Informacja

W związku z nieobecnością przewodniczącego  KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT w dniach 29.06.2015 do 13.07.2015, informuję wszystkich, że w zastępstwie obowiązki przewodniczącego będzie pełnił wiceprzewodniczący Pan Marek Gutkowski. 

                                                                                                             Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Dotyczy podwyżek wynagrodzenia w 2015

     Witam, w dniu 26.06.2015 odbyło się kolejne spotkanie Władz Uczelni z Organizacjami Związkowymi w sprawie podwyżek wynagrodzenia w 2015 roku. W związku z znacznymi rozbieżnościami stron w sprawie, ustalono, że do 29.06.2015 strony przedstawią ponownie swoje propozycje. Związki Zawodowe cały czas podtrzymują swoje stanowisko dotyczące zwrotu 50% kwoty zeszłorocznej podwyżki. Związki Zawodowe cały czas uważają, że istnieje możliwość zawarcia porozumienia najlepszego dla wszystkich pracowników Naszej Uczelni. Stopień rozbieżności i nieustępliwości stanowisk spowodował, że Związki Zawodowe ostrzegły pracodoawce o możliwości wejścia w spór zbiorowy w przypadku nie spełnienia w/w postulatu. 


KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT w każdej sytuacji będzie domagała się wypłacenia pracownikom należnych podwyżek płac (wstrzymanych z roku ubiegłego i za rok 2015)                                                                                                                       Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

P.S W związku z nieobecnością administratora strony od poniedziałku 29.06.2015 do 14.07.2015 roku wszystkie informacje będą przekazywane za pomocą emaila. 

Protokół rozbieżności

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią protokołu rozbieżności dotyczących podwyżek wynagrodzenia w 2015 roku. NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT oraz ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO mają nadzieję, żę piątkowe spotkanie doprowadzi do porozumienia w tak ważnej sprawie dla wszystkich pracowników.
obrazek
Plik do pobrania.
                                       Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Turniej piłki nożnej

Witam, zapraszam wszystkich chętnych do zapisu do drużyny piłkarskiej NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT na turniej z okazji 35 lecia NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
Chętnych proszę o zapisy w sekretariacie do 13.07.2015.
obrazek
Plik do pobrania.

Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

W imieniu Zarządu Regionu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Pomorza Zachodniego, zapraszam do udziału w 33 Pielgrzymce Ludzi Pracy. 
Istnieje możiwość dofinasowania wyjazdu - szczegóły w sekretariacie.
obrazek
Plik do pobrania.
                          Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

I spotkanie w sprawie podwyżek w 2015

Witam, w dniu 24 czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie Władz Uczelni z przedstawicielami Związków Zawodowych w sprawie podwyżek wynagrodzenia w roku 2015.  W spotkaniu uczestniczyli   Pan Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, Pan Kwestor mgr Edward Zawadzki, Przewodniczący NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT dr inż. Jakub Pęksiński, za-ca przewodniczącego Marek Gutkowski, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w ZUT Profesor nadzw. dr hab. inż Andrzej Griegier.  Na spotkaniu strony przedstawiły swoje, znacząco różne, stanowiska dotyczące podwyżek wynagrodzenia. Strony ustaliły, że kolejne spotkanie w sprawie podwyżek odbędzie się 26 czerwca 2015 roku o godzinie 11:00.


  Informuję, że nie podjęto jeszcze żadnych ostatecznych wiążących ustaleń w sprawie.
                                                                                            Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Dotyczy podwyżek wynagrodzenia

Witam, w załączeniu przedstawiam opinię jaką KZ NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” w ZUT otrzymała od  Komisji ds. Interwencji Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie podwyżek wynagrodzenia na uczelniach wyższych.
obrazek
Plik do pobrania.
                                                              Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Dotyczy podwyżek wynagrodzenia 2015

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią wspólnego stanowiska jakie KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT i ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO w ZUT wystosowały do Pana Rektora w sprawie podwyżek wynagrodzenia w roku 2015. 


obrazek

Plik do pobrania.
                         Jakub Pęksiński przzewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Pismo do Pana Rektora

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią pisma jakie KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT skierowała do Pana Rektora. Pismo dotyczy  złożonej sytuacji pracowniczej panującej w pionie podległym Panu Kanclerzowi.
obrazek
Plik do pobrania.
                                    Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Sptokanie

Witam, w imieniu KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT zapraszam wszystkich członków i pracowników na spotkanie. Głównym tematem spotkania będą podwyżki płac w roku 2015.
obrazek
Plik do pobrania.


Odpowiedz dla Pana Kanclerza

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z kolejnym pismem jakie KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT wystosowała do Pana Kanclerza.
obrazek
Plik do pobrania.
                                                     Jakub Pęksińśki przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Pierwsze spotkanie w sprawie podwyżek 2015

Witam, informuję, że w dniu 29.05.2015 odbyło się pierwsze spotkanie Pana Rektora i Związków Zawodowych w sprawie podwyżek wynagrodzenia w roku 2015. W czasie spotkania Pan Rektor przedstawił Związkom Zawodowym swoją propozycję zwiększenia wynagrodzenia w roku 2015. Propozycja ta zostanie przeanalizowana i stosowne stanowisko w tej sprawie zostanie przedstawione Panu Rektorowi w najbliższym czasie.


                                                                                      Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT 

Podwyżki płac 2015

Witam, informuję wszystkich, że 29 maja 2015 r Pan Rektor zaprosił Związki Zawodowe na rozmowy w sprawie podwyżek płac w 2015 roku. Wszystkie nowe informacje i ustalenia będę przekazywał na bieżąco.
                                                                                      Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Dotyczy zmian w Statucie ZUT

W dniu 25.05.2015 na posiedzeniu Senatu ZUT przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT, przedstawił uwagi oraz opinię prawną w sprawie proponowanych zmian w statucie naszej uczelni. KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" stoi na stanowisku, że zaproponowane zmiany mogą działać na nie korzyść  pracowników.


obrazek
Plik do pobrania.
                                                          Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Sprawa adiunktów bez habilitacji - nowe informacje

W dniu 18.05.2015 roku odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z Panem Rektorem w sprawie tzw. adiunktów bez habilitacji.  Na spotkaniu obecni byli również Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. inż. Ryszard PAŁKA, Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Witold BIEDUNKIEWICZ, prof. ZUT oraz Kwestor mgr Edward ZAWADZKI, co świadczy o bardzo poważnym traktowaniu sprawy przez władze Naszej Uczelni.


     KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przedstawiła Panu Rektorowi swoje stanowisko prawne w sprawie. Spotkanie przebiegało w atmosferze wzajemnego zrozumienia i mamy szczerą nadzieję, że przedstawione przez KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” argumenty prawne jaki i społeczne przekonały  wszystkich obecnych do zweryfikowania stanowiska w sprawie.                                                                                                                                  Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT