Tabela dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS w 2015

Witam, przedstawiam nowe kwoty dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS w roku 2015.
obrazek

Plik do pobrania. 

Tak dla prezydenta dialogu

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego przyjęte zostało stanowisko w sprawie udzielenia poparcia kandydatowi na prezydenta RP.

Stanowisko Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w sprawie wyborów na Prezydenta RP

Wybory prezydenckie to jedno z najważniejszych wydarzeń w demokratycznym państwie. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego’  realizując swoje prawo do oceny kandydatów, zdecydowanie odrzuca model Polski kreowany i realizowany przez obecnie urzędującego Prezydenta RP. Nie możemy zaakceptować kandydata, który posiadając konstytucyjne prawo do odmowy podpisania ustaw, bezkrytycznie podpisał ustawę wydłużającą wiek emerytalny i nie zawahał się zlekceważyć dwóch milionów podpisów obywateli, złożonych pod wnioskiem o referendum w tej sprawie. Podpisanie ustaw o niekorzystnych dla pracowników zmianach w Kodeksie pracy dodatkowo utwierdza nas w sprzeciwie wobec tak sprawowanej prezydentury.


Dla NSZZ „Solidarność”, reprezentującego świat pracy, wizją najbliższą sercu jest wizja Polski dialogu społecznego, Polski z odbudowanym przemysłem, własnością polskiej ziemi, niewydłużonym wiekiem emerytalnym, aktywnie kreowaną polityką społeczną, ekonomiczną i prorodzinną. Wizją, w której patriotyzm jest drogowskazem dla suwerennej Polski w zjednoczonej Europie.


Kandydat, mający taką wizję, prezentujący program zbieżny z oczekiwaniami świata pracy zasługuje w pełni na poparcie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego  w wyborach prezydenckich i z takim kandydatem powinno zostać zawarte porozumie programowe.


Oświadczenie przewodniczącego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

W dniu 27.04.2015, na posiedzeniu SENATU ZUT przewodniczący KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" odczytał oświadczenie. Jest to rekcja na treści zawarte w sprawozdaniu z działaności  Pana Kanclerza za rok 2014. Zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią ośwadczenia. 
obrazek

Plik do pobrania.
Proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji wsród pracowników.
                                                               Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Nowi członkowie NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Miło mi poinformować, że nasze działania przyczyniają się do poszerzania naszych szeregów. Kolejni pracownicy dołączyli do NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT. Witamy ich.
                                                                                                        Jakub Pęksiński, przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

"Profesor doktor zdegradowany"

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z artykułem profesora Jana Hartmana pt. "Profesor doktor zdegradowany" , opublikowanym w tygodniku POLITYKA nr 17 22.04.27.04.2015. Wnioski i refleksję zostawiam każdemu do samodzielnego przemyślenia.
obrazek
Link do artykułu.

Informacje z KSN w sprawie rozdysponowania rezerwy przeznaczonej na podwyżki w 2015r

Szanowne Kolezanki i Koledzy,

W dni 21 kwietnia odbyły się dwa bardzo ważne spotkania: <span>w sprawie rozdysponowania rezerwy przeznaczonej na podwyżki w 2015r,</span>

Zgodnie z podjętymi decyzjami (dziękuję Komisji ds płac) mieliśmy starać się, aby podział uwzględniał obowiązujący algorytm, aby ministerstwo domagało się doprowadzenia w danych uczelniach do podpisania porozumień oraz mieliśmy poruszać sprawę odpisów na ZFŚS w roku przyszłym. Oczywiście również ważne były wszystkie dotychczas przez nas poruszane problemy (np. przyznawanie okresowych wzrostów płac). W załączeniu przesyłam opisy przebiegu tych spotkań.

Pozdrawiam serdecznie Bogusław Dołęga

obrazek

Plik do pobrania.

Sprawa adiunktów bez habilitacji - nowe informacje

        Witam, informuję wszystkich zainteresowanych, że KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT otrzymała od Pana Rektora odpowiedz na pismo z dnia 23.03.2015 w sprawie tzw. adiunktów bez habilitacji. Zawarte w niej treści zostaną przeanalizowane dla wypracowania i przedstawienia stanowiska Naszego Związku w sprawie.
      KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" z zadowoleniem przyjęła propozycję zawartą w piśmie otrzymanym od Pana Rektora wyrażającą chęć spotkania i rozmów mających wyjaśnić wszystkie kwestie związane z sprawą.
      O wszystkich nowych ustaleniach będę informował na bieżąco.

obrazek

Plik do pobrania.

Proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród pracowników.

                                                                            Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Nowi członkowie NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Miło mi poinformować, że szeregi naszego związku powiększyły się o kolejnych pracowników Naszej Uczelni. Witamy ich wszystkich bardzo serdeczenie. Ze swojej strony obiecuję, że Związek NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT zawsze będzie dbał o interesy pracowników.
                                                                                            Jakub Pęksiński, Przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOSĆ" w ZUT

Biuletyny informacyjny Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej

Drodzy Moi!
   Przesyłam w załączniku pierwszy numer biuletynu informacyjnego Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej IN -FORMACJA. Zawiera on dwie podstawowe informacje o KKHP:
"Co to jest KKHP? O co nam chodzi"
" Główne założenia i postulaty programowe. Dlaczego konieczna jest istotna korekta obowiązującego dziś systemu zarządzania Nauka i Szkolnictwem Wyższym w Polsce oraz poziomu i sposobu ich finansowania ? "
   Zorientujecie sie , ze działania KKHP dotyczą wszystkich dziedzin nauki i wszystkich uczelni. Dlatego sam( JS) włączyłem sie aktywnie do działań tego ruchu społecznego. Zorientowałem sie wtedy, ze ten ruch zainicjowany przez młodych Humanistów zajmuje sie podstawowymi sprawami dla naszego środowiska i posiada duża dynamikę, co jest podstawa do ew. oczekiwanych sukcesów w realizacji przynajmniej części postulatów. Jeżeli uznacie , ze program i działania KKHP warto poprzeć , proszę o  zgłoszenie chęci udziału w działaniach KKHP poprzez wypełnienie krótkiego formularza dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1dH4vZsoHzjXebU2XMTfHzhyhTOA-H_A5FK6Qm2sdXiE/viewform?edit_requested=true
  Jednym z podstawowych zadań KKHP jest dotarcie z informacjami o działaniach podejmowanych przez KKHP do jak największego grona wszystkich pracowników polskich Uczelni i także Instytutów PAN. W tym celu powstał biuletyn IN-FORMACJA; oraz przygotowywana jest nowa strona WWW KKHP. Byłoby pożyteczne aby każdy z was mógł sie włączyć do prac nad upowszechnianiem biuletynu wśród pracowników waszej Uczelni lub Instytutu, poprzez rozesłanie go do wszystkich potencjalnie zainteresowanych osób. Można rozpocząć od pełnej listy adresowej całej jednostki. Proszę o opinie( także krytyczne) o przedstawionym biuletynie oraz jak oceniacie możliwość jego szerszego upowszechnienia, tak ,by w razie potrzeby, cale nasze środowisko wiedziało o działaniach KKHP i miało szanse brać w nich udział.

Pozdrawiam serdecznie, Julian Srebrny

Numer 1 KKHP do pobrania.

Pismo do Kanclerza

W dniu 13.04.2015 odbyło się spotkanie związków zawodowych, kierowników obiektów z Panem Kanclerzem. Na spotkaniu  omawiane były plany tzw. racjonalizacji kosztów. Spotkanie to wzbudziło wiele wątpliwości i niewyjaśnionych kwestii. KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT przedstawiła Panu Kanclerzowi swoje obawy, pytania i opinie. Zostały one opracowane na podstawie uwag kierowanych do Naszego Związku zarówno przez pracowników jak i kierowników obiektów. Zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią pisma. KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT ma nadzieję, że otrzymane odpowiedzi pozwolą na wyjaśnienie wszystkich nurtujących kwestii związanych z w/w procesem.


obrazek
Plik do pobrania.

Obchody 5 rocznicy katastrofy Smoleńskiej

Witam, W imieniu Pana Przewodniczącego Mieczysława Jurka informuję, że w dniu dzisiejszym o godz. 18.00 w Katedrze odbędzie się uroczysta Msza Św. w 5 rocznicę katastrofy Smoleńskiej.


Życzenia Wielkanocne

obrazek


Życzenia do pobrania.


Uwagi do „Sprawozdanie z XII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego”


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Dyskusja, która miała miejsce na ostatnim posiedzeniu RGNiSzW (przesyłałem komunikat kol. Marka Kisilowskiego z tego posiedzenia RGNiSzW) odbiła się szerokim echem nie tylko w naszym środowisku. Chciałbym w związku z tym wskazać jedną, według mnie zasadniczą dla tego dyskursu sprawę, a mianowicie, ukazanie zmian zachodzących w procesie wyłaniania osób, które zajmują poczytne stanowiska. Czy są to demokratycznie wybierani reprezentanci danej grupy? Warto zwrócić uwagę na postępujący proces rozszerzania kręgu osób powoływanych lub wybieranych w tak specyficzny sposób, iż trudno mówić o zachowaniu zasad rzeczywistego reprezentowania grupy rzekomo uczestniczącej w procesie wyborczym. Myślę, że jasne stawianie sprawy, iż dana instytucja tworzy ciała składające się z osób powoływanych, jest niezbędne w systemie demokratycznym. Obserwujemy, że zmiany prawa przyniosły wzrost liczby tych ciał i wprowadziły to często w zakamuflowany sposób. Warto w tym miejscu wspomnieć chociażby takie instytucje jak PKA, odpowiedzialne za jakość kształcenia, czy Konwent rzeczników dyscyplinarnych odpowiedzialnych za poszanowanie prawa, a jednocześnie tworzenie tzw. zasad dobrychpraktyk. Zapewne wszyscy pamiętamy ostatnie zmiany, które zaszły w wyłanianiu osób stanowiących skład RGNiSzW! Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę na informację którą uzyskamy chociażby przeglądając statuty najważniejszych organizacji, fundacji i stowarzyszeń. Warto pamiętać, że większość z nich jest podstawą uzasadnienia “obiektywnych decyzji” różnych decydentów. Zastanawiałem się nieraz czy tego typu zjawiska nie są tematem badań naszych koleżanek i kolegów zajmujących się naukami społecznymi i humanistycznymi? Ze zdziwieniem patrzyłem na reakcje niektórych osób z kręgu tych nauk, które nagle “odkrywają” poglądy wyrażane przez poszczególne osoby piastujące poczytne stanowiska. Kto, jak kto, ale specjaliści od tych zagadnień rzeczywiście mogli żyć w takiej nieświadomości trwającego procesu? Aby unaocznić, że są to fakty, których byliśmy świadkami, a o których wielokrotnie informowaliśmy środowisko akademickie pozwalam sobie przesłać Państwu tekst kol. Wojtka Pillicha na ten temat. Powtórzę, może już do znudzenia - jeżeli nauka, to dążenie do poznania prawdy, to jak ona wygląda w stosunku do obszarów życia społecznego, których dotyczą przytaczane fakty? A jeżeli prawda jest znana, a nie jest upubliczniana, to czy utylitarna korzyść nie jest “kagańcem jej wolności”?


Pozdrawiam serdecznie Bogusław Dołęga

obrazek


Plik do pobrania.

Sprawa adiunktów bez habilitacji

Informuję wszystkich zainteresowanych, że KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT rozpoczęła działania mające na celu wyjaśnienie kwestii dotyczącej tzw. adiunktów bez habilitacji zatrudnionych na naszej uczelni przed 01.10.2013 roku. Poniżej przedstawiam pismo jakie zostało skierowane do JM Rektora ZUT w tej sprawie. Otrzymana odpowiedź będzie podstawą do zajęcia prawnego stanowiska przez KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w tej sprawie.


obrazek
Plik do pobrania.

Proszę o rozpowszechnienie powyżej informacji wśród pracowników.
                                                                Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Wybory SIP

Międzyzwiązkowa Komisja Wyborcza po przeprowadzeniu wyborów Społecznych Inspektorów Pracy (SIP) w naszej Uczelni na kadencję 2015-2019  informuje, że w wyniku zakończonych w dniu 20.03.2015 wyborów, Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy została mgr inż. Joanna Buczek a zastępcą dr inż. Roman Drozdowski.

obrazek

Plik do pobrania.


Pisma KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w sprawie ukarania pracownika

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią pism  KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT, które są następstwem sprawy,  zajęcia  przez KZ stanowiska w sprawie obrony pracownika (członka naszego związku), który został ukarany karą wynikającą z art. 108 §1 KP, oraz istotnych problemów z tym związanych.


 obrazek obrazek
Plik pismo 1 do pobrania.                                                Plik pismo 2 do pobrania
obrazek  obrazek
Plik pismo 3 do pobrania.                                       Plik pismo 4 do pobrania.Sprawozdanie z XII posiedzenie plenarnego RGNiSzW

Szanowne Koleżanki i Koledzy Tydzień temu odbyło się kolejne, XII posiedzenie plenarne RGNiSzW na którym w ramach wprowadzenia były przedstawione poglądy trzech profesorów w sprawach tzw. konsolidacji szkół wyższych. Podejście do tematu, które można było niestety zaobserwować również na tym posiedzeniu, wielokrotnie było przez nas poddawane krytyce. Sprawa jest tym bardziej ważna, jeżeli skonfrontujemy ją z informacją załączoną przez reprezentującego nas kol. Marka Kisilowskiego – niestety prowadzący obrady Przew. RGNiSzW nie udzielił głosu naszemu przedstawicielowi, a warto zwrócić uwagę, że jest to ustawowo zapisane prawo. Takiego prawa nie mają żadne z dodatkowo zapraszanych stron, które mogły swobodnie uczestniczyć w debacie! W związku z powyższym, chcę Państwa poinformować, że Rada podejmie odpowiednie działania, o czym Państwa poinformuję w oddzielnym liście.


 Pozdrawiam Bogusław Dołęga
obrazek
Plik do pobrania.
Proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród pracowników.
                                                                                Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Pielgrzymka do Lichenia

Informuję, że jak co roku Zarząd Regionu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" organizuje pielgrzymkę do Lichenia. Zapraszam wszystkich chętnych do udziału.
Istnieje możliwość dofinansowania, szczegóły w sekretariacie KZ NSZZ "SOLIDARNOSĆ" w ZUT.
obrazek
Plik do pobrania.
Proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji.
                                                      Jakub Pęksiński przewodniczący KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Informacje z Krajowej Sekcji Nauki

Moi Drodzy!
I. Jutro, we wtorek 17 marca 2014 o godz. 15 odbędzie się pierwsze spotkanie przedstawicieli KKHP wraz z obserwatorami reprezentującymi  trzy centrale Związków Zawodowych z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przypominam skrot naszych postulatow:

1. Zmiana zasad finansowania publicznych szkol wyższych mające przeciwdziałać skutkom niżu demograficznego; w tym zmniejszenie roli liczby studentów na poziom finansowania.
2. Poważna zmiana zasad i wysokości budżetowego finansowania nauki - odwrócenie relacji między nakładami na stabilne i grantowe finansowanie nauki (80% stabilne, 20% grantowe) uzyskane poprzez kilkukrotny wzrost finansowania BST (w tym instytuty PAN). Już w tym roku wzrost nakładów o co najmniej 800 mln zł ( tj. o 0,05 proc. PKB). 
3. Istotna zmiana zasad ewaluacji badan naukowych. Rzeczywiste zróżnicowanie kryteriów w zależności od dziedzin nauki.

4. Dostosowanie modelu kariery naukowej do wymogów Europejskiej Karty Naukowca. Rozwiązanie problemu destabilizacji stosunków pracy na uczelniach. Postulujemy zatrudnienie na czas nieokreślony od stanowiska adiunkta (plus oceny okresowe) oraz przywrócenie asystentury i zablokowanie bezpłatnej pracy doktorantów.


5. Rozszerzenie współpracy uczelni z otoczeniem społecznym na Związki Zawodowe i organizacje pozarządowe (ang. NGO).II. Postulaty te zyskaly ostatnio poparcie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Patrz zalacznik pierwszy. Drugi zal. to poparcie Polskiego Towarzystwea Socjologicznego.

III Następne załączniki to Poparcie działań KKHP przez Komisje Zakładowa Uniwersytetu Jagielońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

Pozdrsawiam serdecznie, Julian SrebrnyZałącznik 1. Załącznik 2. Załącznik 3.

Wyniki wyborów społecznych inspektorów pracy na ZUT

Informuję, że w dniach 11-13 marca 2015 roku, zostały przeprowadzone wybory społecznych inspektorów pracy w ZUT. Poniżej wyniki wyborów w poszczególnych okręgach.
obrazek
Plik do pobrania.