To katastrofa dla małych i średnich uczelni

To katastrofa dla małych i średnich uczelni" - grzmi Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej w trakcie konsultacji nad nowym sposobem finansowania uczelni. - Dotacja nie spadnie o więcej niż 5 proc. - odpowiada w money.pl Teresa Czerwińska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Nie powinno być zwolnień wśród kadry naukowej, będą za to premie dla uczelni, które zdecydują się połączyć i zmniejszyć liczbę studentów. Zmiany - w tym limit liczby studentów na jednego wykładowcę - mają wejść w życie już w 2017 r. - czytaj dalej...

Dotyczy Podwyżek Wnagrodzeń

Witam, w związku z licznymi pytaniami napływającymi do NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" dotyczącymi podwyżek wynagrodzeń informuję, że zgodnie z czerwcowymi ustaleniami Władze Uczelni i ZZ ponownie rozpoczną rozmowy w tej sprawie w kwietniu - maju 2017 (jak będziemy posiadać informacje o dotacji przyznanej dla Naszej Uczelni).


Chcę też zdementować plotkę, że Pan Rektor podjął już decyzję o całkowitym zabraniu podwyżki pracownikom uczelni.  JEST TO NIEPRAWDA, a osoby rozpowszechniające taką informację proszone są o zaprzestanie takich działań, gdyż wzbudzają one nie potrzebne emocje i napięcia. 


Grzybobranie 2

Tym razem grzyby dopisały :)
cobrazek obrazekobrazekobrazek

Życzenia

obrazek

Pismo ZZ do MNiSW w sprawie podziału algorytmicznego

Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią pisma jakie NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" i ZNP wystosowały do MNiSW w sprawie krzywdzącego podziału algorytmicznego dotacji na podwyzki wynagrodzeń w latach 2013-2015. 


obrazek
Plik do pobrania.

Grzybobranie 2016

No cóż, w tym roku grzyby nie dopisały,  ale impreza była super. Mamy nadzieję, że kolejny wyjazd będzie bardziej łaskawy dla naszych grzybiarzy.
obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek

Projekt Nowego Rozporządzenia w sprawie Dotacji dla Uczelni

Witam, na portalu Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt nowego rozporządzenia w sprawie dotacji dla uczelni. Obecnie projekt jest etapie konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag do 20 października. Zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tak ważnym dla Naszej Uczelni projektem. Link do projektu.


Należy dodać, że NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT i ZNP w ZUT w dniu 05.10.2016 wystosował do MNiSW pismo w sprawie krzywdzącego algorytmicznego podziału dotacji dla Naszej Uczelni. Pismo będzie wkrótce umieszczone na naszej stronie.


Wyjazd na grzyby 2016

obrazek
Plik do pobrania.

List Otwarty Dotyczący Poprawy Wynagrodzeń

Witam, w związku z odpowiedzią udzieloną przez MNiSW na zadane przez Związki Zawodowe działające w ZUT pytanie, dotyczące realizacji poprawy wynagrodzeń w Naszej Uczelni zapraszam do zapoznania się z treścią listu otwartego KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT. 


W udzielonej ZZ odpowiedzi MNiSW jasno wynika, że nie zrealizowanie pełnych podwyżek wynagrodzeń (tj. 30% w stosunku do roku 2012) jest wyłącznie z winy Naszej Uczelni, a nie jak utrzymują Władze Naszej Uczelni z winy MNiSW. W zamieszczonym liście otwartym do społeczności akademickiej wyjaśniamy rzeczywiste przyczyny tego stanu rzeczy.


NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT deklarujemy, że nie zakańcza sporu zbiorowego i będzie dalej kontynuował działania mające na celu najkorzystniejsze dla pracowników rozwiązanie trwającego sporu z pracodawcą.


List Otwarty                                                                                                                                             

obrazek


Plik do pobrania.


 Odpowiedz  MNISW

obrazek


Plik do pobrania.


Nauka to nie Biznes

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z  artykułami pt. "Nauka to nie biznes" i "Żebractwo, czyli nowa specjalizacja", które zostaną opublikowane w najnowszym  wydaniu Tygodnika Solidarność. Oba artykuły poruszają, problemy z jakimi zmaga się obecnie polska nauka.


obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                    Plik do pobrania.

Konieczny Jest Wzrost Wydatków Na Nauke

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z prezentacją, kolegi Juliana Srebrnego, dotyczącą konieczności wzrostu finansowania nauki polskiej. Prezentacja została przedstawiona na posiedzeniu Sejmowej Podkomisji Stałej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 obrazek
Plik do pobrania.

Podwyżki - Pismo do MNiSW

Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią pisma jakie Związki Zawodowe wystosowały do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podwyżek wynagrodzeń w latach 2013-2015. Otrzymana odpowiedz na postawione w piśmie pytania, pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii czy Uczelnia dostała środki na podwyżki pokrywające skutki przechodzone. 


obrazek
Plik do pobrania.