Świadczenie przedświąteczne z ZFSŚ

  Witam, informuję wszystkich zainteresowanych, że można się ubiegać o pomoc związaną z zwiększonymi wydatkami przedświątecznymi. Świadczenie będzie wypłacane tylko na wniosek pracownika (plik do pobrania). 


  Wnioski należy składać do dnia 06.11.2015 r. do Działu Socjalnego ZUT Al. Piastów 48, Budynek Jednostek Międzywydziałowych pok. nr 25 w godzinach 10.00 - 14.00.


Tabela dofinansowania.
 obrazek
Grzybobranie II

Witam, zapraszam do zapoznania się z fotorelacją z grzybobrania, które odbyło się 17.10.2015

obrazek obrazekobrazekobrazekobrazek 

Inwazja słabych doktorantów

Witam, zapraszam do przeczytania artykułu pt.: " Inwazja słabych doktoratów", który ukazał się w Gazecie Wyborczej w dniu 13.10.2015.
Link do całego artykułu.


Dzień Edukacji Narodowej

obrazek
Plik do pobrania

Grzybobranie 2015 - II termin

Witam, informuję że są jeszcze wolne miejsca na wyjazd na grzyby w dniu 17.10.2015

Sprawa pracownicza

Witam, w dniu 07.10.2015 w Sądzie Pracy odbyła się rozprawa pracownik ZUT (członek NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT) przeciwko Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie. Rozprawa dotyczyła kary porządkowej, która według pracownika oraz reprezentującej jego interesów KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" została nie słusznie przyznana. Rozprawa została zakończona ugodą satysfakcjonującą pracownika. Należy dodać, że od samego początku pracownik był reprezentowany przez prawników NSZZ "SOLIDARNOŚĆ".


PAMIĘTAJ - KAŻDY CZŁONEK NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT OTRZYMA BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ ! ! !
Sprawa adiunktów bez habilitacji

Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinie przywracającego naszego kolegę ( adiunkta bez habilitacji) do pracy a zwolnionego bezprawnie na podstawie błędnej interpretacji art. 120 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz nieprawnych zapisów w statucie ZUT. Chcę zwróci uwagę, że KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT cały czas informuje  władze naszej Uczelni o nie prawnych zapisach w statucie i błędnej interpretacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (co potwierdza poniższy wyrok).  Należy ubolewać, że wielu adiunktów na skutek nieprawnych działań władz uczelni zostało dotkliwie doswiadczonych w sprawach pracowniczych. Wyrok ten potwierdza właściwy kierunek działania naszego związku na rzecz przywrócenia prawa w Naszej Uczelni  oraz praw pracowniczych.


Gratulujemy naszemu koledze wygranej sprawy oraz determinacji w dochodzeniu swoich praw.


Przypominam, że NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT każdemu naszemu członkowi udziela pomocy prawnej.


obrazek


Plik do pobrania.


Grzybobranie 2015

Witam, pierwsze grzybobranie za nami. Pogoda i humor dopisały wszystkim. 
Poniżej fotorelacja.
obrazek obrazek
obrazek obrazek
obrazek obrazek

 obrazek obrazek
obrazekobrazek 
obrazekobrazek 


Pikieta w Pyrzycach

Witam serdecznie

 W imieniu Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego Pana Mieczysława Jurka oraz Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Urzędzie Miejskim w Pyrzycach informuję, że w dniu 8 (czwartek) października br. o godz. 11.00 przed siedzibą Urzędu Miasta w Pyrzycach (Plac Ratuszowy) odbędzie się protest przeciwko łamaniu praw pracowniczych oraz swobód i wolności związkowych. Przewidziany czas  trwania pikiety  około 2 godzin. Program pikiety przewiduje przemówienie przewodniczącego Związku, odczytanie petycji i następnie wręczenie jej Burmistrzowi Pyrzyc. Po wręczeniu petycji  nastąpi rozwiązanie zgromadzenia i rozejście się osób biorących w nim udział.


Wyjazd na pikietę do Pyrzyc planowany jest na godz. 9.30. 
Miejsce wyjazdu: 
Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego Al. Wojska Polskiego 113

Osoby zainteresowane udziałem ww. pikiecie prosimy zgłaszać się do Sekretariatu Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" tel. 91 422 74 22 lub 91 422 47 39


Bardzo prosimy o udział w pikiecie. 

Dotyczy algorytmu podziału dotacji podstawowej

Witam, zapraszam do zapoznania się z notatką otrzymaną z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w sprawie tzw. algorytmu podziału dotacji podstawowej, oraz z samym dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z dokumentu tego jasno wynika opłacalność niezwalniania pracowników jak również zatrudniania nowych pracowników."Notatka z posiedzenia podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego w dniu 24.09 2015 r.


Porządek dzienny:


Rozpatrzenie informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat oceny funkcjonowania algorytmu podziału tzw. dotacji podstawowej dla uczelni publicznych. Zebraniu przewodniczył poseł Jan Kaźmierczak oraz Piotr Bauć. W sumie na Sali poza prezydium podkomisji było obecnych jeszcze sześciu posłów (pani poseł Maria Nowak przed rozpoczęciem posiedzenia po otrzymaniu telefonu opuściła salę). Liczba gości wynosiła też dziewięć osób; KRASP trzy osoby z prof. Pałysem na czele, ZNP (cztery osoby z prezesem J.Rakiem) RGNiSZW (prof. J.Szambelańczyk) KSN reprezentowali Krystyna Andrzejewska i Andrzej Bartczak . Referował sekretarz stanu prof. Ratajczak – omówił poszczególne człony algorytmu podkreślając ich znaczenie i że jest to na chwilę obecną najlepszy sposób podziału dotacji. Pytania zadawali najpierw posłowie; Jerzy Żeżyniski mówił bardzo ogólnie o konieczności uwzględnienia jakiś zmian w celu niwelowania wpływu niżu demograficznego na dotację kierowaną do poszczególnych uczelni, poczym nie czekając na odpowiedź opuścił obrady, usprawiedliwiając się udziałem w równolegle odbywającej się komisji budżetowej – (ta sytuacja powtórzyła się jeszcze raz po powrocie posła na salę). Poseł Włodzimierz Bernacki dociekał czy podejmowano jakieś prace nad dokładnym szacowaniem kosztów edukacji w poszczególnych uczelniach. Ponieważ reszta posłów nie wyrażała chęci zadawania pytań przewodniczący udzielił głosu gościom. Prof. Pałys zwrócił uwagę na następujące problemy nurtujące środowisko; 1. W dalszym ciągu niedostatecznie precyzyjnie ujecie w algorytmie zatrudnienie na I i II etacie, 2. Trudności przy zatrudnianiu obcokrajowców tak by liczyli się do algorytmu, 3. Zbyt znaczna waga współczynnika studenckiego, 4. Braku ujęcia w algorytmie amortyzacji, 5. Finansowanie prywatne nie powinno zastępować budżetowego, 6. Brak strategii rozwoju. Po tej serii pytań odpowiadał Minister; Właściwie zgadzał się z wszystkimi, ale i tak podkreślał, że algorytm jest świetny no może tylko dobrym i skutecznym sposobem podziału dotacji. Poseł (przewodniczący) J. Kaźmierczak zgodził się, że problemem jest brak strategii i zaapelował o ujęcie w algorytmie, jakości kształcenia, rozszerzenie go o „pracowników niebędących dydaktykami, na których teraz dotacja nie przychodzi „ pogrupowanie uczelni w takie zespoły, jakie są w systemie ewaluacji jednostek, czyli by dzielić dotację dydaktyczna według zasad podziału statutowej. Rektor politechniki Poznańskiej (KRASP) pytał się czy to prawda, że dotacja będzie mniejsza o 0, 3%, i apelował o jakiś pakt dla uczelni technicznych. Jak mnie dopuścili do głosu to podkreśliłem, że jak jakiejś grupy pracowników niema w algorytmie to nie znaczy, że na nią nie są dzielone środki, oraz że formuła obecnego algorytmu się już wyczerpała. Moim zdaniem nie da się stworzyć algorytmu zadawalającego wszystkich zainteresowanych, wspólnego dla wszystkich typów uczelni. Dlatego należy wstępny podział środków przeprowadzić na grupy uczelni proporcjonalnie np. do kosztów kształcenia. Pan Minister właściwie zgadzał się z wszystkimi, ale i tak podkreślał, że algorytm jest świetny no może tylko dobrym i skutecznym sposobem podziału dotacji a wydzielenie jakiś grup może zaowocować sztucznym generowaniem kosztów (na moją uwagę, że mogą to być koszty kwalifikowane) odpowiedział, że i tak nie znaczy to, że ci, co powinni dostaną wyższą dotację.? Prof. J. Szambelańczyk „ugotował” Pan Ministra, bo zadał niewinne pytanie: dlaczego debatujemy nad kształtem algorytmem, gdy w zaproszeniu jest rozpatrzenie informacja Ministra na temat oceny funkcjonowania algorytmu? Po tym przewodniczący przystąpił do kurtuazyjnych podziękowań dla ministra, posłów i gości.


Notatkę przygotował Andrzej Bartczak"
obrazek
Plik do pobrania.

Wystąpienie Przewodniczącego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią wystąpienia  przewodniczącego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT odczytanego na posiedzeniu Senatu w dniu 28.09.2015. W przemówieniu zostały poruszone istotne tematy dotyczące problemów pracowniczych, występujących w Naszej Uczelni, takich jak:


1. Podwyżki wynagrodzeń w 2015;


2. Zapisów w Statucie;


3. Pomocy prawnej.


Mimo tego, że wystąpienie wzbudziło kontrowersje NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT będzie dalej realizowała swoje cele statutowe dla dobra pracowników i Naszej Uczelni. 


obrazek
Plik do pobrania.

Zapraszamy na grzybobranie 2015

Witam, zapraszam wszystkich członków na coroczne grzybobranie, które odbędzie się w terminach 03.10.2015 i 17.10.2015.
obrazek
Plik do pobrania.

Opina KSN w sprawie projektu budżetu

Witam, w załączeniu przedstawiam opinię Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w sprawie projektu budżetu w części nauka i szkolnictwo wyższe na 2016 rok.
obrazek
Plik do pobrania.

76 rocznica napaści ZSRR na Polskę

17 września 1939 roku o świcie rozpoczęła się agresja ZSRR na Polskę. Armia Czerwona napadła na Polskę, realizując pakt Ribbentrop-Mołotow. W starciach zginęło ok. 2,5 tys. polskich żołnierzy, a ok. 20 tys. było rannych i zaginionych. Do niewoli sowieckiej dostało się ok. 250 tys. żołnierzy, w tym ponad 10 tys. oficerów. 14 587 jeńców zamordowano w Katyniu, Charkowie i Kalininie. Zgodnie z propozycją Stalina przeprowadzona została korekta podziału terytorialnego ziem polskich. Granica pomiędzy ZSRR a III Rzeszą przebiegać miała odtąd wzdłuż linii rzek San-Bug-Narew-Pisa.


obrazek

Oświadczenie Spółki Dekom w spr. byłego dyrektora "Bałtyku"

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią oświadczenia jakie spółka PPHU "DEKOM" wydała w związku z publikacjami tygodnika "Newsweek":

"Wobec zarzutów związanych między innymi z działalnością PPUH „Dekom” sp. z o.o. w publikacjach tygodnika „Newsweek” pragniemy poinformować, że były dyrektor sanatorium „Bałtyk” p. Marcin Zdunek kierujący ośrodkiem w latach 2005-2015 nigdy nie zgłaszał jakichkolwiek wątpliwości oraz nieprawidłowości, o których teraz wyczerpująco informuje dziennikarzy.
Z p. Zdunkiem Spółka rozstała się w związku z pozyskanymi informacjami o jego działalności na szkodę Spółki, co stało się też bezpośrednim powodem zakończenia współpracy. Po odejściu p. Zdunka Spółka uzyskała kolejne dowody czerpania przez niego korzyści wynikających z zajmowanego stanowiska.
Wobec skali nieprawidłowości, w tym o charakterze kryminalnym Spółka jest zobowiązana do podjęcia stosownych kroków prawnych zarówno w obszarze prawa cywilnego jak i karnego przeciwko byłemu dyrektorowi Sanatorium „Bałtyk” p. Marcinowi Zdunkowi.
Ponadto w związku z ujawnieniem przez spółkę Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej danych wrażliwych, bezwzględnie chronionych stosownymi ustawami Spółka podjęła przewidziane prawem odpowiednie kroki mające na celu doprowadzenie do odpowiedzialności odszkodowawczej i karnej. 
Stanowczo i jednoznacznie oświadczamy, że w PPUH „Dekom” sp. z o.o. respektowane są prawa pracownicze. Dotyczy to bezwzględnie wszystkich pracowników i sytuacji, także magazynierki, na której zwolnienie wyraziła zgodę organizacja związkowa funkcjonująca w  Spółce. Oświadczamy również, że w Sanatorium Bałtyk PPUH „Dekom” Sp. z o.o. nie zatrudnia pracowników na tak zwanych umowach śmieciowych"

Zarząd Spółki Dekom


Impreza z okazji 35 -lecia NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

W dniu 11.09.2015 w restauracji Willa Ogrody odbyła się impreza kończąca obchody 35 lecia NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT. 
Zapraszam do zapoznania się z fotorelacją z imprezy.
obrazek obrazek obrazekobrazek
obrazekobrazek obrazekobrazek 


13 kłamstw Newsweeka. Piotr Duda odpowiada na zarzuty


Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Gdańsku szef Związku podziękował członkom "Solidarności"  za masowe  wsparcie w postaci maili, telefonów i sms-ów oraz odpowiedział na oszczercze zarzuty "Newsweeka" na swój temat. Wskazał na 13 kłamstw, jakich dopuścili się autorzy materiału. Zapowiedział, że sprawa znajdzie finał w sądzie.


 W czasie kiedy według autorów artykułu Piotr Duda miał przebywać w domu wczasowym "Bałtyk" w Kołobrzegu, w rzeczywistości wyjeżdżał za granicę, przebywał na spotkaniach związkowych i konferencjach, uczestniczył w negocjacjach trójstronnych. Do każdej daty zaprezentował dowody - zdjęcia, delegacje, dokumenty. Zapowiedział, że świadkami w sądzie będą takie osoby prezydent Bronisław Komorowski, wicepremier Janusz Piechociński, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz czy Janusz Wojtunik, szef CBA.


 Lider "Solidarności" w ciągu ostatnich 6 lat był w "Bałtyku" tylko pięć razy i to służbowo. Prywatnie był tylko jeden raz. - To było trzy i pół dnia. Sam za to zapłaciłem - mówił przewodniczący i wyjaśnił, że korzystał z bazy zabiegowej, bo jest wliczona w cenę pobytu. Można skorzystać wtedy z dwóch zabiegów i z tylu skorzystał.


 Gazeta powołuje się na rozmówcę, który wspomina, że dobrze pamięta majowy pobyt przewodniczącego w Kołobrzegu, podczas którego Duda miał mu przedstawiać swoich teściów. - Moja teściowa nie żyje od ponad 20 lat, a teść nigdy nie był w Kołobrzegu. Cieszę się, że moja teściowa chociaż w publikacji Newsweeka mogła zobaczyć Kołobrzeg - skomentował lider Związku.


 W kwestii zatrudnienia na umowach śmieciowych, Piotr Duda podkreślił, że pracownicy sanatorium nie są zatrudniani na śmieciówkach. W firmie obowiązuje układ zbiorowy pracy, działa organizacja związkowa. - Pokażcie mi drugiego takiego pracodawcę, który sam prosi inspekcję pracy o audyt - podkreślał przewodniczący i przypomniał, że dwa lata temu i w zeszłym roku na wniosek Związku taka kontrola została przeprowadzona w wielu Zarządach Regionu "Solidarności", także w spółce DEKOM, która jest właścicielem sanatorium "Bałtyk". 


- Niejeden raz próbowano mnie złamać - mówił lider Związku - To się nikomu nie uda. Wiem co robiłem, co robę i co będę robił. A o tym czy będę szefem "Solidarności" nie będzie decydował pan Lis ani PO - podkreślił.


 Piotr Duda wykpił też informacje dotyczące jego psa - Kacperka, co spotkało się ze śmiechem zgromadzonych na konferencji dziennikarzy. Nie zamawiał ręczników ani specjalnej karmy dla swojego pupila, dodał także, że pies nie śpi na specjalnym posłaniu, lecz z przewodniczącym i jego żoną w łóżku.


 Na koszt Związku w Kołobrzegu gościli też zasłużeni działacze "Solidarności". - To powinno robić państwo a robimy my, związek zawodowy.

 Według przewodniczącego prawdopodobnie za publikacją stoi firma świadcząca usługi rehabilitacyjne, z którą spółka "Dekom" rozwiązała umowę.


- Nie wiadomo tylko czy informatorzy wykorzystali "Newsweeka" czy "Newsweek" wykorzystał informatorów - skomentował. Przypomniał również, że w niedawnym czasie wygrał proces Hanną Lis. Zastawiał się, czy artykuł nie był osobistą zemstą Tomasza Lisa. – Nie wiem, czy wydawca "Newsweeka" wie, że pan Lis wykorzystuje tygodnik do swoich prywatnych rozgrywek – dodał.


 Szef "Solidarności" ujawnił swoje zarobki. - Zarabiam 11 236 złotych brutto. Mam fundusz reprezentacyjny 60 tys. złotych rocznie, z którego 97 proc. wydaję na cele charytatywne. Ubieram się w sieciówkach - podkreślał przewodniczący. Zapraszał dziennikarzy, żeby obejrzeli jego rotacyjne mieszkanie służbowe w Gdańsku i w Warszawie, żeby zobaczyć, w jakich "luksusach" pławi się szef Związku. Zaprzeczył jakoby miał stylistę, a jego przemówienia pisała firma PR-owska.


  - Mam ciężko chorą żonę. Jeśli jej się coś stanie to wam tego nie daruję - te słowa przewodniczący KK skierował do  autorów artykułu i zakończył konferencję prasową.


obrazek
Plik do pobrania.Henryk Wujec przeprasza Piotra Dude

Witam, zapraszam do przeczytania oświadczenia byłego doradcy Prezydenta Bronisława Komorowskiego Henryka Wujca w którym przeprasza Przewodniczącego Piotra Dudę za oszczerstwa o jego służbie w ZOMO.
W odpowiedzi Przewodniczący Duda napisał cyt. "Zawsze darzyłem Pana szacunkiem za Pańską działalność opozycyjną i zasługi dla naszej ukochanej „Solidarności”. Tym bardziej zabolały mnie Pańskie słowa i tym ważniejsze jest dzisiejsze Pańskie słowo – przepraszam".
Piotr Duda uznał sprawę za zamkniętą.

obrazek
Plik do pobrania.

Oświadczenie Piotra Dudy

Witam, w związku z publikacjami Tygodnika Newsweek mającymi na celu uderzenie w NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" zapraszam wszystkich do przeczytania oświadczenia Przewodniczącego Piotra Dudy:

"W związku z zapowiedzią publikacji kolejnej akcji wymierzonej w Solidarność i jej lidera przez tygodnik Newsweek chcę stwierdzić z całą stanowczością, iż Tygodnik Newsweek, a tak właściwie gazetka partyjna PO, już od dłuższego czasu dołączył do grona „brukowców”. Coraz więcej publikacji w nim zamieszczanych można określić jako nekrofilię dziennikarską, a tytuł „hieny roku”, przyznawany dziennikarzom tej gazety, jest jak najbardziej zasłużony. Tytuł ten dołącza do grona pro-platformowych oszczerców, którzy w sposób niczym nie poparty, próbują wmówić społeczeństwu mój udział w jednostkach znienawidzonego ZOMO. Za to pomówienie jedna osoba już przeprosiła. Resztę też do tego zmusimy.
Jako wydawnictwo jednoznacznie prorządowe, kierowane przez tzw. „dziennikarza” prowadzącego z jednej strony wyjątkowo stronniczy program w TV publicznej, a z drugiej przyjmującego świecidełka i ordery od polityków rządzącego obozu władzy, brnie w  pogoń za tanią sensacją dla odbudowania spadających nakładów. Hołdując idei liberalizmu we wszystkich sferach życia publicznego, funkcjonariusz partyjny/redaktor naczelny Tomasz Lis znalazł sobie wrogów w Kościele i związkach zawodowych, ze szczególnym „uwielbieniem” Solidarności. Jak widać rozpoczął prywatną wendettę wobec mojej osoby i całego NSZZ „Solidarność”, próbując odegrać się za porażkę sądową jego małżonki, która musi sprostować swoje wypowiedzi wobec mnie.
Przygotowywany artykuł, widząc już po pytaniach i pseudo dokumentach, które zostały nam przesłane, jest ewidentnie pisany na zamówienie. Ma podważyć wiarygodność i zaufanie społeczne do NSZZ „Solidarność” i jego lidera, co ma szczególne znaczenie przed zapowiedzianą kolejną kampanią społeczną „Solidarności” - „Sprawdzam polityka”. Dziwnym trafem (a może nie) ma to miejsce w chwili, gdy zaufanie społeczne do „Solidarności” osiąga rekordowy poziom, przewyższając notowania rządowych mocodawców. Rozumiem, że trudno spokojnie przyjąć do wiadomości fakt, iż XXXV lecie narodzin Związku przebiegające pod hasłem „Solidarność pokoleń”, którego uwieńczeniem był entuzjastycznie przyjęty w Polsce i zagranicą koncert MY NARÓD, to wielki sukces Związku.
Jest jeszcze drugie dno tej historii. Newsweek skorzystał z relacji ludzi, którzy z woli Zarządu Spółki Dekom, musieli rozstać się ze swoimi stanowiskami i stracili kontrakt na usługi medyczne w Sanatorium Bałtyk. To perfidne i dziwnie zbiega się z terminem wyboru nowego kierownictwa w Sanatorium Bałtyk i nowej firmy świadczącej usługi medyczne w tej najnowocześniejszej i największej w Polsce bazie zabiegowo - rehabilitacyjnej.
Na koniec odnosząc się do pytań, a raczej insynuacji i pomówień, nie mamy zamiaru niczego wyjaśniać, gdyż to mogłoby znacznie utrudnić nam walkę w sądzie. Spokojnie poczekamy jak daleko Newsweek posunie się w szerzeniu kolejnej fali nienawiści, obelg i pomówień w stosunku do wrogów narodu i ustroju, jakimi w ich mniemaniu są związki zawodowe i związkowcy.
Jednocześnie wszystkich zainteresowanych naszym stanowiskiem w tej sprawie dziennikarzy zapraszam po publikacji Newsweeka do Gdańska na konferencję prasową, która odbędzie się we wtorek 8 września br. o godz. 11.00 w Sali Akwen Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (ul. Wały Piastowskie 24). Dowiecie się nie tylko jak obłudny i kłamliwy jest ten artykuł, ale także poznacie prawdę o pławieniu się w luksusach pana Tomasza Lisa i jego nepotyzmu."


Piotr Duda

Odpowiedz MNiSW w sprawie Karty Naukowca i wynagrodzenia za pracę.

Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią odpowiedzi jakie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzieliło Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w związku z przedstawionymi opiniami  dotyczącymi spełniania zaleceń dotyczących: wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i projekcie rozporządzenia w sprawie wynagradzania za pracę dla pracowników zatrudnionych w uczelniach publicznych.
obrazek

Plik do pobrania.

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Witam, informuję wszystkich pracowników, że w dniu 28 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła zalecenia nakładające na instytucje administracji rządowej obowiązki w zakresie uwzględniania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Zalecenia są kolejną inicjatywą podejmowaną przez zaangażowane w tematykę instytucje administracji centralnej mającą prowadzić do realizacji za pośrednictwem zamówień publicznych szerszych celów krajowej polityki społecznej. Zalecenia zostały skierowane do administracji rządowej, niemniej jednak również pozostałe instytucje administracji publicznej mogą się nimi kierować odpowiednio kształtując swoją politykę w zakresie zamówień publicznych.


W zaleceniach Rady Ministrów szczególną uwagę zwraca się na analizę planowanych zamówień pod kątem możliwości uwzględnienia w nich klauzul społecznych (szczególnie pod względem umów śmieciowych i promowania tzw. godnej pracy), w tym także zobowiązuje się zamawiających do dokonywania takiej analizy również w odniesieniu do zamówień niepodlegających procedurom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp). 


Analiza taka powinna być dokonywana przede wszystkim pod kątem identyfikacji zamówień, w których możliwe byłoby zastosowanie klauzul społecznych, ale także pod kątem tego jakie cele społeczne chcemy za pomocą klauzuli realizować, a co za tym idzie jaka klauzula będzie w określonym przypadku najbardziej odpowiednia. Warto bowiem w tym miejscu zaznaczyć, że klauzule społeczne, których stosowanie zaleca Rada Ministrów, to nie tylko wspominana ostatnio najczęściej możliwość wymagania w określonych sytuacjach od wykonawcy zatrudnienia osób wskazanych do realizacji danego zamówienia na podstawie umowy o pracę, ale to także inne instrumenty, dzięki którym istnieje możliwość oddziaływania w kwestiach społecznych.


Możliwość stosowania klauzul społecznych została wprowadzona do polskich regulacji w zakresie zamówień publicznych w 2009 r. nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 5 listopada 2009 r. oraz ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 


Klauzule społeczne stanowią jednak tylko część instrumentów przewidzianych ustawą Pzp składających się na tzw. społeczne lub też społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne. Zalecenia Rady Ministrów koncentrują się przede wszystkim na klauzulach społecznych, z uwagi na fakt, że są to instrumenty o największych możliwościach oddziaływania w zakresie kwestii społecznych. Warto jednak wskazać, że zamawiający mają także inne możliwości uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w tym m.in. określając odpowiednie wymogi techniczne czy też wymogi w zakresie dostępności w opisie przedmiotu zamówienia, poprzez odpowiednio dobrane kryteria kwalifikacji wykonawców lub kryteria oceny ofert czy też zwracając szczególną uwagę na kwestie związane z zatrudnieniem i jego kosztami w ramach badania ofert pod kątem rażąco niskiej ceny.


Więcej informacji na ten temat znajdziecie państwo na stronie: Urząd Zamówień Publicznych


NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" będzie aktywnie kontrolować przestrzeganie zaleceń w zakładach pracy w celu wyeliminowania tzw. śmieciowego zatrudnienia. 


obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                           Plik do pobrania.

Pikieta w Warszawie

Witam, w imieniu Pana Przewodniczącego Mieczysława Jurka przekazuje informacje o pikiecie w dniu 4 września br. w Warszawie w sprawie referendum dotyczącego obniżenia wieku emerytalnego.obrazekPlik do pobrania.

35 lat NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

  Z okazji 35  rocznicy powstania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w imieniu Komisji Zakładowej składam podziękowania wszystkim naszym członkom za przynależność do Naszego Związku. To w dużej mierze dzięki wam i waszemu wsparciu Związek działa i cały czas się rozwija.


  Pamiętajmy o tym, że przynależność do Związku Zawodowego wiąże się z większym bezpieczeństwem oraz zabezpieczeniem miejsc pracy.


  Przypominam także, że zakończenie obchodów 35 –lecia NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT kończy się imprezą okolicznościową w dniu 11.09.2015 roku, która odbędzie się w restauracji Willa Ogrody.


    Zapraszam także wszystkich do zapoznania się z krótką historią NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT.


obrazek


Plik do pobrania.


                                                Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT


Impreza z okazji 35 lecia NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

   Witam, w imieniu KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT mam przyjemność zaprosić wszystkich członków Naszego Związku na imprezę okolicznościową z okazji 35 lecia NSZZ "SOLIDARNOŚĆ". Przyjęcie odbędzie się w dniu 11.09.2015 o godzinie 17:00 w restauracji Willa Ogrody mieszczącej się przy ul. Wielkopolskiej 19. Koszt uczestnictwa dla Naszych członków jest bezpłatny dla osoby towaszyczącej wynosi 15 zł. Wszystkich chętnych prosimy o zapisy osobiste w sekretariacie Naszego Związku do 04.09.2015.


Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.


obrazek


Plik do pobrania.


Proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród pracowników.


                                                                          Jakub Pęskińśki Przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT


Rajd rowerowy

Witam, w imieniu Zarządu Regionu mam przyjemność zaprosić wszystkich członków na rajd rowerowy. 
obrazek 
Plik do pobrania.

Obchody XXXV lecia NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Witam serdecznie,

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność" Pomorza Zachodniego zaprasza wszystkich członków i przyjaciół Związku na uroczyste rozpoczęcie akcji promocyjno-informacyjnej „Spotkanie z Solidarnością", które odbędzie się 19 sierpnia (środa) o godz. 14 na placu Grunwaldzkim w Szczecinie. O godz. 14.30 w namiocie rozpocznie się spotkanie z twórcami szczecińskiej „Solidarności", m.in. Stanisławem Wądołowskim, pt. „Solidarność zaczęła się w Szczecinie".


W dniach 19-22 sierpnia w Szczecinie przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-promocyjna pod hasłem „Spotkania z Solidarnością". Na ten czas na placu Grunwaldzkim stanie namiot, w którym mieszkańcy miasta będą mogli zapoznać się z historią NSZZ „Solidarność" od roku 1980 i podpisania w Szczecinie Porozumień Sierpniowych, a także dowiedzieć się, czym Związek zajmuje się dzisiaj. Dla wszystkich, którzy odwiedzą nasz namiot przygotowaliśmy ciekawe opracowania historyczne, materiały informacyjne oraz gadżety NSZZ „Solidarność". W godzinach otwarcia namiotu (10-16) szczecinianie będą mogli również skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, zapoznać się z ofertą związkowego biura pośrednictwa pracy i biura porad obywatelskich. Na miejscu będą również obecni organizatorzy związkowi i działacze NSZZ „Solidarność", którzy wyjaśnią, dlaczego warto organizować się w związki zawodowe i podpowiedzą, jak to zrobić. Akcji towarzyszyć będzie również wystawa plakatów tworzonych na Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność" w latach 1980 – 2014.


Prosimy o liczne przybycie!

Wielkie święto Solidarności

Odsłonięcie jednego z murali przedstawiających historię „Solidarności” rozpoczęło w piątek 14 sierpnia oficjalne obchody 35. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Szczecinie oraz powstania NSZZ „Solidarność”.

PROGRAM OBCHODÓW 
35. ROCZNICY PODPISANIA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH W SZCZECINIE 
I POWSTANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

14 sierpnia, Szczecin ul. Kolumba
Godz. 10 – Inauguracja obchodów XXXV rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”; odsłonięcie muralu przedstawiającego historię NSZZ „Solidarność”
19 – 22 sierpnia, Szczecin pl. Grunwaldzki
Godz. 10 – 16 – Spotkania z „Solidarnością” – kampania promocyjno-informacyjna Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego
22 sierpnia, Szczecin pl. Świętego Ottona 1, hala sportowa Gimnazjum Katolickiego im. Św. S. Kostki
Godz. 9.30 – Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego
22-23 sierpnia, Szczecin ul. Tenisowa 33, hala sportowa ZUT
Godz. 10 – Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego
23 sierpnia, Barlinek
Godz. 12 – Msza św. w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny oraz złożenie kwiatów przed tablicą pamiątkową NSZZ „Solidarność”
27 sierpnia, Szczecin al. Wojska Polskiego 73, Studio Koncertowe S-1 im. Jana Szyrockiego Polskie Radio Szczecin
Godz. 18 – Promocja książki „Mój Sierpień ’80. Pomorze Zachodnie na drodze do wolności”, panel dyskusyjny z udziałem dr. hab. prof. US Tomasza Sikorskiego oraz redaktorów publikacji
Godz. 20 – Koncert z okazji 35. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, wstęp wolny
28 sierpnia, Police
Godz. 16 – Msza św. w kościele pw. Św. Kazimierza Królewicza
Godz. 18 – Otwarcie wystawy pt. „Historia polickiej Solidarności” oraz koncert „Brzmienia Wolności i Solidarności” – Miejski Ośrodek Kultury w Policach
29 sierpnia, Szczecin Kąpielisko Głębokie
Godz. 12-17 – Piknik rodzinny z „Zachodniopomorską Solidarnością” – rajd rowerowy, konkursy i atrakcje dla mieszkańców Szczecina.
29 sierpnia, Stargard Szczeciński
Godz. 18.30 – Msza św. w kościele pw. Św. Jana
30 sierpnia, Szczecin

 • pl. Ofiar Grudnia 1970 r, brama Stoczni Szczecińskiej
  Godz. 10.30 – 13 – Przemówienie prezydenta RP Andrzeja Dudy i zaproszonych gości, msza św. polowa, uroczystość wręczenia „Krzyży Wolności i Solidarności”, złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiar Grudnia ‘70
 • pl. Żołnierza Polskiego, Galeria Otwarta
  Godz. 17 – Otwarcie wystawy „Stocznia Szczecińska. Historia nie tylko polityczna”, przygotowanej przez OBEP IPN w Szczecinie
 • Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (sala symfoniczna)
  Godz. 19 – Koncert 3 x Wolność, w programie utwory Jana A.P. Kaczmarka, Włodzimierza Pawlika i Janusza Stalmierskiego (wstęp biletowany)

8 września, Barlinek
Godz. 17 – Otwarcie wystawy z okazji 35. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” – Muzeum Regionalne w Barlinku
Godz. 19 – Projekcja filmu „Solidarność według kobiet” – Kino Panorama
9 października, Stargard Szczeciński
Godz. 10 – 14 – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „NSZZ Solidarność – to już 35 lat”, projekcja filmu pt. „Popiełuszko” oraz panel dyskusyjny „35 lat NSZZ Solidarność” – Stargardzkie Centrum Kultury
28 października, Stargard Szczeciński
Godz. 13.13 – Otwarcie wystawy „NSZZ Solidarność – to już 35 lat” – Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim

Agencje pracy tymczasowej

Witam, zapraszam do przeczytania artykułu  pt. "Zatrudnieni na chwilę, gotowi do odstrzału. Pracownicy na wypożyczeniu", opublikowanego na Dziennik.pl. 
Link do artykułu.

Zalecenia Rady Ministrów w sprawie przetargów publicznych

"Nowe podejście do zamówień publicznych oznacza, że instytucje publiczne są zobowiązane nie tylko do dokonywania wydatków publicznych zgodnie z przepisami, ale także powinny wspierać realizację polityki społecznej" - Rady Ministrów wydała zalecenie w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.


Przypomnijmy. Związek przez lata zabiegał o zmianę prawa dotyczącego zamówień publicznych, m.in. z powodu zatrudniania pracowników na podstawie umów śmieciowych przez firmy realizujące publiczne zlecenia. Pod wpływem licznych nacisków, w październiku ub. r. Sejm znowelizował ustawę Prawo zamówień publicznych. Według nowych przepisów w zamówieniu można uwzględnić tzw. klauzule społeczne, dzięki którym pracownicy zostaną zatrudnieni na lepszych warunkach lub przy zamówieniu zostaną zatrudnione osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne albo niepełnosprawne.


- Wspólnie z pracodawcami doprowadziliśmy do ważnej i korzystnej dla pracowników i pracodawców zmiany, ale urzędnicy zajmujący się przetargami tego nie stosują – mówi Piotr Duda, szef NSZZ “Solidarność”. - Mam nadzieję, że rządowe zalecenia zaczną to zmieniać.


Niestety, klauzule z trudem przebijają się do praktyki zamówień publicznych. Z dostępnych danych wynika, że niecałe 2 proc. wszystkich udzielonych zamówień publicznych zastosowało te wymagania.


 W zaleceniach przygotowanych przez Radę Ministrów urzędnicy państwowi zostali zobowiązani do analizowania możliwości zastosowania klauzul społecznych we wszystkich zamówieniach publicznych. Do preferowania firm zatrudniających na etat zobowiązani zostali między innymi szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej. Klauzule mają być stosowane przede wszystkim w przetargach na usługi szkoleniowe, reklamowe, sprzątanie budynków, zarządzanie mieniem, a także usługi komputerowe, telekomunikacyjne, konserwacyjne, naprawcze, restauracyjne i cateringowe, a także w zleceniach nieobjętych prawem zamówień publicznych.


 Pieniądze podatników nie mogą wspierać śmieciowego zatrudnienia, dlatego z satysfakcją przyjmujemy ten dokument, choć zdajemy sobie sprawę, że droga do powszechnego stosowania klauzul jest jeszcze długa – ocenia Duda i dodaje - “Solidarność” tego tematu nie odpuści.


Sprawa adiunktów bez habilitacji

   Witam, w związku z oczekiwaniami i opóźniającym się opublikowaniem przez Sąd Rejonowy w Szczecinie korzystnego wyroku w sprawie adiunkta Naszej Uczelni, zapraszam wszystkich do zapoznania się z innym wyrokiem Sądu (który otrzymaliśmy od naszych kolegów związkowców z innej uczelni) w sprawie adiunkta bez habilitacji, zwolnionego z pracy na podstawie błędnej interpretacji przepisów prawnych art. 120 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, a przywróconego wyrokiem Sądu do pracy.


   Powyższy wyrok potwierdza wielokrotnie prezentowane stanowisko KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT w sprawie interpretacji obowiązujących przepisów, dotyczących czasu zatrudnienia na stanowisku adiunkta bez habilitacji.


  Równocześnie, sugeruje się zwrócić uwagę, że w prezentowanym przypadku adiunkt miał określony termin na uzyskanie habilitacji, a po mimo tego przywrócono go do pracy, oraz na to, że  pracodawca nie przestrzegał procedur dotyczących okresowej oceny pracownika. Ponadto na fakt odrzucenia przez Sąd argumentacji Uczelni (zeznań świadków), zeznających na nie korzyść adiunkta. Zeznania w ocenie Sądu były niewiarygodne i pozbawione podstaw prawnych.


  Z powyższego wyroku wynika wniosek, iż w tej Uczelni, wobec niektórych adiunktów (podobnie jak w nasze Uczelni), podejmowane były decyzje nie tylko nieprawne ale też bez oparcia o procedury, dobre zwyczaje, stosunki międzyludzkie itp. Wyrok ten wydany przez pierwszą instancję i w całości utrzymany przez Sąd drugiej instancji wskazuje na konieczność refleksji Władz Uczelnianych w sprawach pracowniczych i prawnych.


  W świetle powyższego wypada Związkowi Zawodowemu postawić pytania: 1. Jak mogło się stać, że Uczelnia dysponująca Działem Prawnym, Działem Kadr, Kodeksem Pracy, Ustawą o Szkolnictwie Wyższym oraz innymi przepisami wyjaśniającymi dopuściła się tak wręcz „ośmieszającego” naruszenia prawa wobec swojego pracownika;
 2. Czy osoby wymienione w  wyroku były by tak samo pryncypialne i bezwzględne w łamaniu prawa gdyby dotyczyło to ich bliskich;
 3. Czy ktoś powziął refleksję o stratach moralnych i psychicznych jakie poniósł pracownik dochodzący swoich praw;
 4. Czy ktoś w uczelniach ponosi konsekwencje za podejmowanie nieprawnych decyzji.

obrazek
Plik do pobrania.
                                          Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT.

Inauguracja XXXV lecia podpisania porozumień sierpniowych

Witam, w imieniu Pana Przewodniczącego Mieczysława Jurka zapraszam wszystkich na inaugurację XXXV lecia obchodów podpisania czterech porozumień sierpniowych:


    1. porozumienie w Szczecinie – 30 sierpnia 1980, sygnowane przez Mariana Jurczyka


    2. porozumienie w Gdańsku – 31 sierpnia 1980, sygnowane przez Lecha Wałęsę


    3. porozumienie w Jastrzębiu-Zdroju – 3 września 1980, sygnowane przez Jarosława Sienkiewicza


    4. porozumienie w Hucie Katowice (Dąbrowa Górnicza) – 11 września 1980, sygnowane przez Zbigniewa Kupisiewicza


Przypominam także, ze pierwsze z w/w porozumień przyczyniło się do zarejstrowania NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
obrazek
Plik do pobrania.

Turniej tenisa stołowego

W imieniu Pana Dariusza Mądraszewskiego informuję, że można zapisać się jeszcze na turniej tenisa stołowego o puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego, który planowany jest na dzień 22.08.2015 w ramach obchodów XXXV rocznicy powstania
NSZZ "Solidarność".
obrazek

Plik do pobrania.

Podwyżki 2015

   Witam, w związku z licznymi zapytaniami, skargami i żalami napływającymi do naszego Związku Zawodowego dotyczącymi podwyżek wynagrodzenia w roku akademickim 2015 (dla nie których pracowników bardzo niskimi), KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT informuje, że Związki Zawodowe działające w Uczelni cały czas pozostają w sporze zbiorowym z pracodawcą, z powodu nie wypłacenia pełnych należności przeznaczonych na ten cel.


   Z tego powodu Pan Rektor wystosował do Związków Zawodowych pismo, w którym wyraża gotowość do dalszych rozmów. Ze względu na brak w piśmie zaproponowanego terminu spotkania, Związki Zawodowe zaproponowały termin spotkania pomiędzy 15 a 30 Września 2015 (jest to koniec urlopów i okres sprzyjający dalszym rozmowom).


   Informujemy wszystkich pracowników, że Związki Zawodowe wykorzystają wszelkie formalne i prawne możliwości w celu odzyskania nieprawnie zabranych pieniędzy, przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń i tylko na ten cel. Tym bardziej, że władze Uczelni nie poinformowały Związków Zawodowych (pomimo prośby) na jakie cele zostały te pieniądze przeznaczone.  


  Ponadto zastosowanie przez Pan Rektora nieprawnego „wybiegu” – wykorzystania Senatu ZUT (Uchwała Senatu ZUT nr 60 z 29.06.2015) do poparcia niekorzystnej dla pracowników (o co toczy się spór zbiorowy z pracodawcą) propozycji dotyczącej zwiększania wynagrodzeń od 01.01.2015 r – utwierdza Związki Zawodowe w dążeniu do pełnego wyegzekwowania należności przeznaczonych na poprawę wynagrodzeń w latach 2013 – 2015. Ponadto w/w uchwała nie ma ani mocy prawnej ani żadnej innej sprawczej w omawianej sprawie. W/w poparcie Senatu ZUT nie jest kategorią prawną, a jedynie można je uznać za „moralną” akceptacje nieprawnego działania pracodawcy.


   Zdaniem Związków Zawodowych, stanowisko Senatu ZUT sytuuje go jako stronę w sprawie, zamiast bezstronnego rzecznika praworządności i bezstronności. Może to wpływać (casus uchwalenia Statutu ZUT z wadami prawnymi – czemu Związki Zawodowe przeciwstawiały się – w wypowiedziach oraz na piśmie (plik 1, plik 2)) na obniżenie powagi i autorytetu, utwierdzonego tradycją uniwersytecką, tej szacownej Instytucji.


  Kategoryczne stanowisko Związku Zawodowego wynika w z faktu, że rozdysponowane podwyżki według decyzji Pana Rektora obniżają rzeczywistą wielkość należną każdemu pracownikowi. Takie działanie jest sprzeczne z art. 13 Kodeksu Pracy cyt.:


                                „KAŻDY PRACOWNIK MA PRAWO DO GODZIWEGO WYNAGRODZENIA…”


      a zaistniała sytuacja narusza to prawo w sposób dotkliwy dla pracowników – szczególnie dla mniej uposażonych.


                                                                                                Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT


 


 


Pismo w sprawie wzrostu nakładów na nauke w 2016

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią pisma jakie Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" otrzymała z Ministerstwa Finansów w sprawie wzrostu nakładów na naukę w 2016 roku. 


obrazek


Plik do pobrania.
Opustoszałe uczelnie

"Co czwarte miejsce jest wolne. Z bezpłatnymi studiami szkoły wyższe czekają nawet na tych, którzy w maju nie zdali i mają poprawki" - zapraszam do zapoznania się z treścią artykułu opublikowanego na Dziennik.pl.

Link do artykułu.

I VIII 1944 Powstanie Warszawskie

obrazek

Plik do pobrania.

Sprawa adiunktów bez habilitacji - nowe informacje

 Witam, informuję, że w dniu 20.07.2015 odbyło się spotkanie przedstawicieli KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT, prawnika Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” z władzami Uczelni w sprawie tzw. adiunktów bez habilitacji. Uczelnie w zastępstwie Pana Rektora reprezentował dr hab. inż. Witold BIEDUNKIEWICZ, prof. ZUT.  

  Spotkanie dotyczyło ponownego wyjaśnienia kwestii prawnej postępowania wobec nie których adiunktów, wobec których mimo korzystnego wyroku sądowego w tej sprawie, dalej prowadzone są działania mające na celu pozbawienie lub zmianę (niekorzystną) warunków zatrudnienia wynikającej z świadomej błędnej interpretacji art. 120 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (związek zawodowy wielokrotnie na powyższe zwracał uwagę).

  Na spotkaniu związek zawodowy poinformował Pana Rektora o możliwych konsekwencjach prawnych oraz ekonomicznych jakie ponosić będzie nasza Uczelnia w związku z prowadzonymi nie prawnymi działaniami wobec wybranej grupy adiunktów. Postawiono również pytanie: kto będzie finansowo i moralnie odpowiadać za poniesione przez Uczczenie koszty związane z przegranymi procesami sądowymi. Uczelnia nie dysponuje prywatnymi pieniędzmi a państwowymi. Tym bardziej, że według Pana Rektora sytuacja ekonomiczna uczelni nie jest dobra (sytuację tę, także nie prawnie, wykorzystywał Pan Rektora jak argument do ograniczenie części podwyżki 2015).

  W dniu 18.07.2015 KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT  przesłała do Pana Rektora pismo wzywające do zaprzestania nie prawnych działań wobec adiunktów.

   KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT poinformowała Pana Rektora o zamiarze zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nie prawnych działaniach prowadzonych w naszej Uczelni.

  Pan Rektor został również poinformowany, że KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT udziela i będzie udzielać wszelkiej pomocy prawnej pokrzywdzonym pracownikom (którzy o nią poproszą) naszej Uczelni w dochodzeniu swoich praw.  

  Z przykrością stwierdzamy, że Władze Uczelni wobec części swoich pracowników stosują bezprawne działania i metody nie zgodne z obowiązującymi zasadami prawnymi i społecznymi (stosując tzw. warszawsko - petersburski model życia Uczelni).

   KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" występuje w obronie naszych pracowników, kolegów i przyjaciół - w tej sytuacji nauczycieli akademickich - w sposób nie godny eliminowanych z naszego środowiska akademickiego. 

WARTO PAMIĘTAĆ ŻE SPRAWY TEN DOTYCZĄ NASZYCH KOLEGÓW I PRZYJACIÓŁ Z KTÓRYMI WIELE LAT RAZEM PRACOWALIŚMY.


obrazek
Plik do pobrania.
                                          Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

SOLIDARNOŚĆ KRONIKA LAT 1980-2015

Witam serdecznie ZARZĄD REGIONU NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" POMORZA ZACHODNIEGO INFORMUJĘ,ŻE ORGANIZUJE ZAPISY NA ZAKUP ALBUMU PT. "SOLIDARNOŚĆ KRONIKA LAT 1980-2015." ZBIOROWY ZAKUP POZWOLI NAM NA NABYCIE WYDAWNICTWA PO NIŻSZEJ CENIE. WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAKUPEM ALBUMU PROSIMY O KONTAKT Z SEKRETARIATEM ZARZĄDU REGIONU POD NR TEL. 91 422 74 22. Wydawnictwo Biały Kruk wydało najnowszy album pt. Solidarność kronika lat walki 1980 – 2015. Kronikę napisali redaktorzy „Tygodnika Solidarność” Jerzy Kłosiński, Krzysztof Świątek i Ewa E. Zarzycka, a dzieło ubogacone zostało prawie 200 przejmującymi zdjęciami (autorstwa głównie Tomasza Gutrego i Adama Bujaka) obrazującymi historię Związku od sierpnia 1980 r. aż po spotkanie prezydenta elekta Andrzeja Dudy z przewodniczącym Solidarności 24 czerwca 2015 r. W załączeniu przesyłamy też najnowszą recenzję albumu z Gazety Polskiej Codziennie z dnia 15 lipca 2015. Cena uzależniona jest od ilości zakupionych egzemplarzy. Dla Państwa mamy duże zniżki na zakup albumu, a od zakupu 50 egz. damy Państwu nawet 40% i więcej rabatu na zakup książki liczonego od ceny detalicznej 69 zł.


Przerwa urlopowa

Informuję wszystkich, że od 19.07. 2015 do 14.08.2015 z powodu urlopu sekretariat NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT będzie nie czyny. 

Wyjzad z okazji XXXV lecia NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Witam, W imieniu Pana Przewodniczącego Mieczysława Jurka przesyłam w załączeniu komunikat ws. wyjazdu na uroczystości do Gdańska w dniu 29.08.2015 r. Koszt wyjazdu jest bezpłatny.

obrazek

Plik do pobrania.

Sprawa adiunktów bez habilitacji nowe informacje

Witam, zapraszam wszystkich pracowników do przeczytania poniższego pisma. Sprawa ta dotyczy tylko jednej grupy pracowników jednak podobne sytuacje dotyczące wszystkich grup pracowniczych (nauczycieli, administarcji, technicznych) można zaobserwować coraz częsciej w naszej Uczelni. KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT obserwuje te negatywne zjawiska i  podejmuje działania mające na celu zaprzestanie  działań naruszających stosunki społeczne i pracownicze w naszej Uczelni.
obrazek
Plik do pobrania.
Proszę o rozpowszechnienie powyższego pisma wsród pracowników.
                                                                    Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

SPÓR ZBIOROWY

  Witam, w dniu 29.06.2015  Senat ZUT poparł projekt Pan Rektora dotyczący podwyżek płac w roku 2015 (uchwała nr 60). Propozycja podwyżek płac przedstawiona przez Pana Rektora jest nie tylko krzywdząca (pozbawia pracowników w sumie jednej całej podwyżki) ale i bezprawna ( zgodnie z posiadaną i przedstawioną Panu Rektorowi przez Związki Zawodowe opinią prawną).


   W związku z powyższym i brakiem porozumienia płacowego z PRACODAWCĄ, dotyczącym zwiększenia wynagrodzeń w III etapie podwyżek (2015 rok), związki zawodowe działające w ZUT w Szczecinie w dniu 29 czerwca 2015 roku poinformowały na piśmie pracodawcę o wejściu w SPÓR ZBIOROWY.


obrazek

Plik do pobrania.

Związki zawodowe po analizie środków finansowych przyznanych przez MNiSW na III etap podwyżek płac i wstępnej symulacji finansowej, przygotowały własną -  korzystną propozycję podwyżek płac dla pracowników ZUT, którą pracodawca odrzucił.


W piśmie pracodawcy z dnia 03.07.2015 r. znak: ZUT/AFE-29/15 dot. trybu i zasad zwiększenia wynagrodzeń osobowych pracowników, których wynagrodzenia finansowane są w ramach dotacji podstawowej, zostały zawarte wytyczne  wyłącznie REKTORA do realizacji III etapu podwyżek płac. obrazek
Plik do pobrania.

Informujemy wszystkich pracowników, że związki zawodowe w ZUT nie podpisały żadnego dokumentu mogącego świadczyć o jakimkolwiek porozumieniu z pracodawcą, a umieszczenie w piśmie dot. sposobu realizacji podwyżek  zwrotu ... ( po konsultacjach ze związkami zawodowymi) ... jest wysoce niestosowne i można uznać to za manipulację.


Informujemy wszystkich pracowników, że Związki Zawodowe reprezentując interesy pracowników, działając w oparciu o art. 26 pkt. 2 i pkt 3. Ustawy o Związkach Zawodowych zrobią wszystko w celu odzyskania należnej prawnie wszystkim pracownikom podwyżki płac. 


Determinacja ta wynika z istoty prawa związkowego - troski o pełne zabezpieczenie interesów pracowniczych. W omawianym przypadku interes pracowniczy został w sposób rażący i dotkliwie materialnie (szczególnie dla grup pracowniczych niżej zarabiających - naruszony). Przeznaczone dla Uczelni środki na poprawę wynagrodzeń w latach 2013 - 2015 muszą być w całości (nie zależnie od woli pracodawcy) przeznaczone i rozdysponowane  na ten cel. Podejmowane przez pracodawcę działania innego rozdysponowania tych środków jest bezprawne. 


Związki Zawodowe uważają i takie stanowisko zostało przedstawione Panu Rektorowi, że oszczędności należy szukać gdzie indziej a nie kosztem wynagrodzeń pracowników.


KAŻDY PRACOWNIK MA PRAWO DO GODZIWEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ działania Pana Rektora pozbawiają części pracowników tego wynikającego  z Kodeksu Pracy przywileju..


 


                                                                                                     Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT