Powstanie Listopadowe

obrazek
Plik do pobrania

Koszmarna PUNKTOZA w szkolnictwie wyższym

Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią artykułu pt. "Koszmarna Punktoza w szkolnictwie wyższym", który nawiązuje do wystąpienia młodych naukowców na posiedzeniu PAN. Tematem wystąpienia była analiza oceny okresowej nauczycieli akademickich.
Link do artykułu.


Podwyżki wynagrodzeń 2015 - Spór Zbiorowy

Witam, informuję, że Związki Zawodowe działające w Naszej Uczelni pozostają cały czas w sporze zbiorowym z pracodawcą. Przyczyną sporu są podwyżki (tak naprawdę obniżki) wynagrodzeń w 2015 roku. Związki Zawodowe w związku z tym wystosowały kolejne pismo do JM Rektora, w którym po raz kolejny deklarują wolę spotkania w celu znalezienia konsensusu w rozwiązaniu sporu z najlepszą korzyścią dla wszystkich pracowników Naszej Uczelni. Jeżeli spotkanie nie doprowadzi do zakończenia sporu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmą dalsze kroki (prawdopodobnie już pozauczelniane) mające na celu odzyskanie należnej prawnie (zgodnie z założeniami MNiSW) wszystkim pracownikom podwyżki wynagrodzeń.


Zapraszam do zapoznania się z treścią pisma.


obrazek


Plik do pobrania.


 
Nasz kolega wiceministrem

Ekspert "Solidarności" dr hab. Marcin Zieleniecki został wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej. Informację przekazała minister Elżbieta Rafalska.

 

Zieleniecki, nasz kolega z Zespołu Prawnego KK, który dwukrotnie znalazł się na liście 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce, będzie w MPiPS odpowiadał za departament ubezpieczeń społecznych i koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, w randze podsekretarza stanu.

 

Nowy wiceminister specjalizuje się w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, a także prawa pracy. Jest członkiem zarządu głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. Wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz jest adiunktem i starszym wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. W 2012 roku obronił habilitację na podstawie rozprawy "Emerytura pomostowa w nowym systemie emerytalnym". Doktorat napisał w 2002 r.  na temat "Charakter prawny stosunku ubezpieczenia zdrowotnego".

 

Pracuje w KK NSZZ "Solidarność" od 1997 roku. Reprezentował Związek i wygrał przed Trybunałem Konstytucyjnym w 2012 r. w sprawie święta Trzech Króli. Dzięki temu wszyscy Polacy mają dodatkowy dzień wolny od pracy, bez konieczności odpracowania, jeśli przypadał on w święto. A także wolne od pracy Święto Trzech Króli.

 

Zieleniecki podkreślił w rozmowie z PAP, że „czuje brzemię odpowiedzialności związane przede wszystkim z planami obniżenia wieku emerytalnego - to jest na pewno priorytet, jeśli chodzi o departament ubezpieczeń społecznych”. Nowy wiceminister chce również pracować nad projektem ustawy o tzw. dodatkach do świadczeń emerytalno-rentowych i, jak tłumaczy, "na pewno jest problem procedury powoływania prezesa ZUS". "Wiemy, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wymaga przeprowadzenia uprzedniego konkursu i wiemy, że ta procedura jest powszechnie krytykowana" - mówi. "Podzielamy krytykę tej procedury; będziemy szukać jakichś rozwiązań - być może powrotu do procedury, która poprzednio obowiązywała" - zapowiada wiceminister.

 

Minister Zielenicki ma 45 lat, jest żonaty, ma troje dzieci.

 

Marcin, serdecznie Ci gratulujemy!

Sprawy pracownicze

Witam, w dniu 29.09.2015 roku na posiedzeniu Senatu ZUT przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT  odczytał pismo, w którym poruszono trzy sprawy:
1. Niezgodności zapisów Statutu z obowiązującym prawem;
2. Pomocy prawnej;
3. Podwyżek wynagrodzeń w 2015 roku.

Pismo i zawarte w nim sprawy pracownicze wywołało duże kontrowersje. W dniu 26.10.2015 na posiedzeniu Senatu zostało przedstawione pismo JM Rektora, w którym przedstawiono odpowiedz na w/w kwestie. Pismo JM Rektora przedstawia aktualne stanowisko Władz Naszej Uczelni w w/w sprawach. KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT nie zgadza się z stanowiskiem zawartym w piśmie JM Rektora. Zapraszam wszystkich do przeczytania pisma JM Rektora oraz odpowiedzi KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT.


obrazek obrazek
PLIK DO POBRANIA                                                                                                      PLIK DO POBRANIASpotkanie z Ministrem Gowinem

Witam,  w sobotę 14.11.2015 zostało zorganizowane spotkanie pt. "Chcemy Więcej Rewolucja Podmiotowości"  na spotkaniu był obecny minister Gowin. Zapraszam do wysłuchania.
Pełen link do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=UjJfzAiC_w0

Wypowiedz ministra Gowina jest ok. 40 minutowa (0:40 do 1:21).


Tadeusz Chwałka nie żyje

Przewodniczący Forum Związków Zawodowych, Tadeusz Chwałka zginął w wypadku samochodowym.

 

Chwałka szefował Forum ZZ od 2010 roku. Wcześniej pracował w branży górniczej. W 1989 współtworzył związek zawodowy „Kadra”. W latach 1998–2006 przewodniczył tej organizacji. W 1991 był jednym z założycieli Porozumienia Związków Zawodowych „Kadra". W 2001 znalazł się w komitecie założycielskim Forum Związków Zawodowych. Organizacja ta, zarejestrowana w 2002, stała się jedną z trzech ogólnopolskich central związkowych wchodzących obok "Solidarności" i OPZZ w skład Komisji Trójstronnej, a następnie Rady Dialogu Społecznego. Tadeusz Chwałka pełnił w Forum od początku funkcję wiceprzewodniczącego, a w 2010 został przewodniczącym.

 

W Dniu Niepodległości, wracając z Warszawy na Śląsk, zginął w wypadku samochodowym. 

Święto Niepodległości

obrazek

Uroczystości 11 listopada

W imieniu Pana Przewodniczącego Mieczysława Jurka, zapraszam na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Szczecinie.
Poniżej szczegółowy plan uroczystości.
obrazek
Plik do pobrania.

Święto Zmarłych

obrazek

Świadczenie przedświąteczne z ZFSŚ

  Witam, informuję wszystkich zainteresowanych, że można się ubiegać o pomoc związaną z zwiększonymi wydatkami przedświątecznymi. Świadczenie będzie wypłacane tylko na wniosek pracownika (plik do pobrania). 


  Wnioski należy składać do dnia 06.11.2015 r. do Działu Socjalnego ZUT Al. Piastów 48, Budynek Jednostek Międzywydziałowych pok. nr 25 w godzinach 10.00 - 14.00.


Tabela dofinansowania.
 obrazek