Sprawa adiunktów bez habilitacji

Informuję wszystkich zainteresowanych, że KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT rozpoczęła działania mające na celu wyjaśnienie kwestii dotyczącej tzw. adiunktów bez habilitacji zatrudnionych na naszej uczelni przed 01.10.2013 roku. Poniżej przedstawiam pismo jakie zostało skierowane do JM Rektora ZUT w tej sprawie. Otrzymana odpowiedź będzie podstawą do zajęcia prawnego stanowiska przez KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w tej sprawie.


obrazek
Plik do pobrania.

Proszę o rozpowszechnienie powyżej informacji wśród pracowników.
                                                                Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Wybory SIP

Międzyzwiązkowa Komisja Wyborcza po przeprowadzeniu wyborów Społecznych Inspektorów Pracy (SIP) w naszej Uczelni na kadencję 2015-2019  informuje, że w wyniku zakończonych w dniu 20.03.2015 wyborów, Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy została mgr inż. Joanna Buczek a zastępcą dr inż. Roman Drozdowski.

obrazek

Plik do pobrania.


Pisma KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w sprawie ukarania pracownika

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią pism  KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT, które są następstwem sprawy,  zajęcia  przez KZ stanowiska w sprawie obrony pracownika (członka naszego związku), który został ukarany karą wynikającą z art. 108 §1 KP, oraz istotnych problemów z tym związanych.


 obrazek obrazek
Plik pismo 1 do pobrania.                                                Plik pismo 2 do pobrania
obrazek  obrazek
Plik pismo 3 do pobrania.                                       Plik pismo 4 do pobrania.Sprawozdanie z XII posiedzenie plenarnego RGNiSzW

Szanowne Koleżanki i Koledzy Tydzień temu odbyło się kolejne, XII posiedzenie plenarne RGNiSzW na którym w ramach wprowadzenia były przedstawione poglądy trzech profesorów w sprawach tzw. konsolidacji szkół wyższych. Podejście do tematu, które można było niestety zaobserwować również na tym posiedzeniu, wielokrotnie było przez nas poddawane krytyce. Sprawa jest tym bardziej ważna, jeżeli skonfrontujemy ją z informacją załączoną przez reprezentującego nas kol. Marka Kisilowskiego – niestety prowadzący obrady Przew. RGNiSzW nie udzielił głosu naszemu przedstawicielowi, a warto zwrócić uwagę, że jest to ustawowo zapisane prawo. Takiego prawa nie mają żadne z dodatkowo zapraszanych stron, które mogły swobodnie uczestniczyć w debacie! W związku z powyższym, chcę Państwa poinformować, że Rada podejmie odpowiednie działania, o czym Państwa poinformuję w oddzielnym liście.


 Pozdrawiam Bogusław Dołęga
obrazek
Plik do pobrania.
Proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród pracowników.
                                                                                Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Pielgrzymka do Lichenia

Informuję, że jak co roku Zarząd Regionu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" organizuje pielgrzymkę do Lichenia. Zapraszam wszystkich chętnych do udziału.
Istnieje możliwość dofinansowania, szczegóły w sekretariacie KZ NSZZ "SOLIDARNOSĆ" w ZUT.
obrazek
Plik do pobrania.
Proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji.
                                                      Jakub Pęksiński przewodniczący KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Informacje z Krajowej Sekcji Nauki

Moi Drodzy!
I. Jutro, we wtorek 17 marca 2014 o godz. 15 odbędzie się pierwsze spotkanie przedstawicieli KKHP wraz z obserwatorami reprezentującymi  trzy centrale Związków Zawodowych z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przypominam skrot naszych postulatow:

1. Zmiana zasad finansowania publicznych szkol wyższych mające przeciwdziałać skutkom niżu demograficznego; w tym zmniejszenie roli liczby studentów na poziom finansowania.
2. Poważna zmiana zasad i wysokości budżetowego finansowania nauki - odwrócenie relacji między nakładami na stabilne i grantowe finansowanie nauki (80% stabilne, 20% grantowe) uzyskane poprzez kilkukrotny wzrost finansowania BST (w tym instytuty PAN). Już w tym roku wzrost nakładów o co najmniej 800 mln zł ( tj. o 0,05 proc. PKB). 
3. Istotna zmiana zasad ewaluacji badan naukowych. Rzeczywiste zróżnicowanie kryteriów w zależności od dziedzin nauki.

4. Dostosowanie modelu kariery naukowej do wymogów Europejskiej Karty Naukowca. Rozwiązanie problemu destabilizacji stosunków pracy na uczelniach. Postulujemy zatrudnienie na czas nieokreślony od stanowiska adiunkta (plus oceny okresowe) oraz przywrócenie asystentury i zablokowanie bezpłatnej pracy doktorantów.


5. Rozszerzenie współpracy uczelni z otoczeniem społecznym na Związki Zawodowe i organizacje pozarządowe (ang. NGO).II. Postulaty te zyskaly ostatnio poparcie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Patrz zalacznik pierwszy. Drugi zal. to poparcie Polskiego Towarzystwea Socjologicznego.

III Następne załączniki to Poparcie działań KKHP przez Komisje Zakładowa Uniwersytetu Jagielońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

Pozdrsawiam serdecznie, Julian SrebrnyZałącznik 1. Załącznik 2. Załącznik 3.

Wyniki wyborów społecznych inspektorów pracy na ZUT

Informuję, że w dniach 11-13 marca 2015 roku, zostały przeprowadzone wybory społecznych inspektorów pracy w ZUT. Poniżej wyniki wyborów w poszczególnych okręgach.
obrazek
Plik do pobrania.