Komunikat z Posiedzenia Krajowej Sekcji Nauki

Witam, zapraszam do zapoznania się z komunikatem z posiedzenia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" z dnia 01.07.2017.

 obrazek
Plik do pobrania.   Załącznik 1.   Załącznik 2.

XXXV Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy

Szanowni Państwo
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego zaprasza członków Związku do udziału w corocznej Pielgrzymce Ludzi Pracy do Częstochowy, która odbędzie się w dniach 16 – 17 września 2017 r.
Koszt uczestnictwa w pielgrzymce w zależności od wybranego miejsca noclegowego:
1. Hotel „Zacisze”  – 125 zł
2. „U Anny” – 105 zł
3. Pensjonat „Mały Dworek”  – 110 zł
Cena obejmuje przejazd, nocleg, dwa obiady oraz śniadanie w miejscu zakwaterowania.
Zapisy na pielgrzymkę prowadzone są w sekretariacie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, tel. 91 422 74 22, e-mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl Szczegółowych informacji udziela: Izabela Fras tel. 515 139 897. 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do końca lipca bieżącego roku.
Wpłat należy dokonywać na konto:
ZR NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego
Bank Zachodni WBK
Nr konta 36 1500 1722 1217 2006 0540 0000
Tytuł wpłaty: opłata za pielgrzymkę Częstochowa 2017 r. oraz imię i nazwisko uczestnika. Prosimy również o dopisanie nazwy wybranego miejsca noclegowego.
Istnieje możliwość dokonania wpłaty w sekretariacie ZR NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego przy al. Wojska Polskiego 113 w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 – 15.00. Termin dokonania wpłaty: 20 sierpnia 2017 r.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA WYJAZDU !!!
Szczegóły w sekretariacie związku

List Jarosława Gowina

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią listu Jarosława Gowina dotyczącego ustawy 2.0

Szanowni państwo,
zakończył się drugi etap prac nad reformą systemu szkolnictwa wyższego i nauki, czyli Ustawą 2.0. Pierwszy polegał na wyłonieniu w konkursie trzech zespołów naukowców, którzy przygotowali autorskie koncepcje zmian. W drugim skoncentrowaliśmy się na cyklu kilkunastu konferencji i debat z Państwa udziałem – w sumie około siedmiu tysięcy uczonych, doktorantów, studentów i pracowników uczelnianych administracji. Przed nami etap ostatni: podczas Narodowego Kongresu Nauki, 19 i 20 września w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, przedstawię bilans dotychczasowych prac i zaprezentuję projekt ustawy. Następnie w ramach postępowania legislacyjnego będziemy kontynuować proces szerokich konsultacji, który potrwa kilka miesięcy.

Już to krótkie résumé dowodzi, że to reforma inna niż wszystkie. Impuls do jej przeprowadzenia wyszedł z samego środowiska akademickiego. W prace nad ustawą włączyła się wielotysięczna społeczność, która poczuwa się do odpowiedzialności za przyszłość polskich uczelni i nauki. Po 1989 roku nie było reformy, która kształtowałaby się w tak intensywnym, podwójnym dialogu: między rządem a zainteresowanym środowiskiem oraz wewnątrz tego środowiska. Komisja Europejska przedstawia nasz dialog jako wzorzec wprowadzania wielkich reform systemowych. 

Serdecznie dziękuję każdemu, kto włączył się w dotychczasowe działania. Jednocześnie zachęcam Państwa do zaangażowania w dalsze prace nad reformą. Mamy unikalną szansę wspólnie wypracować kompleksowe i spójne rozwiązania stanowiące Konstytucję Polskiej Nauki – na wiele lat określającą podstawy prawne i instytucjonalne, w których realizować będą Państwo swą misję i powołanie zawodowe. 

Podczas tej wspólnej drogi każdy głos miał znaczenie. Pod wpływem merytorycznych argumentów ministerstwo i ja sam wielokrotnie korygowaliśmy i udoskonalaliśmy wstępne założenia. W projekcie zaproponujemy szereg rozwiązań, które są bezpośrednim efektem dialogu ze środowiskiem naukowym. 

Lepiej zrozumiałem również, jak ważne jest, aby nikogo podczas tej wspólnej drogi nie zgubić czy nie pozostawić w tyle. Dlatego tak wiele uwagi poświęciliśmy mniejszym ośrodkom akademickim, które odgrywają istotną kulturotwórczą rolę w swoich regionach. Z tego samego powodu szczególne znaczenie przywiązujemy do losów polskiej humanistyki czy rozwoju uczelni artystycznych. 

Wierzę, że szeroki dialog pozwolił rozwiać liczne na początku wątpliwości i mity. Reforma wzmocni, a nie osłabi autonomię uczelni. Nie służy centralizacji, lecz da uczelniom większą swobodę. Już teraz zachęcam Państwa do refleksji, jak tę wolność wykorzystać, projektując np. kształt nowego statutu, który określi zdecydowanie szerszy zakres spraw niż dotychczas. 

Proszę pozwolić mi wyrazić opinię, że bezcenną wartością wynikającą z modelu naszych prac nad projektem Ustawy 2.0 było także i to, że lepiej się wzajemnie poznaliśmy; że nawiązały się bliższe relacje między uczelniami i przyjaźnie między ludźmi. Mimo naturalnych różnic interesów prace nad docelowym modelem polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki doprowadziły do autentycznej integracji środowiska akademickiego. 

W najbliższych latach czeka Państwa wiele zmian. Zmienimy klasyfikację dyscyplin naukowych (opierając się na modelu OECD). Wprowadzimy nowe zasady ewaluacji (oceniając już nie jednostki organizacyjne, ale dyscypliny w ramach konkretnej uczelni czy instytutu naukowego). Powiążemy uprawnienia do nadawania doktoratów i habilitacji z kategoriami naukowymi przyznanymi danej jednostce. Gruntownie zmienimy model kształcenia doktorantów, traktując ich nie jak studentów, lecz badaczy, i wprowadzając dla nich powszechny system stypendialny. Rozpoczniemy rozpisany na kilka lat, konkursowy proces wyłaniania uczelni badawczych. Przyznamy uczelniom swobodę w zakresie określania własnych struktur organizacyjnych. Te i wiele innych zmian będziemy jednak wprowadzać ewolucyjnie, w oparciu o starannie przygotowany, realistyczny harmonogram. 

Podczas naszych spotkań wielokrotnie powtarzałem, że reforma musi koniecznie być powiązana ze znaczącym wzrostem nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę. Dziś z radością mogę powiedzieć, że w przyszłorocznym budżecie przeznaczymy na powyższy cel dodatkowy miliard złotych. 

Szanowni Państwo, o wszystkich tych sprawach będziemy rozmawiać w Krakowie 19 i 20 września br. podczas Narodowego Kongresu Nauki. Serdecznie każdego z Państwa zapraszam! Trwa już proces rejestracji – na stronie: nkn.gov.pl

Ani jednak Kongres, ani prace nad projektem ustawy w parlamencie nie zakończą naszej współpracy. Od 1 października 2018 r. rozpocznie się bowiem etap wprowadzania ustawy w życie. Przed nami zatem następne miesiące i lata wspólnej drogi do – nie mam wątpliwości – sukcesu. 

Z wyrazami szacunku,
Jarosław Gowin

Przerwa Urlopowa

Witam, informuję że do dnia 20.07.2017 z powodu przerwy urlopowej sekretariat będzie zamknięty. Wszelkie sprawy proszę kierować do sekretariatu ZNP.

Koniec Sporu Zbiorowego!!!

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią pisma, które oficjalnie kończy trwający od czerwca 2015 r spór zbiorowy. 
obrazek
Plik do pobrania.

Impreza Integracyjna Fotorelacja

obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek