Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w ZUT

Witam, informuję wszystkich że w dniu 08.11.2018 r rozpoczęta została w ZUT kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie:

 • rozliczania godzin dydaktycznych i ponadwymiarowych w przypadku nie obecności nauczyciela spowodowanego zwolnieniem lekarskim
 • rozliczenia godzina pracy nauczycieli akademickich w niedziele 


Wszystkich zainteresowanych w sprawie prosimy o kontakt z NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT (przekażemy informacje jak skontaktować się z inspektorem PIP)
*. Dane osób kontaktujących się w sprawie są utajnione.


Sprawy Finansowe Uczelni - Pytania i Odpowiedzi

Witam, zapraszam do zapoznania się z materiałem opracowanym przez MNiSW dotyczącym finansowania uczelni według nowej ustawy. Odpowiedzi zostały podzielone na dwie grupy:
 • stypendia i pomoc materialna
 • sprawy dotyczące uczelni

Czytaj dalej...


Ważny termin w sprawie umów na czas określony

Prawie trzy lata temu, 22 lutego 2016 roku, weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca m.in. zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony. Część jej rozwiązań po raz pierwszy znajdzie praktyczne rozwiązanie dopiero od 22 listopada 2018 roku. czytaj dalej...

Tabela Wdrażania Ustawy 2.0

Witam, zapraszam do zapoznania się z tabelarycznym zestawieniem terminów i wymagań związanych z wprowadzaniem Ustawy 2.0. 
obrazek
Plik do pobrania.

Podwyżki 2019 - Wyjaśnienie

Witam, w związku  z licznymi pytaniami dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń na uczelniach wyższych informujemy, że zgodnie z zapowiedziami MNiSW podwyżki będą obejmowały zarówno nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.


Nauczyciele mają zapowiedziane  podwyżki wynikające z:
 • wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla danej grupy (patrz tabela) w roku 2019
 • zapowiedzianej 7% podwyżki wynagrodzeń w roku 2019

obrazek

Pracownicy nie będący nauczycielami mają zapowiedziane podwyżki wynikające z:
 • zapowiedzianej 7% podwyżki wynagrodzeń w roku 2019


Dodatkowo MNiSW zapowiedziało, że w latach 2019 do 2021 nastąpi wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników o około 30%.

Podwyżki 2019

Witam, informuję,  że 22 października odbyło się posiedzenie Sejmowej podKomisji ds Ekonomiki
Oświaty, Nauki i SzW a 23 X odbyło się posiedzenie calej Komisji Sejmowej Edukacji Nauki i
Mlodziezy. Widać, że w roku 2019 będą podwyżki w wysokości 7%.


Nagranie z 22.X.2018 jest dostępne pod adresem:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#6D3C7DCF24E55EEFC12583230045FADF
Ciekawsze moim zdaniem wypowiedzi to:

 • 13:55 do 13.58 Marian Srebrny z IOI PAN
 • 13.59 do 14.02  Julian Srebrny w imieniu KZ S UW
 • 14.02 -14.08 posel Brynkus
 • 14.08 do 14.13 MIn. S. Skuza

Nagranie z 23.X.2018 jest dostępne pod adresem:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#26FBF037D2FC7260C1258324003CAC5C

 • 12.52 -12.59 posel Jozwiak -Kukiz 15
 • 13.01-13.02  prof.Marciniak Rada Glowna
 • 13.02-13.07  prof Szmidt KRASP
 • 13.08 -13.11 Julian Srebrny
 • 13.11- 13.15 Adam Zawadzki Prezydium Rady KSN S
 • 13.15-13.16 przew Komisji i  potem koreferent posel Jozwik
 • 13.35- 13.39 poseł Urszula Agustyn
 • 13.40- 13.42 Julian Srebrny o podwyżkach
 • 13.42- 13.47 Min. S. Skuza
Dni Wolne

Aktualizacja 10.10.2018 - Witam, poniżej komunikat nr 25 Rektora ZUT w sprawie dni wolnych od pracy. W imieniu wszystkich pracowników Związki Zawodowe dziękują JM Rektorowi za przychylne ustosunkowanie się do prośby.

obrazek
Plik do pobrania.
W związku z licznymi prośbami pracowników Związki Zawodowe wystosowały uprzejmą prośbę do JM Rektora , aby ustanowić dni:

 • 2.11.2018 r.
 • 24.12. 2018 r.

dniami rektorskimi dla pracowników Uczelni. 
obrazek
Plik do pobrania.


Koszty Uzyskania Przychodu

Wynagrodzenie nauczycieli akademickich jest wynagrodzeniem za pracę twórczą. Rozwiązania zawarte w Konstytucji dla Nauki wypełniają wszelkie przesłanki uprawniające do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu przez nauczycieli akademickich. Czytaj dalej...

Legitymacja Elektroniczna Członka NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Witam, zapraszam wszystkich naszych członków do składania wniosków o elektroniczną legitymację.

 Każdy członek NSZZ Solidarność posiadający elektroniczną legitymację związkową może ubiegać się o kartę rabatową uprawniającą do zniżek na paliwo oraz na wybrane produkty i usługi na stacjach Lotos i Lotos Optima.  Zgodnie z ofertą przygotowaną dla członków NSZZ Solidarność karta rabatowa uprawnia do zniżek w wysokości od 7 do 15 groszy za litr paliwa w zależności od jego rodzaju. Dodatkowo właściciel karty rabatowej może liczyć na 10-proc. zniżkę na oleje i płyny do spryskiwaczy sprzedawane na stacjach Lotos i Lotos Optima oraz 15 proc. upustu na myjnie samochodową. Wydanie i korzystanie z karty rabatowej jest całkowicie bezpłatne. Użytkownik karty ma prawo udostępniać ją dowolnym członkom rodziny. Miesięczny limit na zakupy z rabatem wynosi 2 tys. zł. 


 Wypełnione wnioski proszę składać w sekretariacie.


obrazek
Plik do pobrania

Wzrost Płacy Minimalnej

Informuję, że od 01.01.2019 nastąpi wzrost płacy minimalnej o 150 zł czyli do kwoty 2250 zł brutto