Rocznica Śmierci Longina Komołowskiego

Rocznica śmierci Longina Komołowskiego
W grudniu 2016 r., po ciężkiej chorobie zmarł zasłużony opozycjonista i współtwórca „Solidarności", wieloletni przewodniczący „Solidarności" na Pomorzu Zachodnim, minister pracy i wicepremier rządu, poseł na Sejm, orędownik Solidarności, nasz przyjaciel i mentor Longin Komołowski.
W związku ze zbliżająca się pierwszą rocznicą Jego śmierci, 9 grudnia 2017 roku w dolnej kaplicy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, w której został pochowany, odbędzie się o godz. 13.00 Msza Święta w intencji Longina Komołowskiego.
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność" Pomorza Zachodniego organizuje wyjazd na tę uroczystość i zaprasza wszystkich członków Związku do wzięcia w niej udziału. Wyjazd planowany jest o godz. 4.30 z parkingu przy Jasnych Błoniach na ul. Piotra Skargi. .
Zapisy na wyjazd prowadzone są w sekretariacie ZR pod numerem tel. 91 422 74 22.

Dni Wolne w ZUT-AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA!!!

Witam, informuję wszystkich, że Pan Rektor przychylił się do prośby NSZZ "SOLIDARNOŚĆ' i zarządzeniem nr 85 z dnia 14.11.2017 r Rektora ZUT ustanowił dni  02.01.2018 oraz 02.05.2018 jako wolne od pracy, co do 24.12.2018 ZZ ma nadzieję, że Pan Rektor też przychyli się do prośby związku i ustanowi ten dzień wolnym.  Witam, wychodząc na przeciw oczekiwaniom pracowników ZUT, Związek Zawodowy NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT wystosowała do Pana Rektora pismo z prośbą o wyznaczenie następujących dni: 02.01.2018, 02.05.2018 i 24.12.2018  jako dni wolne od pracy. Mam nadzieję, że prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona.


obrazek
Plik do pobrania.

Słodki Upominek dla Dzieci

Witam, jak co roku KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przygotowała słodki upominek, z okazji Mikołaja, dla dzieci naszych członków. Upominek przysługuje każdemu dziecku do 18 roku życia. Zapisy w sekretariacie związku do dnia 30.11.2017.

... Uczelnia – firma czy wspólnota?

Witam, zapraszam do przeczytania artykułu pt. "Minister na kruchym lodzie i szarpanie wicepremiera... Uczelnia – firma czy wspólnota?", który ukazał się w witrynie Dziennik.pl w dniu 04.11.2017.
Za wymianą ciosów wokół reformy Gowina kryje się spór o wartości podstawowe. A także pytanie o to, w jakim stopniu szkoła wyższa powinna być korporacją  czytaj dalej

Polityka Antymobbingowa w ZUT - Aktualizacja

Aktualizacja !!! 


Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z odpowiedzią Pana Rektora w sprawie pisma dotyczącego wprowadzenia w ZUT  "Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w ZUT". Związki Zawodowe z zadowoleniem przyjeły informacje zawarte w piśmie Pana Rektora. Jest to  kolejny dowód na propracowniczą politykę jaką Władze Uczelni prowadzą w ZUT oraz na dobrą współpracę z ZZ.


obrazek


Plik do pobrania.


Witam, wychodząc na przeciw oczekiwaniom pracowników Naszej Uczelni, Związki Zawodowe działające w ZUT wraz z Społecznym Inspektorem Pracy wystąpiły do Pana Rektora z wnioskiem o wprowadzenie "Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w ZUT".  Jednocześnie ZZ wnioskują o powołanie stosownej komisji jako organu działającego przy Panu Rektorze, której zadaniem będzie przeciwdziałanie zjawiskom mobbingu oraz promowanie pożądanych zachowań zgodnych z zasadami współżycia społecznego w ZUT. Mamy nadzieję, że skierowany do Pana Rektora wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony gdyż koresponduje on z propracowniczym nastawieniem wynikającym z zapisów zawartych w przygotowywanej nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz koreluje z propracowniczą polityką Państwa. 


 obrazek
Plik do pobrania.

Projekt Budżetu Szkolnictwa Wyższego 2018

Witam, zapraszam do zapoznania się z projektem budżetu na szkolnictwo wyższe w roku 2018.
obrazek
Plik do pobrania.

Opina KSN NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Dotycząca Ustawy 2.0

Witam, zapraszam do zapoznania się z opinią Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" dotyczącą projektu nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Opina ta została opracowana na podstawie uwag przesyłanych przez komisje zakładowe uczelni wyższych.
obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                      Plik do pobrania.

Grzybobranie 2017

obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek

Ustawa 2.0 - Projekt

Witam, zapraszam do zapoznania się z projektem nowej ustawy prawo o szkolnctwie wyższym. Projekt jest dostępny do pobrania tutaj.
Warto poświęcić trochę czasu i zapoznać się wystąpieniami ministra J. Gowina do obejrzenia tutaj. i tutaj. 


Posiedzenie Rady Narodowego Kongresu Nauki

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z materiałem dotyczącym założeń ustawy 2.0. Zdaniem NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" ustawa wymaga przynajmniej jeszcze rocznych konsultacji w celu dopracowania wielu szczegółów, które są w w projekcie pominięte. Analiza planowanych zmian w ustawie pozwala, zdaniem Naszego ZZ na wyciągnięcie następujących wniosków:  1. Są one realizacją zapowiadanych przez ministra Gowina zmian, rewolucjonizujących system szkolnctwa wyższego (stopniowe wprowadzenie ich do 2020 r);
  2. Skonkretyzowanie jasnych reguł postępowania wobec pracowników uczelni a głównie nauczycieli akademickich dającym im prawo swobodnego przechodzenia z jednej grupy do innej grupy nauczycieli bez konieczności zawierania dodatkowych umów np. przejście pracowników dydaktycznych do grupy pracowników badawczych lub badawczo dydaktycznych i odwrotnie;
  3. Uproszczenie w stopniu maksymalnym drogi awansu naukowego z jednoczesnym "odfetyszzowaniem" roli habilitacji w tej ścieżce;
  4. Zdecydowane przeniesienie zarządzania uczelnią na barki  kierownictwa z jednoczesnym maksymalnym ograniczeniem roli wydziałów w tym względzie np. wprowadza się  Radę Uczelni, przenosi się nadawanie stopni naukowych na poziom uczelni a nie jak do tej pory było wydziału;
  5. Wprowadza się nowe zasady wynagradzania w oparciu o układ zbiorowy albo regulamin wynagradzania.

Powyższe sygnalne tylko wnioski odzwierciedlają głębokość planowanych reform wprowadzających w istocie "normalność" w funkcjonowaniu uczelni z dużym ładunkiem zapisów przyjaznych zarówno dla uczelni jako zakładu pracy jak i jej pracowników. Pozwala to budzić nadzieję, o co nasz związek zawsze zabiegła aby obowiązujące przepisy nie zawierały możliwości stresowania i nękania pracowników jak to miało miejsce w wielu przypadkach.


 Przypominam, że ostateczny projekt ustawy będzie przedstawiony w dniu 19.09.2017.


obrazek
Plik do pobrania.