Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kontakt

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" ZUT w Szczecinie,

ul. Piastów 48 (Budynek Międzywydziałowy)
pokój nr 431 (IV piętro)
tel/fax +48 91 449 42 90
Mail do biura: solidarnosc@zut.edu.pl
Biuro Związku czynne jest w godzinach od 9 - 15.

Deklaracja członkowska

Prezydium:
Jakub Pęksiński - przewodniczący, tel 51 51 mail: jpeksinski@zut.edu.pl
Marek Gutkowski - wiceprzewodniczący, tel. 53-25
Eugeniusz Kornatowski - sekretarz, tel. 53 06 mail: eugeniusz.kornatowski@zut.edu.pl  
Jerzy Kieruczenko-skarbnik, tel. 48-68 mail: Jerzy.Kieruczenko@zut.edu.pl

Przedstawiciele w Radach Wydziału:
WBiA - Ewa Figiel - tel. 46-11, mail: ewa.figiel@zut.edu.pl 
WE - Grzegorz Mikołajczak -tel. 53-05, mail: Grzegorz.Mikolajczak@zut.edu.pl
WIMiM -Jerzy Kieruczenko tel. 48-68, mail: Jerzy.Kieruczenko@zut.edu.pl
WKŚiR - 
WNoŻiR - Bogusław Zarzycki - kontakt poprzez sekretariat 42 -90, mail: boguslaw.zarzycki@poczta.onet.pl
WTMiT - Zbigniew Łosiewicz mail: Zbigniew.Losiewicz@zut.edu.pl
WI - 
WEk - Małgorzata Szychowska tel. 69-80 mail: malgorzata.szychowska@zut.edu.pl 
WTiTCH - Bogdan Ambrożek tel. 46-22 mail: ambog@zut.edu.pl 


Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" w Komisji Pojednawczej:
Bogdan Ambrożek - tel. 46-22, mail: ambog@zut.edu.pl 
Zbigniew Pawlak - mail: zpawlak60@o2.pl 
Jakub Pęksiński - tel. 51-51, mail: jpeksinski@zut.edu.pl 
Danuta Szpilewska - kontakt porzez sekretariat

Społeczny Inspektor Pracy

Joanna Buczek tel. 91 449 40 63, 91 484 21 33, mail: jbuczek@zut.edu.pl; sip@zut.edu.pl

za -ca. Roman Drozdowski tel. 66-06, mail: rdrozdowski@zut.edu.pNasza strona: www.solidarnosc.zut.edu.pl

Informacje techniczne dotyczące strony: piotr.lech@zut.edu.pl