Nowy regulamin oceny pracowników w ZUT

Informuję, że z dniem 25 lutego 2015 roku został wprowadzony nowy regulamin oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami. Zapraszam wszystkich do zapoznania się z nowym regulaminem.

Plik do pobrania.

Sprawozdanie z XI posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią sprawozdania z posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego jakie odbyło się 12 lutego 2015 roku.


obrazek
Plik do pobrania. 
Proszę o udostępnienie treści informacji wśród pracowników.
                                                                           Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Postulaty związkowe

Zapraszam się do zapoznania z listą postulatów jakie trzy  organizacje związkowe działające w kraju wystosowały i o jakich spełnienie będą walczyły w 2015 roku.
obrazek
Plik do pobrania.
Proszę o rozpowszechnianie zamieszczonej ulotki wśród pracowników.
                                                                                                    Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

STOP marginalizacji Pomorza Zachodniego

Zapraszam do zapoznania się z treścią pisma jakie przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Pomorza Zachodniego  wystosował w sprawie marginalizacji Pomorza Zachodniego.
obrazek
Plik do pobrania.
Proszę o rozpowszechnianie zamieszczonej ulotki wśród pracowników.
                                                                                                     Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Komunikat Przewodniczącego Zarządu Regionu

Proszę o zapoznanie się z komunikatem otrzymanym z Zarządu Regionu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w sprawie akcji protestacyjnej w obronie ELEKTROWNI POMORZANY. Akcja protestacyjna odbędzie się w dniu 19.02.2015. Zapraszam wszystkich członków do uczestnictwa w proteście.
obrazek
Plik do pobrania.
Proszę o rozpowszechnianie zamieszczonej ulotki wśród pracowników.
                                                                                                     Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Wybory Społecznego Inspektora Pracy w ZUT

Informuję, że zbliżają się wybory Społecznego Inspektora Pracy w ZUT na kadencję 2015 - 2019. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu nr 1, gdzie znajdą wszystkie informacje.
obrazekobrazek
Plik do pobrania.
Proszę o rozpowszechnianie zamieszczonej ulotki wśród pracowników.
                                                                                                     Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Pismo do JM Rektora ZUT

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią pisma jakie NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" i Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosowało do JM Rektora w sprawie finansowania Wydziału Ekonomicznego. Zdaniem Związków Zawodowych złe finansowanie Wydziału Ekonomicznego stanowi główny powód trudnej sytuacji finansowej w jakiej znalazł się wydział. 


obrazek obrazek
Plik str 1 do pobrania.  Plik str 2 do pobrania.


Nowy przedstawiciel na Wydziale Ekonomicznym

Informuję, że nowym przedstawicielem Komisji Zakładowej NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Radzie Wydziału Ekonomicznego została pani Małgorzata Szychowska.

Pozytywne rozwiązanie

Miło mi poinformować, że sprawa naszego członka, któremu proponowano zmianę warunków płacy i czasu pracy została pozytywnie rozwiązana. 

PAMIĘTAJ JESTEŚ W SOLIDARNOŚCI NIE JESTEŚ SAM, ZAWSZE MOŻESZ LICZYĆ NA POMOC

Jesteś w SOLIDARNOŚCI nie jesteś sam.

Zapraszam do zapoznania się z treścią pisma jakie Komisja Zakładowa  wystosowała do JM Rektora w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dotyczących członka naszego związku. 
 obrazek obrazek
Plik do pobrania.

PAMIĘTAJ JESTEŚ CZŁONKIEM NASZEGO ZWIĄZKU NIE JESTEŚ SAM, ZAWSZE MOŻESZ LICZYĆ NA POMOC.


Wywiad z minister nauki i szkolnictwa wyższego

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z wywiadem jaki udzieliła Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska - Bobińska. Treść wywiadu   pt. "Uniwersytet psuje się od rektora" opublikowała Gazeta Wyborcza w dniu 7-8 luty 2015.  Artykułu wzbudził wiele kontrowersji w środowisku akademickim. Dlatego proszę zapoznać się także z odpowiedzią jaką udzielił przewodniczący KRASP, Rektor UŚ, prof Wiesław Banyś.


obrazek
Plik do pobrania.
obrazek
Plik do pobrania.


Msza święta w intencji śp. Gabriela Wojtasa

Informuję, że codziennie w Katedrze Szczecińskiej odprawiana jest msza święta w intencji naszego zmarłego kolegi wieloletniego członka komisji NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Gabriela Wojtasa.

Komunikat z Krajowej Sekcji Nauki

obrazek
Plik do pobrania.


Informacja dotycząca 13 pensji

Informuję, że 13 pensja będzie wypłacana w dniach:

  • 2 marca - dla nauczycieli akademickich
  • 3 marca - dla pracowników nie będących nauczycielami.Informacja do rozpowszechnienia.

Na prośbę przewodniczącego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ", zwracam się do wszystkich członków o zapoznanie się z poniższą informacją oraz rozpowszechnienie jej.


obrazekobrazek

Plik do pobrania.