SOLIDARNOŚĆ KRONIKA LAT 1980-2015

Witam serdecznie ZARZĄD REGIONU NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" POMORZA ZACHODNIEGO INFORMUJĘ,ŻE ORGANIZUJE ZAPISY NA ZAKUP ALBUMU PT. "SOLIDARNOŚĆ KRONIKA LAT 1980-2015." ZBIOROWY ZAKUP POZWOLI NAM NA NABYCIE WYDAWNICTWA PO NIŻSZEJ CENIE. WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAKUPEM ALBUMU PROSIMY O KONTAKT Z SEKRETARIATEM ZARZĄDU REGIONU POD NR TEL. 91 422 74 22. Wydawnictwo Biały Kruk wydało najnowszy album pt. Solidarność kronika lat walki 1980 – 2015. Kronikę napisali redaktorzy „Tygodnika Solidarność” Jerzy Kłosiński, Krzysztof Świątek i Ewa E. Zarzycka, a dzieło ubogacone zostało prawie 200 przejmującymi zdjęciami (autorstwa głównie Tomasza Gutrego i Adama Bujaka) obrazującymi historię Związku od sierpnia 1980 r. aż po spotkanie prezydenta elekta Andrzeja Dudy z przewodniczącym Solidarności 24 czerwca 2015 r. W załączeniu przesyłamy też najnowszą recenzję albumu z Gazety Polskiej Codziennie z dnia 15 lipca 2015. Cena uzależniona jest od ilości zakupionych egzemplarzy. Dla Państwa mamy duże zniżki na zakup albumu, a od zakupu 50 egz. damy Państwu nawet 40% i więcej rabatu na zakup książki liczonego od ceny detalicznej 69 zł.


Przerwa urlopowa

Informuję wszystkich, że od 19.07. 2015 do 14.08.2015 z powodu urlopu sekretariat NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT będzie nie czyny. 

Wyjzad z okazji XXXV lecia NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Witam, W imieniu Pana Przewodniczącego Mieczysława Jurka przesyłam w załączeniu komunikat ws. wyjazdu na uroczystości do Gdańska w dniu 29.08.2015 r. Koszt wyjazdu jest bezpłatny.

obrazek

Plik do pobrania.

Sprawa adiunktów bez habilitacji nowe informacje

Witam, zapraszam wszystkich pracowników do przeczytania poniższego pisma. Sprawa ta dotyczy tylko jednej grupy pracowników jednak podobne sytuacje dotyczące wszystkich grup pracowniczych (nauczycieli, administarcji, technicznych) można zaobserwować coraz częsciej w naszej Uczelni. KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT obserwuje te negatywne zjawiska i  podejmuje działania mające na celu zaprzestanie  działań naruszających stosunki społeczne i pracownicze w naszej Uczelni.
obrazek
Plik do pobrania.
Proszę o rozpowszechnienie powyższego pisma wsród pracowników.
                                                                    Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

SPÓR ZBIOROWY

  Witam, w dniu 29.06.2015  Senat ZUT poparł projekt Pan Rektora dotyczący podwyżek płac w roku 2015 (uchwała nr 60). Propozycja podwyżek płac przedstawiona przez Pana Rektora jest nie tylko krzywdząca (pozbawia pracowników w sumie jednej całej podwyżki) ale i bezprawna ( zgodnie z posiadaną i przedstawioną Panu Rektorowi przez Związki Zawodowe opinią prawną).


   W związku z powyższym i brakiem porozumienia płacowego z PRACODAWCĄ, dotyczącym zwiększenia wynagrodzeń w III etapie podwyżek (2015 rok), związki zawodowe działające w ZUT w Szczecinie w dniu 29 czerwca 2015 roku poinformowały na piśmie pracodawcę o wejściu w SPÓR ZBIOROWY.


obrazek

Plik do pobrania.

Związki zawodowe po analizie środków finansowych przyznanych przez MNiSW na III etap podwyżek płac i wstępnej symulacji finansowej, przygotowały własną -  korzystną propozycję podwyżek płac dla pracowników ZUT, którą pracodawca odrzucił.


W piśmie pracodawcy z dnia 03.07.2015 r. znak: ZUT/AFE-29/15 dot. trybu i zasad zwiększenia wynagrodzeń osobowych pracowników, których wynagrodzenia finansowane są w ramach dotacji podstawowej, zostały zawarte wytyczne  wyłącznie REKTORA do realizacji III etapu podwyżek płac. obrazek
Plik do pobrania.

Informujemy wszystkich pracowników, że związki zawodowe w ZUT nie podpisały żadnego dokumentu mogącego świadczyć o jakimkolwiek porozumieniu z pracodawcą, a umieszczenie w piśmie dot. sposobu realizacji podwyżek  zwrotu ... ( po konsultacjach ze związkami zawodowymi) ... jest wysoce niestosowne i można uznać to za manipulację.


Informujemy wszystkich pracowników, że Związki Zawodowe reprezentując interesy pracowników, działając w oparciu o art. 26 pkt. 2 i pkt 3. Ustawy o Związkach Zawodowych zrobią wszystko w celu odzyskania należnej prawnie wszystkim pracownikom podwyżki płac. 


Determinacja ta wynika z istoty prawa związkowego - troski o pełne zabezpieczenie interesów pracowniczych. W omawianym przypadku interes pracowniczy został w sposób rażący i dotkliwie materialnie (szczególnie dla grup pracowniczych niżej zarabiających - naruszony). Przeznaczone dla Uczelni środki na poprawę wynagrodzeń w latach 2013 - 2015 muszą być w całości (nie zależnie od woli pracodawcy) przeznaczone i rozdysponowane  na ten cel. Podejmowane przez pracodawcę działania innego rozdysponowania tych środków jest bezprawne. 


Związki Zawodowe uważają i takie stanowisko zostało przedstawione Panu Rektorowi, że oszczędności należy szukać gdzie indziej a nie kosztem wynagrodzeń pracowników.


KAŻDY PRACOWNIK MA PRAWO DO GODZIWEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ działania Pana Rektora pozbawiają części pracowników tego wynikającego  z Kodeksu Pracy przywileju..


 


                                                                                                     Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT


Informacja

W związku z nieobecnością przewodniczącego  KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT w dniach 29.06.2015 do 13.07.2015, informuję wszystkich, że w zastępstwie obowiązki przewodniczącego będzie pełnił wiceprzewodniczący Pan Marek Gutkowski. 

                                                                                                             Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Dotyczy podwyżek wynagrodzenia w 2015

     Witam, w dniu 26.06.2015 odbyło się kolejne spotkanie Władz Uczelni z Organizacjami Związkowymi w sprawie podwyżek wynagrodzenia w 2015 roku. W związku z znacznymi rozbieżnościami stron w sprawie, ustalono, że do 29.06.2015 strony przedstawią ponownie swoje propozycje. Związki Zawodowe cały czas podtrzymują swoje stanowisko dotyczące zwrotu 50% kwoty zeszłorocznej podwyżki. Związki Zawodowe cały czas uważają, że istnieje możliwość zawarcia porozumienia najlepszego dla wszystkich pracowników Naszej Uczelni. Stopień rozbieżności i nieustępliwości stanowisk spowodował, że Związki Zawodowe ostrzegły pracodoawce o możliwości wejścia w spór zbiorowy w przypadku nie spełnienia w/w postulatu. 


KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT w każdej sytuacji będzie domagała się wypłacenia pracownikom należnych podwyżek płac (wstrzymanych z roku ubiegłego i za rok 2015)                                                                                                                       Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

P.S W związku z nieobecnością administratora strony od poniedziałku 29.06.2015 do 14.07.2015 roku wszystkie informacje będą przekazywane za pomocą emaila. 

Protokół rozbieżności

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią protokołu rozbieżności dotyczących podwyżek wynagrodzenia w 2015 roku. NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT oraz ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO mają nadzieję, żę piątkowe spotkanie doprowadzi do porozumienia w tak ważnej sprawie dla wszystkich pracowników.
obrazek
Plik do pobrania.
                                       Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Turniej piłki nożnej

Witam, zapraszam wszystkich chętnych do zapisu do drużyny piłkarskiej NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT na turniej z okazji 35 lecia NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
Chętnych proszę o zapisy w sekretariacie do 13.07.2015.
obrazek
Plik do pobrania.

Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

W imieniu Zarządu Regionu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Pomorza Zachodniego, zapraszam do udziału w 33 Pielgrzymce Ludzi Pracy. 
Istnieje możiwość dofinasowania wyjazdu - szczegóły w sekretariacie.
obrazek
Plik do pobrania.
                          Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

I spotkanie w sprawie podwyżek w 2015

Witam, w dniu 24 czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie Władz Uczelni z przedstawicielami Związków Zawodowych w sprawie podwyżek wynagrodzenia w roku 2015.  W spotkaniu uczestniczyli   Pan Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, Pan Kwestor mgr Edward Zawadzki, Przewodniczący NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT dr inż. Jakub Pęksiński, za-ca przewodniczącego Marek Gutkowski, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w ZUT Profesor nadzw. dr hab. inż Andrzej Griegier.  Na spotkaniu strony przedstawiły swoje, znacząco różne, stanowiska dotyczące podwyżek wynagrodzenia. Strony ustaliły, że kolejne spotkanie w sprawie podwyżek odbędzie się 26 czerwca 2015 roku o godzinie 11:00.


  Informuję, że nie podjęto jeszcze żadnych ostatecznych wiążących ustaleń w sprawie.
                                                                                            Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Dotyczy podwyżek wynagrodzenia

Witam, w załączeniu przedstawiam opinię jaką KZ NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” w ZUT otrzymała od  Komisji ds. Interwencji Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie podwyżek wynagrodzenia na uczelniach wyższych.
obrazek
Plik do pobrania.
                                                              Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Dotyczy podwyżek wynagrodzenia 2015

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią wspólnego stanowiska jakie KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT i ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO w ZUT wystosowały do Pana Rektora w sprawie podwyżek wynagrodzenia w roku 2015. 


obrazek

Plik do pobrania.
                         Jakub Pęksiński przzewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Pismo do Pana Rektora

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią pisma jakie KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT skierowała do Pana Rektora. Pismo dotyczy  złożonej sytuacji pracowniczej panującej w pionie podległym Panu Kanclerzowi.
obrazek
Plik do pobrania.
                                    Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Sptokanie

Witam, w imieniu KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT zapraszam wszystkich członków i pracowników na spotkanie. Głównym tematem spotkania będą podwyżki płac w roku 2015.
obrazek
Plik do pobrania.


Odpowiedz dla Pana Kanclerza

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z kolejnym pismem jakie KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT wystosowała do Pana Kanclerza.
obrazek
Plik do pobrania.
                                                     Jakub Pęksińśki przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Pierwsze spotkanie w sprawie podwyżek 2015

Witam, informuję, że w dniu 29.05.2015 odbyło się pierwsze spotkanie Pana Rektora i Związków Zawodowych w sprawie podwyżek wynagrodzenia w roku 2015. W czasie spotkania Pan Rektor przedstawił Związkom Zawodowym swoją propozycję zwiększenia wynagrodzenia w roku 2015. Propozycja ta zostanie przeanalizowana i stosowne stanowisko w tej sprawie zostanie przedstawione Panu Rektorowi w najbliższym czasie.


                                                                                      Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT 

Podwyżki płac 2015

Witam, informuję wszystkich, że 29 maja 2015 r Pan Rektor zaprosił Związki Zawodowe na rozmowy w sprawie podwyżek płac w 2015 roku. Wszystkie nowe informacje i ustalenia będę przekazywał na bieżąco.
                                                                                      Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Dotyczy zmian w Statucie ZUT

W dniu 25.05.2015 na posiedzeniu Senatu ZUT przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT, przedstawił uwagi oraz opinię prawną w sprawie proponowanych zmian w statucie naszej uczelni. KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" stoi na stanowisku, że zaproponowane zmiany mogą działać na nie korzyść  pracowników.


obrazek
Plik do pobrania.
                                                          Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Sprawa adiunktów bez habilitacji - nowe informacje

W dniu 18.05.2015 roku odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z Panem Rektorem w sprawie tzw. adiunktów bez habilitacji.  Na spotkaniu obecni byli również Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. inż. Ryszard PAŁKA, Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Witold BIEDUNKIEWICZ, prof. ZUT oraz Kwestor mgr Edward ZAWADZKI, co świadczy o bardzo poważnym traktowaniu sprawy przez władze Naszej Uczelni.


     KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przedstawiła Panu Rektorowi swoje stanowisko prawne w sprawie. Spotkanie przebiegało w atmosferze wzajemnego zrozumienia i mamy szczerą nadzieję, że przedstawione przez KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” argumenty prawne jaki i społeczne przekonały  wszystkich obecnych do zweryfikowania stanowiska w sprawie.                                                                                                                                  Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT