Odpowiedź KZ "NSZZ" SOLIDARNOŚĆ dla Zespołu Pracowniczego...

Witam, zapraszam wszystkim do zapoznania się z odpowiedzią jaką KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT udzieliła zespołowi pracowniczemu naszej uczelni w związku z prośbą o włączenie się w rozmowy z JM Rektorem o podwyżkę wynagrodzeń.  Sprawa niesatysfakcjonujących zarobków w naszej uczelni jest dla ZZ bardzo istotna i wyraża się w trwającym od 2015 r sporze zbiorowym o trzeci etap należnej pracownikom naszej uczelni poprawy wynagrodzeń. 


 


obrazek
Plik do pobrania.

Impreza Integracyjna

Witam, w imieniu KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT ma przyjemność zaprosić wszystkich naszych członków na imprezę integracyjną, która odbędzie się w dniu 02.06.2017.
obrazek
Plik do pobrania.

Nieczynny Sekretariat

Informuję, że z powodu choroby sekretariat związku będzie nieczynny do 04.05.2017. Wszelkie sprawy prosimy kierować do sekretariatu ZNP.

Dotyczy Odpracowywania Zajęć Dydaktycznych

W związku z licznymi zapytaniami napływającymi do NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT związanymi z pismem  L.dz.KDK-15/154/2017 Pani Prorektor ds. Kształcenia z dnia 24.03.2017 dotyczącym postępowania z nauczycielami będącymi na zwolnieniach lekarskich, KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" wystosowała do Pana Rektora pismo w tej sprawie, zawierające prawne stanowisko naszego związku w tej sprawie. 


 


 obrazekobrazek 
Plik do pobrania.                                                                         Plik do pobrania.

Nagranie z Posiedzenia "Podkomisji nadzwyczajnej ... o stopniach naukowych"

Witam, zapraszam wszystkich do obejrzenia nagrania z posiedzenia "Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw"
Nagranie z posiedzenia jest dostępne tutaj.
Ponizej maly przewodnik pozwalajacy na wysluchanie tylko czesci nagrania,zamiast 150 minut.
 • 15:40:40 pos. Bernacki - zmiana wprowadzona przez PIS poprawka 1
 • 15:44 v-Minister NiSW Szumowski polemika
 • 15:50 pos. Brynkuz ( Kukiz15) za poprawka 1
 • 15.56 - jeszcze raz pos. Bernacki i min. Szumowski
 • 16:08 min. Szumowski ustepuje i aprobuje poprawke 1
 • 16:14 pos. Bernacki poprawka 2 po krótkiej dyskusji przechodzi
 • 16:25 pos. Bernacki poprawka 3- skreslic uprawnienia habilitacyjne bez habilitacji
 • 16:28 min Szumowski przeciw potem dyskusja , m.in. o zniesieniu habilitacji do 16:56
 • 17.05 - 17:17 jeszcze raz przeciw v- min. NiSW Dardzinski mimo to poprawka przechodzi jednogłośnie
 • 17:20 Zmiana 4 dotyczy powołania przewodniczącego CK
 • 17:27 min Dardzinski nowy sposob prosty i demokratyczny
 • 17:32 Pawel Sobotko przedstawiciel Solidarnosci Uczelni Artystycznych jeszcze jeden argument za utrzymaniem dotychczasowych zasad- CK proponuje dwie kandydatury przewodniczącego
 • 17:33 Wiekszoscia glosow PIS zostaje wprowadzony nowy sposób
 • 17:34 glos KRASPu: juz lepiej, zeby byl powolany dowolna metoda przew. CK zamiast obecnego paraliżu.

Spór Zbiorowy- Dotyczy Zaległych Podwyżek Wnagrodzeń

Witam, w związku z licznym zapytaniami dotyczącymi zaległych podwyżek wynagrodzeń kolejny raz informuję, że rozmowy w tej sprawie rozpoczną się po otrzymaniu przez Uczelnię informacji o wielkości dotacji na rok 2017. Jednocześnie informuję, że Związki Zawodowe pozostają cały czas w sporze zbiorowym dotyczącym tej ważnej dla pracowników sprawy.

Informacja Dotycząca Problemów Finansowania Szkolnictwa Wyższego

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z materiałem przygotowanym dla Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczącym problemów finansowania szkolnictwa wyższego.
obrazek
Plik do pobrania.

Sprawy Socjalne - Działalność Sportowo Rekreacyjna - Aktualizacja !!!

Aktualizacja !!! - Informuję, że postulat ZZ dotyczący działalności sportowo - rekreacyjnej (czytaj niżej)  został uwzględniony w nowym Planie rzeczowo - finansowym działalności socjalnej w 2017.
Witam, w związku z licznymi zapytaniami, kierowanymi do Związków Zawodowych działających w ZUT, dotyczącymi działaności sportowo – rekreacyjnej.  Wychodząc na potrzeby pracowników ZZ wystosowały pismo w tej sprawie do Pan Kanclerza. 
 obrazek
Plik do pobrania.