I VIII 1944 Powstanie Warszawskie

obrazek

Plik do pobrania.

Sprawa adiunktów bez habilitacji - nowe informacje

 Witam, informuję, że w dniu 20.07.2015 odbyło się spotkanie przedstawicieli KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT, prawnika Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” z władzami Uczelni w sprawie tzw. adiunktów bez habilitacji. Uczelnie w zastępstwie Pana Rektora reprezentował dr hab. inż. Witold BIEDUNKIEWICZ, prof. ZUT.  

  Spotkanie dotyczyło ponownego wyjaśnienia kwestii prawnej postępowania wobec nie których adiunktów, wobec których mimo korzystnego wyroku sądowego w tej sprawie, dalej prowadzone są działania mające na celu pozbawienie lub zmianę (niekorzystną) warunków zatrudnienia wynikającej z świadomej błędnej interpretacji art. 120 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (związek zawodowy wielokrotnie na powyższe zwracał uwagę).

  Na spotkaniu związek zawodowy poinformował Pana Rektora o możliwych konsekwencjach prawnych oraz ekonomicznych jakie ponosić będzie nasza Uczelnia w związku z prowadzonymi nie prawnymi działaniami wobec wybranej grupy adiunktów. Postawiono również pytanie: kto będzie finansowo i moralnie odpowiadać za poniesione przez Uczczenie koszty związane z przegranymi procesami sądowymi. Uczelnia nie dysponuje prywatnymi pieniędzmi a państwowymi. Tym bardziej, że według Pana Rektora sytuacja ekonomiczna uczelni nie jest dobra (sytuację tę, także nie prawnie, wykorzystywał Pan Rektora jak argument do ograniczenie części podwyżki 2015).

  W dniu 18.07.2015 KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT  przesłała do Pana Rektora pismo wzywające do zaprzestania nie prawnych działań wobec adiunktów.

   KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT poinformowała Pana Rektora o zamiarze zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nie prawnych działaniach prowadzonych w naszej Uczelni.

  Pan Rektor został również poinformowany, że KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT udziela i będzie udzielać wszelkiej pomocy prawnej pokrzywdzonym pracownikom (którzy o nią poproszą) naszej Uczelni w dochodzeniu swoich praw.  

  Z przykrością stwierdzamy, że Władze Uczelni wobec części swoich pracowników stosują bezprawne działania i metody nie zgodne z obowiązującymi zasadami prawnymi i społecznymi (stosując tzw. warszawsko - petersburski model życia Uczelni).

   KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" występuje w obronie naszych pracowników, kolegów i przyjaciół - w tej sytuacji nauczycieli akademickich - w sposób nie godny eliminowanych z naszego środowiska akademickiego. 

WARTO PAMIĘTAĆ ŻE SPRAWY TEN DOTYCZĄ NASZYCH KOLEGÓW I PRZYJACIÓŁ Z KTÓRYMI WIELE LAT RAZEM PRACOWALIŚMY.


obrazek
Plik do pobrania.
                                          Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

SOLIDARNOŚĆ KRONIKA LAT 1980-2015

Witam serdecznie ZARZĄD REGIONU NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" POMORZA ZACHODNIEGO INFORMUJĘ,ŻE ORGANIZUJE ZAPISY NA ZAKUP ALBUMU PT. "SOLIDARNOŚĆ KRONIKA LAT 1980-2015." ZBIOROWY ZAKUP POZWOLI NAM NA NABYCIE WYDAWNICTWA PO NIŻSZEJ CENIE. WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAKUPEM ALBUMU PROSIMY O KONTAKT Z SEKRETARIATEM ZARZĄDU REGIONU POD NR TEL. 91 422 74 22. Wydawnictwo Biały Kruk wydało najnowszy album pt. Solidarność kronika lat walki 1980 – 2015. Kronikę napisali redaktorzy „Tygodnika Solidarność” Jerzy Kłosiński, Krzysztof Świątek i Ewa E. Zarzycka, a dzieło ubogacone zostało prawie 200 przejmującymi zdjęciami (autorstwa głównie Tomasza Gutrego i Adama Bujaka) obrazującymi historię Związku od sierpnia 1980 r. aż po spotkanie prezydenta elekta Andrzeja Dudy z przewodniczącym Solidarności 24 czerwca 2015 r. W załączeniu przesyłamy też najnowszą recenzję albumu z Gazety Polskiej Codziennie z dnia 15 lipca 2015. Cena uzależniona jest od ilości zakupionych egzemplarzy. Dla Państwa mamy duże zniżki na zakup albumu, a od zakupu 50 egz. damy Państwu nawet 40% i więcej rabatu na zakup książki liczonego od ceny detalicznej 69 zł.


Przerwa urlopowa

Informuję wszystkich, że od 19.07. 2015 do 14.08.2015 z powodu urlopu sekretariat NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT będzie nie czyny. 

Wyjzad z okazji XXXV lecia NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Witam, W imieniu Pana Przewodniczącego Mieczysława Jurka przesyłam w załączeniu komunikat ws. wyjazdu na uroczystości do Gdańska w dniu 29.08.2015 r. Koszt wyjazdu jest bezpłatny.

obrazek

Plik do pobrania.

Sprawa adiunktów bez habilitacji nowe informacje

Witam, zapraszam wszystkich pracowników do przeczytania poniższego pisma. Sprawa ta dotyczy tylko jednej grupy pracowników jednak podobne sytuacje dotyczące wszystkich grup pracowniczych (nauczycieli, administarcji, technicznych) można zaobserwować coraz częsciej w naszej Uczelni. KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT obserwuje te negatywne zjawiska i  podejmuje działania mające na celu zaprzestanie  działań naruszających stosunki społeczne i pracownicze w naszej Uczelni.
obrazek
Plik do pobrania.
Proszę o rozpowszechnienie powyższego pisma wsród pracowników.
                                                                    Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

SPÓR ZBIOROWY

  Witam, w dniu 29.06.2015  Senat ZUT poparł projekt Pan Rektora dotyczący podwyżek płac w roku 2015 (uchwała nr 60). Propozycja podwyżek płac przedstawiona przez Pana Rektora jest nie tylko krzywdząca (pozbawia pracowników w sumie jednej całej podwyżki) ale i bezprawna ( zgodnie z posiadaną i przedstawioną Panu Rektorowi przez Związki Zawodowe opinią prawną).


   W związku z powyższym i brakiem porozumienia płacowego z PRACODAWCĄ, dotyczącym zwiększenia wynagrodzeń w III etapie podwyżek (2015 rok), związki zawodowe działające w ZUT w Szczecinie w dniu 29 czerwca 2015 roku poinformowały na piśmie pracodawcę o wejściu w SPÓR ZBIOROWY.


obrazek

Plik do pobrania.

Związki zawodowe po analizie środków finansowych przyznanych przez MNiSW na III etap podwyżek płac i wstępnej symulacji finansowej, przygotowały własną -  korzystną propozycję podwyżek płac dla pracowników ZUT, którą pracodawca odrzucił.


W piśmie pracodawcy z dnia 03.07.2015 r. znak: ZUT/AFE-29/15 dot. trybu i zasad zwiększenia wynagrodzeń osobowych pracowników, których wynagrodzenia finansowane są w ramach dotacji podstawowej, zostały zawarte wytyczne  wyłącznie REKTORA do realizacji III etapu podwyżek płac. obrazek
Plik do pobrania.

Informujemy wszystkich pracowników, że związki zawodowe w ZUT nie podpisały żadnego dokumentu mogącego świadczyć o jakimkolwiek porozumieniu z pracodawcą, a umieszczenie w piśmie dot. sposobu realizacji podwyżek  zwrotu ... ( po konsultacjach ze związkami zawodowymi) ... jest wysoce niestosowne i można uznać to za manipulację.


Informujemy wszystkich pracowników, że Związki Zawodowe reprezentując interesy pracowników, działając w oparciu o art. 26 pkt. 2 i pkt 3. Ustawy o Związkach Zawodowych zrobią wszystko w celu odzyskania należnej prawnie wszystkim pracownikom podwyżki płac. 


Determinacja ta wynika z istoty prawa związkowego - troski o pełne zabezpieczenie interesów pracowniczych. W omawianym przypadku interes pracowniczy został w sposób rażący i dotkliwie materialnie (szczególnie dla grup pracowniczych niżej zarabiających - naruszony). Przeznaczone dla Uczelni środki na poprawę wynagrodzeń w latach 2013 - 2015 muszą być w całości (nie zależnie od woli pracodawcy) przeznaczone i rozdysponowane  na ten cel. Podejmowane przez pracodawcę działania innego rozdysponowania tych środków jest bezprawne. 


Związki Zawodowe uważają i takie stanowisko zostało przedstawione Panu Rektorowi, że oszczędności należy szukać gdzie indziej a nie kosztem wynagrodzeń pracowników.


KAŻDY PRACOWNIK MA PRAWO DO GODZIWEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ działania Pana Rektora pozbawiają części pracowników tego wynikającego  z Kodeksu Pracy przywileju..


 


                                                                                                     Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT