Działania NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Sprawie Utrzymania Kosztów Uzyskania Przychodów

obrazek
Plik do pobrania.

Uwagi do Regulaminy Antymobbingowego w ZUT

W związku z otrzymaniem przez KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT projektu Zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania mobbingowi w ZUT w Szczecinie. KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT ocenia przedłożony dokument i propozycje w nim zawarte jako dobre i korzystne dla pracowników, ale wymagają one drobnych poprawek. Zapraszam wszystkich do zapoznania się z proponowanym dokumentem i uwagami naszego ZZ.
obrazek
Plik do pobrania.

Rozliczanie Godzin Nauczycieli

Witam, sprawa rozliczania godzin nauczycieli akademickich (wynikających z pensum i ponadwymiarowych) była już przez NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT wyjaśniana w kwietniu 2017. Na pismo ZZ L.dz. 12/2017 z dnia 13.04.2017 otrzymaliśmy odpowiedz z Działu Kształcenia, pismo KDK-1/189/2017 z dnia 25.04.2017, w którym zdaniem ZZ wyjaśniono  sporne kwestie (pisma ponownie zamieszczono poniżej dla przypomnienia sprawy). Jednak w ostatnim czasie do KZ dochodzą informacje budzące wątpliwości, co do ustaleń wynikających z w/w pism i oczekiwanego postępowania w tej sprawie przez uczelnie.  W związku z powyższym KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" ponownie postanowiła wyjaśnić budzące wątpliwości sprawy i wystosowała do Działu Kształcenia  pismo w sprawie. Pp otrzymaniu informacji, o które prosimy w piśmie, przygotowywane zostanie ponowne wystąpienie w tej sprawie do Pana Rektora (zostanie opublikowane po przekazaniu). Nasz Związek zawodowy uważa sprawę za pilną i poważną, z tego powodu iż uważamy, że aktualne praktyki podczas rozliczania godzin dydaktycznych naruszają obowiązujące przepisy prawne. obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                         Plik do pobrania.
obrazek
Plik do pobrania.

Obchody Grudnia 70 - Plan Uroczystości

obrazek
Plik do pobrania.

Mikołajki 2017

Witam, informuję wszystkich naszych członków, że KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT przygotowała prezent mikołajkowy, który będzie rozdawany od 06.12.2017.
obrazek

Ustawa 2.0 - Dyskusja

Witam, zapraszam do zapoznania się z wybranymi informacjami z ostatniego posiedzenia Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego (ENM) 21.11.2017.
obrazek
Plik do pobrania.

Dni Wolne w ZUT-AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA!!!

Witam, informuję wszystkich, że Pan Rektor przychylił się do prośby NSZZ "SOLIDARNOŚĆ' i zarządzeniem nr 85 z dnia 14.11.2017 r Rektora ZUT ustanowił dni  02.01.2018 oraz 02.05.2018 jako wolne od pracy, co do 24.12.2018 ZZ ma nadzieję, że Pan Rektor też przychyli się do prośby związku i ustanowi ten dzień wolnym.  Witam, wychodząc na przeciw oczekiwaniom pracowników ZUT, Związek Zawodowy NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT wystosowała do Pana Rektora pismo z prośbą o wyznaczenie następujących dni: 02.01.2018, 02.05.2018 i 24.12.2018  jako dni wolne od pracy. Mam nadzieję, że prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona.


obrazek
Plik do pobrania.

Ustawa 2.0 - Projekt

Witam, zapraszam do zapoznania się z projektem nowej ustawy prawo o szkolnctwie wyższym. Projekt jest dostępny do pobrania tutaj.
Warto poświęcić trochę czasu i zapoznać się wystąpieniami ministra J. Gowina do obejrzenia tutaj. i tutaj.