List Otwarty


Kraków, dnia 12.10.2021 r.LIST OTWARTYKierowany do wszystkich środowisk i instytucji związanych statutowo z nauką i uczelniami w RP, a także do:
1.       Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość; Marszałek Sejmu  – prof. dr hab. Ryszard Terlecki.
2.       Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Dominik Szczukowski.
3.       Komisje Uczelniane (Zakładowe) NSZZ „Solidarność” działające w uczelniach wyższych.
4.       Parlamentarzyści RP.


Szanowni Państwo,Już od kilku lat obserwuję aktywność Rad Uczelni (w naszym UP, ale także w innych szkołach akademickich).
Ze względów oczywistych, w tym liście posłużę się przykładem Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Nasza „Rada…” nie jest ani instytucją doradczą, ani też nie posiada żadnych kompetencji decyzyjnych.
Jest sztucznym, biurokratycznym tworem, afiliowanym – zgodnie z ideą J. Gowina – przy uczelniach polskich.
Na ogół – w różnych uczelniach i w naszej też – składa się ona w większości z osób, które kompletnie nie orientują się w specyfice zadań, które dana uczelnia ma realizować, zgodnie ze swym profilem. A gdy się orientują, to często działają na szkodę podmiotu, gdyż stanowi on konkurencję dla ich uczelni.
Interpretując jej aktywność i efekty działania można dojść do wniosku, że jest to klub towarzysko-plotkarski, a celem większości jej uczestników jest pobieranie honorarium za samo istnienie w roli członka tejże rady. Cóż, dodatkowe parę tysięcy złotych (do pensji w podstawowym miejscu pracy) zawsze się przyda.
Rady Uczelni – zwykle funkcjonujące jako kluby towarzyskie – winny być zlikwidowane na mocy ustawy sejmowej.
Kolejna znacząca sprawa dotycząca demokratycznej (z założenia) samorządności uczelni to wyraźna nadreprezentacja środowiska studenckiego w ciałach kolegialnych.
„Reprezentanci” tegoż środowiska to często studenci z różnego rodzaju problemami związanymi ze studiowaniem; aspirując do ciał kolegialnych chcą – przy okazji – polepszyć swój studencki status.  20% udziału studentów w ciałach kolegialnych każdej uczelni prowadzi często do tego, że zmanipulowana kuria studencka może doprowadzić do bezsensownych, niekorzystnych dla uczelni decyzji oraz problemów finansowych.
Częste są przypadki, że student – dla beztroskiego korzystania z różnych stypendiów, zasiłków itp. – podejmuje (formalnie) kolejne studia, nadal reprezentując swoje środowisko, mimo że na danym lub innym kierunku już nie studiuje.
Już w 2017 roku przesłaliśmy do władz RP list otwarty, w którym uczelniana Solidarność domagała się zablokowania prac związanych z Ustawą 2;0. Z różnych względów minister J. Gowin nie reagował na żadne głosy krytyczne, a – w imię jedności prawicy – parlamentarzyści PIS-u poparli tę ustawę, która „w praniu” okazała się wyjątkowej jakości bublem prawnym.
Apelujemy gorąco o rozpoczęcie prac nad nową ustawą dotyczącą szkolnictwa wyższego w RP.
W tej nowej ustawie trzeba zmienić nie tylko jej „literę”, ale też i „ducha”.
Założenia aktualnej ustawy powodują chaos, biurokratyzm, niszczą etos każdej uczelni, nie dają szansy na sensowny, konstruktywny rozwój tejże.
I na koniec: w zderzeniu z tzw. autonomią uczelni i dyktaturą rektora – każdy minister zawiadujący resortem szkolnictwa wyższego stoi na straconej pozycji; nie dysponuje on żadnym narzędziem sanacji uczelni.
To jest absurd: MEiN łoży ogromne pieniądze na uczelnie – a wówczas, gdy źle się w nich dzieje, jest pozbawione możliwości decyzyjnych wobec nich.
Przedstawione w tym liście kwestie to tylko niektóre „defekty” ustawy 2;0.Gdyby się wczytać w jej tekst, okazałoby się, że jest ona wręcz najeżona różnymi niemądrymi postanowieniami.
Podejrzewam, że większość parlamentarzystów głosowała za jej przyjęciem „w ciemno”, nie starając się zrozumieć konsekwencji wprowadzenia jej w życie.


W imieniu KU NSZZ „Solidarność”
Serdecznie pozdrawiam Adresatów i Czytelników tego listu
                 Jan Władysław Fróg

PS. Dołączam tekst naszego listu z 2017 roku.


Kierujemy ten list otwarty do wszystkich instytucji i osób zobowiązanych do uczestniczenia w działaniach dotyczących Ustawy 2.0 reformującej (w założeniu) polską naukę i ład prawny w uczelniach RP.
Już w październiku 2017r. sformułowaliśmy pismo, w którym wyrażaliśmy ogromne zaniepokojenie, dotyczące głównych założeń projektu 2.0 i działań związanych z procedowaniem tego projektu (tekst w załączeniu).
Projekt ten, znajdujący się aktualnie na etapie III czytania w Sejmie jest absolutnym hitem w grupie tzw. bubli prawnych, nie do przebicia przez inne buble, które niestety są często wdrażane.
Proponujemy, by posłużyć się w analizie problemu tekstami dwóch wybitnych profesorów: prof. Aleksandra Nalaskowskiego i prof. Wojciecha Polaka.
Teksty te w sposób dobitny uwidaczniają nonsensy i paradoksy projektu forsowanego przez Ministerstwo udowadniając pośrednio, że projekt ten rok temu był zły, a i aktualnie nadaje się do kosza.
Rzecz należy zacząć od nowa, kierując się rzetelnymi diagnozami wybitnych ekspertów i uczciwymi opiniami licznych gremiów uczelnianych.
Aktualne rzekome poparcie projektu przez uczelnie to fałsz lub efekt wymuszenia.
Oczekujemy, że Komisje Uczelniane (Zakładowe) „Solidarności” w naszych uczelniach wyższych poprą dobitnie nasze stanowisko i dostarczą dodatkowych, obiektywnych argumentów prowadzących do zaprzestania wszelkich procedur dotyczących projektu 2.0.
Inaczej-obudzimy się pewnego dnia w absurdalnej rzeczywistości prawnej, regulującej naszą pracę i naukę w RP.
Nasze oczekiwania muszą być w tym zakresie realizowane w trybie nagłym, poprzez wstrzymanie procedowania projektu i ponownego jego skierowania do Komisji Sejmowej, a tam poddane uzgodnieniu, włącznie z publicznym wysłuchaniem, tak, aby głos nie tylko środowiska akademickiego został wysłuchany, ale też środowiska społecznego, zwłaszcza uczelni regionalnych.

Przewodniczący KU NSZZ „Solidarność”


Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


Jan Władysław Fróg


Osłonięcie pomnika ks. Jerzego Popieuszki

obrazek
Plik do pobrania.

Profil na Facebook

Koleżanki i Koledzy,
 zachęcamy Was do śledzenia naszego profilu na Facebooku (znaleźć nas można
wpisując w wyszukiwarkę: Region NSZZ ,,Solidarnosc" Pomorza Zachodniego.
Polubcie nas, śledźcie i udostępniajcie nasze posty

Miesięcznik "Jedność"

Witam, zapraszam wszystkich do przeczytania nowego wydania "Jedności".
obrazek
Plik do porania.

Wiadomości KSN lipiec – sierpień

obrazek
Plik do pobrania.

Apel o Podwyżki

obrazek
Plik do pobrania.

OPINIA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" do NOWELIZACJI POSZWIN - PAKIET WOLNOŚCIOWY

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (PoSzWiN) z dnia 6 maja 2021 r.
obrazek
Plik do pobrania.

Pobyty rehabilitacyjne dla członków NSZZ Solidarność

Szanowni Państwo,
Centrum Zdrowia Solidarności przygotowało pobyty rehabilitacyjne dla członków NSZZ Solidarność w super cenie.
Pobyty zdrowotne są organizowane w Ośrodku Ziemowit w Jarnołtówku.
·     Poznaj ofertę pobytu 4 - dniowego.
·     Poznaj ofertę pobytu 8 – dniowego.
Zapraszamy również do skorzystania z innych naszych ofert.
Sprawdź jakie zniżki otrzymasz podczas rezerwacji pobytu w naszych ośrodkach.
Rezerwacji można dokonać telefonicznie +48 18 201 27 63 oraz poprzez e-mail: solidarnosc@doms.com.pl

Wiadomości KSN marzec - kwiecień 2021

obrazek
Plik do pobrania.

W jaki sposób pracownik może zwolnić się z pracy?

Zawierając umowę o pracę, pracownik oświadcza, że będzie pracował na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy. Z dużą pewnością można też przyjąć, że chce tę pracę wykonywać. Jednakże, nawet podpisując umowę na czas nieokreślony, tzw. umowę na stałe, często z upływem czasu i z bardzo różnorodnych powodów może przestać być chętny do dalszego świadczenia pracy na rzecz swojego pracodawcy. W takiej sytuacji powstaje pytanie o to, w jaki sposób pracownik może zakończyć swoje zatrudnienie w sposób zgodny z prawem. Czytaj dalej....

Odpowiedz Prezesa Rady Ministrów

Witam, zapraszam do zapoznania się z odpowiedzią otrzymaną z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na zapytanie NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w sprawie szczepień pracowników.
obrazek
Plik do pobrania.

Spotkanie KSN z Ministrem

Witam, zapraszam do zapoznania się z notatką ze spotkania przedstawicieli NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" z ministrem.
obrazek
Plik do pobrania.Informacja w Sprawie Wdrażania Ustawy 2.0

Witam, informuję, że w dniu 15 stycznia 2021 r. (piątek) o g. 10.00 odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, którego tematem będzie rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji i Nauki na temat procesu wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Ocena realizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Transmisja na żywo dostępna będzie na stronie sejmowej www.sejm.gov.pl
W załączeniu  przygotowany na to posiedzenie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki materiał informacyjny na temat procesu wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Proszę o zapoznanie się z nim, ponieważ zawiera m.in. informacje, które często są przedmiotem zapytań kierowanych do KSN NSZZ "SOLIDARNOŚĆ".

obrazek
Plik do pobrania.

Bon na Wypoczynek dla Członków NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

[Aktualizacja 21.07.20200] - W związku z pytaniami dotyczącymi czy bon 200 zł łączy się ze zniżką dla członków NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" informuję, że tak oferty łączą się (warunkiem jest posiadanie legitymacji związkowej).
Chętni na otrzymanie bonu proszę przesyłać informację na email: solidarność@zut.edu.pl.
Bon jest ważny do 31 lipca 20201 roku - nie wykorzystany bon należy zwrócić.
DOMS na 40 lat NSZZ „Solidarność”
Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach DOMS w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem. Z bonem zapłacicie Państwo o 200 zł mniej za wszystkie usługi świadczone w naszych obiektach, a w szczególności wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu.
Jak dostać bon na wypoczynek
  • Bon należny jest każdemu, kto na dzień 15 lipca 2020 r. jest członkiem Związku NSZZ „Solidarność”. Bon powinniście Państwo otrzymać w organizacji Związku, w której jesteście Państwo zarejestrowani.
  • Jeśli nie jesteście Państwo członkiem Związku NSZZ "Solidarność", a chcecie otrzymać bon to należy się zapisać do zakładowej bądź terenowej organizacji NSZZ „Solidarność”, a po miesiącu członkostwa otrzymają Państwo bon 200 zł na wypoczynek.

Gdzie można wykorzystać bon i w jakim terminie

Jak zarezerwować pobyt
  • Rezerwacji można dokonać poprzez kontakt e-maila z recepcją wybranego ośrodka lub dzwoniąc telefonicznie. W trakcie rezerwacji należy poinformować o chęci skorzystania z bonu.
  • Rezerwując poprzez Booking, lub inne portale pośredniczące w sprzedaży usług DOMS nie będzie możliwości realizacji bonu. 

Na jakich warunkach można wykorzystać bon
  • Pobyt minimum dwa noclegi.
  • Wypoczynek z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja, bądź zamiennie śniadanie i obiadokolacja).

Czy bon łączy się z innymi promocjami DOMS
Posiadacze elektronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność” otrzymują dodatkowo 10% rabatu przy dokonaniu rezerwacji i po okazaniu legitymacji w trakcie rejestracji w recepcji. Rabat dotyczy wyłącznie posiadacza legitymacji.Bonu nie można zrealizować korzystając z ofert specjalnych i promocji.
Jeśli macie Państwo dalsze pytania prosimy o ich zadawanie w pierwszej kolejności poprzez adres e mail: solidarnosc@doms.com.pl
Ewentualnie prosimy o kontakt z telefoniczny z naszymi opiekunami klienta dostępnymi dla Państwa w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 18 201 27 63.
Regulamin DOMS na 40 lat NSZZ "Solidarność"
Nasz dom Polska
Wywiad Tygodnik Solidarność

OPINIA KSN NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA WS EWALUACJI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Witam, zapraszam do zapoznania się z opinią Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w sprawie projektu rozporządzenia ewaluacji działalności naukowej. NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" podtrzymuje swoje krytyczne uwagi.
obrazek
Plik do pobrania.

Zniżki na Ubezpieczenia w PZU dla Członków NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU, dzięki programowi „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”, Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A.


Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc. Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń. Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.


O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia; właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony; zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej; z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.


Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.


Elektroniczna Legitymacja NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Witam, informuję, że są już elektroniczne legitymacje NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT. Zapraszam po odbiór do sekretariatu. Przypominam, że legitymacja uprawnia do zniżek na paliwo na stacjach LOTOS.