Perspektyw Zmiany Wynagrodzeń w Projekcie Ustawy 2.0

Witam, zapraszam do zapoznania się z materiałem pt. "wynagrodzenia pracowników szkół wyższych na tle sytuacji finansowej szkolnictwa wyższego. Stan obecny - perspektywy zmian", który zostanie zaprezentowany 22 marca 2018 r na posiedzeniu Komisji, Nauki i Młodzieży.
obrazek
Plik do pobrania.

Rząd przyjął projekt ustawy "Konstytucja dla Nauki"

obrazek
Czytaj dalej...

Wzrost Wydatków na Naukę

Na naukę i uczelnie przeznaczone będą w przyszłym roku m.in. dodatkowe 700 mln zł i 3 mld zł w obligacjach skarbu państwa - powiedział wicepremier Jarosław Gowin po negocjacjach z premierem Mateuszem Morawieckim. To wzrost nie tak duży, jak zakładał minister nauki czytaj dalej...


Wybory - Komunikat nr 4 - Wyniki Wyborów

Witam, informuję że w dniu 14.03.2018 odbyły się wybory do władz NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT na kadencję 2018-2022.  Przewodniczącym KZ został wybrany jednogłośnie dr inż. Jakub Pęksiński. Pozostali członkowie KZ to:

  1.  M. Gutkowski
  2.  J. Gutkowska
  3. G. Lipowska
  4. M. Jędrzejczak
  5. E. Kornatowski
  6. M. Mikołajczak
  7. J. Kieruczenko
  8. Z. Łosiewicz
  9.  Z. Pawlak
  10. K. Majka

Sprawozdanie Wyorcze

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią sprawozdania z działalności KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" za kadencję 2014-18.
obrazek
Plik do pobrania.

Rozliczanie Godzin Nauczycieli

Aktualizacja nr 3 (07.03.2018) Witam, zapraszam do zapoznania się z kolejną odpowiedzią Pani Prorektor w sprawie rozliczania godzin dydaktycznych w Naszej Uczelni. W odpowiedzi Pani Prorektor po raz  kolejny powołuje się na tą samą argumentację, którą Nasz Związek obalił w swoich pismach wykazując nie prawność działań Uczelni w sprawie. Pani Prorektor po raz kolejny nie udzieliła informacji o które Nasz Związek prosił. W związku z powyższym i brakiem jakichkolwiek zbieżnych punktów w sprawie, ZZ postanowił przenieść sporną kwestię z Działu Kształcenia na poziom Pana Rektora. Mając powyższe na uwadze Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w ZUT ma nadzieję, że Pan Rektor, znający problem po zapoznaniu się z niniejszym pismem podejmie decyzję rozstrzygającą na korzyść przywrócenia pracownikom ich praw w poprzez zaprzestanie niewypłacania im należnego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.


obrazekobrazek


Plik do pobrania.                                                                            Plik do pobrania.


 


Aktualizacja nr 1 (24.01.2018) - Witam, zapraszam do zapoznania się odpowiedzią Pani Prorektor na pytania naszego związku dotyczącego podstawy prawnej rozliczania godzin dydaktycznych w naszej uczelni. Nasz Związek Zawodowy w sposób oczywisty i zgodny z obowiązującymi przepisami, kwestionuje przedstawioną opinie prawną, stosowany sposób rozliczania godzin dydaktycznych oraz przydatność wspomnianych wyroków sądowych, których rozstrzygnięcie nastąpiło nie na skutek roszczeń powoda z mocy art. 136 ust. 2 ustawy, ale z powodu niewłaściwego zakwalifikowania swojego roszczenia w pozwie przeciw Uczelni. Wyroki w swej istocie nie dotyczą bowiem rozliczania godzin dydaktycznych i ponadwymiarowych a możliwości prowadzenia sporu o ustalenie wykładni przepisów obowiązujących w omawianej sprawie. Kwestią wymagającą podniesienia w tym sporze jest brak podstawy ustawowej obowiązującego systemu rozliczeń godzin dydaktycznych na Uczelni, co wymagane jest z mocy art. 130 ust 2 ustawy cyt. „zasady ustalania obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych w tym wymiar zadań godzin dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa senat”. Brak stosownej uchwały (powinna obowiązywać już od 2006 r) w  sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych (uchwały, na które powołuje się dział kształcenia nie dotyczą tych zasad) może skłaniać do kwestionowania prawnych podstaw działań Uczelni w tym względzie.


W związku z powyższym NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" wystosowała stosowne pismo w tej sprawie oraz  wyraża pogląd iż aby nie potęgować sporu Dział Kształcenia podejmie stosowne działania mające na celu wyeliminowanie nie prawnych działań stosowanych przy rozliczaniu godzin wobec nauczycieli akademickich.


obrazekobrazek


Plik do pobrania.                                                                   Plik do pobrania.
 


Witam, sprawa rozliczania godzin nauczycieli akademickich (wynikających z pensum i ponadwymiarowych) była już przez NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT wyjaśniana w kwietniu 2017. Na pismo ZZ L.dz. 12/2017 z dnia 13.04.2017 otrzymaliśmy odpowiedz z Działu Kształcenia, pismo KDK-1/189/2017 z dnia 25.04.2017, w którym zdaniem ZZ wyjaśniono  sporne kwestie (pisma ponownie zamieszczono poniżej dla przypomnienia sprawy). Jednak w ostatnim czasie do KZ dochodzą informacje budzące wątpliwości, co do ustaleń wynikających z w/w pism i oczekiwanego postępowania w tej sprawie przez uczelnie.  W związku z powyższym KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" ponownie postanowiła wyjaśnić budzące wątpliwości sprawy i wystosowała do Działu Kształcenia  pismo w sprawie. Pp otrzymaniu informacji, o które prosimy w piśmie, przygotowywane zostanie ponowne wystąpienie w tej sprawie do Pana Rektora (zostanie opublikowane po przekazaniu). Nasz Związek zawodowy uważa sprawę za pilną i poważną, z tego powodu iż uważamy, że aktualne praktyki podczas rozliczania godzin dydaktycznych naruszają obowiązujące przepisy prawne. obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                         Plik do pobrania.
obrazek
Plik do pobrania.

Odpowiedź na tezy „Apelu o zmiany w planie reformy nauki ministra Gowina”

<span>26 lutego ukazał się apel ok. 150 naukowców o zmiany w reformie nauki i szkolnictwa wyższego. Sygnatariuszom apelu chodzi, jak nam wszystkim, o dobro nauki i szkolnictwa wyższego. Warto rozmawiać, zatem poniżej zostały zestawione odpowiedzi na poszczególne zgłoszone postulaty (spisane w formie wytłuszczonych i podkreślonych fragmentów), które wyjaśniają, skąd wzięły się i jakie mają funkcje poszczególne rozwiązania zapisane w projekcie ustawy odnoszące się do poruszonych kwestii. To wyjaśnienie powinno służyć rozwianiu szeregu zgłoszonych wątpliwości. Jego nieukrywaną intencją jest przekonanie apelujących, że proponowane reformy służą dobrze celom, które przebijają się przez ich krytykę. W niektórych wypadkach wprost wskazują na rozwiązania, które przez sygnatariuszy zostały w lekturze ustawy przeoczone lub niewłaściwie zinterpretowane. Zawsze jest przestrzeń do poszukiwania lepszych rozwiązań i korekt, które uczynią je czytelniejszymi. Z drugiej strony należy stanowczo podkreślić, że szkolnictwo wyższe i badania naukowe w Polsce wymagają poważnej reformy, która popchnie je na zdecydowanie wyższy poziom. To jest obecnie wyzwaniem cywilizacyjnym dla Polski. Storpedowanie tej reformy w imię takich czy innych interesów źle służy naszej ojczyźnie. czytaj dalej</span>


Pielgrzymka do Lichenia

Witam, w zapraszam do udziału XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"  do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2018 r. 
*Istnieje możliwość dofinansowania wyjazdu, szczegóły w sekretariacie.
obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                                Plik do pobrania.