Pielgrzymka do Lichenia

Informuję, że jak co roku Zarząd Regionu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" organizuje pielgrzymkę do Lichenia. Zapraszam wszystkich chętnych do udziału.
Istnieje możliwość dofinansowania, szczegóły w sekretariacie KZ NSZZ "SOLIDARNOSĆ" w ZUT.
obrazek
Plik do pobrania.
Proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji.
                                                      Jakub Pęksiński przewodniczący KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Informacje z Krajowej Sekcji Nauki

Moi Drodzy!
I. Jutro, we wtorek 17 marca 2014 o godz. 15 odbędzie się pierwsze spotkanie przedstawicieli KKHP wraz z obserwatorami reprezentującymi  trzy centrale Związków Zawodowych z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przypominam skrot naszych postulatow:

1. Zmiana zasad finansowania publicznych szkol wyższych mające przeciwdziałać skutkom niżu demograficznego; w tym zmniejszenie roli liczby studentów na poziom finansowania.
2. Poważna zmiana zasad i wysokości budżetowego finansowania nauki - odwrócenie relacji między nakładami na stabilne i grantowe finansowanie nauki (80% stabilne, 20% grantowe) uzyskane poprzez kilkukrotny wzrost finansowania BST (w tym instytuty PAN). Już w tym roku wzrost nakładów o co najmniej 800 mln zł ( tj. o 0,05 proc. PKB). 
3. Istotna zmiana zasad ewaluacji badan naukowych. Rzeczywiste zróżnicowanie kryteriów w zależności od dziedzin nauki.

4. Dostosowanie modelu kariery naukowej do wymogów Europejskiej Karty Naukowca. Rozwiązanie problemu destabilizacji stosunków pracy na uczelniach. Postulujemy zatrudnienie na czas nieokreślony od stanowiska adiunkta (plus oceny okresowe) oraz przywrócenie asystentury i zablokowanie bezpłatnej pracy doktorantów.


5. Rozszerzenie współpracy uczelni z otoczeniem społecznym na Związki Zawodowe i organizacje pozarządowe (ang. NGO).II. Postulaty te zyskaly ostatnio poparcie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Patrz zalacznik pierwszy. Drugi zal. to poparcie Polskiego Towarzystwea Socjologicznego.

III Następne załączniki to Poparcie działań KKHP przez Komisje Zakładowa Uniwersytetu Jagielońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

Pozdrsawiam serdecznie, Julian SrebrnyZałącznik 1. Załącznik 2. Załącznik 3.

Wyniki wyborów społecznych inspektorów pracy na ZUT

Informuję, że w dniach 11-13 marca 2015 roku, zostały przeprowadzone wybory społecznych inspektorów pracy w ZUT. Poniżej wyniki wyborów w poszczególnych okręgach.
obrazek
Plik do pobrania.

Sprawa adiunktów bez habilitacji

Informuję koleżanki i kolegów, że oba związki zawodowe działające w  ZUT, we wspólnym porozumieniu podjęły czynności formalno-prawne związane z sytuacją w grupie nauczycieli akademickich - adiunktów bez habilitacji. Podstawą do tych działań są kierowane do związków zawodowych sygnały, skargi, prośby zarówno od naszych członków jak i osób nie zrzeszonych tego środowiska.


Problem jest ogólno - uczelniany, gdyż dotyczy wszystkich wydziałów. Wynika on z niejasnych i niezrozumiałych przepisów formalno - prawnych. Nie mogą więc związki zawodowe uchylać się od podjęcia tak złożonego prawnie i społecznie problemu w uczelni. Tym bardziej, że podobne problemy podnosiła Pani Minister Nauki I Szkolnictawa Wyższego w rozpowszechnionym przez biuro prasowe uczelni wywiadzie w Gazecie Wyborczej z dnia 7-8.02.2015. 


Oba związki zawodowe wystąpiły do JM Rektora ze wspólnym pismem dotyczących wyjaśnień związanych z powyższym. Zostanie ono opublikowane na naszej stronie po doręczeniu pismo do JM Rektora. 


Sprawa ta wymagać będzie od nas wszystkich szczególnej mobilizacji, jedności i poparcia dla uczelnianych władz związkowych.

 


                                                                                                                              Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT 

Wybory Społecznych Inspektorów Pracy na ZUT

Informuję, że w dniach 11.03.2015 do 13.03.2015 W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym zostaną przeprowadzone wybory społecznych inspektorów pracy. Poniżej harmonogram wyborów oraz lista kandydatów. Zapraszam wszystkich pracowników do czynnego udziału w wyborach.


 obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                   Plik do pobrania.
Proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród pracowników.
                                                                                         Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT


Interwencja KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w sprawie pracowniczej

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z pismem jakie Komisja Zakładowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT wystosowała do JM Rektora w sprawie obrony praw pracowniczych - pracownika ZUT oraz naszego członka. Przedstawione w piśmie fakty mogą stać się podstawą do refleksji nad stosunkami między ludzkimi w innych komórkach naszej uczelni dla dobra wszystkich pracowników.


Mamy szczerą nadzieję, że JM Rektor uwzględni przedstawione w piśmie argumenty oraz dowody i sprawa zakończy się dla pracownika pomyślnie. 


obrazek
Plik do pobrania.

PAMIĘTAJ JESTEŚ W SOLIDARNOŚCI NIE JESTEŚ SAM

Proszę o rozpowszechnianie powyższego pisma wsród pracowników.
                                                                                Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Wybory Społecznego Inspektora Pracy

W związku ze zbliżającymi się wyborami SIP w ZUT zapraszam do zapoznania się z listą kandydatów oraz kalendarzem wyborczym.
obrazek obrazek
Plik do pobrania.                                                                  Plik do pobrania. 

Proszę o rozpowszechnianie powyższych informacji wśród pracowników.
                                                                                     Jakub Pęksiński Przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Uwagi KSN do projektu zmian w parametryzacji jednostek naukowych

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią pisma jakie Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" wystosowała w sprawie propozycji zmian do parametryzacji jednostek naukowych.
obrazek
Plik do pobrania.
Proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród pracowników.
                                                                                  Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Nowy regulamin oceny pracowników w ZUT

Informuję, że z dniem 25 lutego 2015 roku został wprowadzony nowy regulamin oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami. Zapraszam wszystkich do zapoznania się z nowym regulaminem. Chcę także poinformować, że o konieczności wprowadzenia takiego regulaminu komisja zakładowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT pisała do JM REKTORA pismem L. dz. 29/2014 w dniu 03.11.2014 roku.

Plik do pobrania.

Sprawozdanie z XI posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią sprawozdania z posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego jakie odbyło się 12 lutego 2015 roku.


obrazek
Plik do pobrania. 
Proszę o udostępnienie treści informacji wśród pracowników.
                                                                           Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Postulaty związkowe

Zapraszam się do zapoznania z listą postulatów jakie trzy  organizacje związkowe działające w kraju wystosowały i o jakich spełnienie będą walczyły w 2015 roku.
obrazek
Plik do pobrania.
Proszę o rozpowszechnianie zamieszczonej ulotki wśród pracowników.
                                                                                                    Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

STOP marginalizacji Pomorza Zachodniego

Zapraszam do zapoznania się z treścią pisma jakie przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Pomorza Zachodniego  wystosował w sprawie marginalizacji Pomorza Zachodniego.
obrazek
Plik do pobrania.
Proszę o rozpowszechnianie zamieszczonej ulotki wśród pracowników.
                                                                                                     Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Komunikat Przewodniczącego Zarządu Regionu

Proszę o zapoznanie się z komunikatem otrzymanym z Zarządu Regionu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w sprawie akcji protestacyjnej w obronie ELEKTROWNI POMORZANY. Akcja protestacyjna odbędzie się w dniu 19.02.2015. Zapraszam wszystkich członków do uczestnictwa w proteście.
obrazek
Plik do pobrania.
Proszę o rozpowszechnianie zamieszczonej ulotki wśród pracowników.
                                                                                                     Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Wybory Społecznego Inspektora Pracy w ZUT

Informuję, że zbliżają się wybory Społecznego Inspektora Pracy w ZUT na kadencję 2015 - 2019. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu nr 1, gdzie znajdą wszystkie informacje.
obrazekobrazek
Plik do pobrania.
Proszę o rozpowszechnianie zamieszczonej ulotki wśród pracowników.
                                                                                                     Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Pismo do JM Rektora ZUT

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią pisma jakie NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" i Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosowało do JM Rektora w sprawie finansowania Wydziału Ekonomicznego. Zdaniem Związków Zawodowych złe finansowanie Wydziału Ekonomicznego stanowi główny powód trudnej sytuacji finansowej w jakiej znalazł się wydział. 


obrazek obrazek
Plik str 1 do pobrania.  Plik str 2 do pobrania.


Nowy przedstawiciel na Wydziale Ekonomicznym

Informuję, że nowym przedstawicielem Komisji Zakładowej NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Radzie Wydziału Ekonomicznego została pani Małgorzata Szychowska.

Pozytywne rozwiązanie

Miło mi poinformować, że sprawa naszego członka, któremu proponowano zmianę warunków płacy i czasu pracy została pozytywnie rozwiązana. 

PAMIĘTAJ JESTEŚ W SOLIDARNOŚCI NIE JESTEŚ SAM, ZAWSZE MOŻESZ LICZYĆ NA POMOC

Jesteś w SOLIDARNOŚCI nie jesteś sam.

Zapraszam do zapoznania się z treścią pisma jakie Komisja Zakładowa  wystosowała do JM Rektora w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dotyczących członka naszego związku. 
 obrazek obrazek
Plik do pobrania.

PAMIĘTAJ JESTEŚ CZŁONKIEM NASZEGO ZWIĄZKU NIE JESTEŚ SAM, ZAWSZE MOŻESZ LICZYĆ NA POMOC.


Wywiad z minister nauki i szkolnictwa wyższego

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z wywiadem jaki udzieliła Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska - Bobińska. Treść wywiadu   pt. "Uniwersytet psuje się od rektora" opublikowała Gazeta Wyborcza w dniu 7-8 luty 2015.  Artykułu wzbudził wiele kontrowersji w środowisku akademickim. Dlatego proszę zapoznać się także z odpowiedzią jaką udzielił przewodniczący KRASP, Rektor UŚ, prof Wiesław Banyś.


obrazek
Plik do pobrania.
obrazek
Plik do pobrania.


Msza święta w intencji śp. Gabriela Wojtasa

Informuję, że codziennie w Katedrze Szczecińskiej odprawiana jest msza święta w intencji naszego zmarłego kolegi wieloletniego członka komisji NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Gabriela Wojtasa.

Komunikat z Krajowej Sekcji Nauki

obrazek
Plik do pobrania.


Informacja dotycząca 13 pensji

Informuję, że 13 pensja będzie wypłacana w dniach:

  • 2 marca - dla nauczycieli akademickich
  • 3 marca - dla pracowników nie będących nauczycielami.Informacja do rozpowszechnienia.

Na prośbę przewodniczącego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ", zwracam się do wszystkich członków o zapoznanie się z poniższą informacją oraz rozpowszechnienie jej.


obrazekobrazek

Plik do pobrania.