Grzybobranie

obrazekobrazek

obrazekobrazek


obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek

Kluczowe Zmiany Wynikające z Ustawyobrazek
Plik do pobrania.

Zarząd Regionu - Szuka Prawnika

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego poszukuje osoby na stanowisko prawnika. Wymagania: ukończone studia magisterskie na wydziale prawa, znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo jazdy kat. B, możliwość podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin. Zainteresowanych prosimy o przesyłanie cv na adres: dzialprawny@solidarnosc.szczecin.pl

Niższy PIT - Wyższe Zarobki

Od 1 października zaczęła obowiązywać niższa stawka PIT. Większość Polaków zamiast dotychczasowych 18 proc. będzie płaciła 17-proc. podatek. Jednocześnie ponaddwukrotnie podwyższone zostały koszty uzyskania przychodu. To w praktyce oznacza podwyżkę wynagrodzeń ok. 25 mln Polaków.

 

Dzięki obniżce PIT i zwiększeniu kosztów uzyskania przychodów pracownik zarabiający na poziomie płacy minimalnej, czyli 2250 zł brutto, zyska blisko 40 zł na rękę miesięcznie, czyli prawie 480 zł rocznie. Z kolei pracownik osiągający zarobki na poziomie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej prognozowanego na 2019 rok rok, czyli 4765 zł brutto, zyska rocznie 732 zł netto, czyli przeszło 60 zł miesięcznie na rękę. Zarabiający rocznie na poziomie 85 528 zł, czyli na granicy pierwszego progu podatkowego, co oznacza przeszło 7100 brutto miesięcznie, zyskają na obniżce podatku przeszło 80 zł na rękę miesięcznie, czyli niemal 1000 zł rocznie.

 

Na podwyżkę miesięcznych wynagrodzeń obok obniżki podstawowej stawki PIT wpływ ma też przeszło dwukrotne podwyższenie limitu kosztów uzyskania przychodów. Od 1 października miesięczny koszt uzyskania przychodów dla jednoetatowców wzrósł z 111,25 zł do 250 zł, a dla dojeżdżających z innej miejscowości do 300 zł z obecnych 139,06 zł miesięcznie. Rocznie limit kosztów uzyskania przychodów dla jednoetatowca wynosi obecnie 3000 zł. Dotychczas było to 1335 zł. W przypadku jednoetatowców dojeżdżających roczny limit kosztów wzrósł z 1668,72 zł do 3600 zł. Wzrosły też koszty uzyskania przychodu dla wieloetatowców do 4500 zł oraz 5400 zł dla wieloetatowców dojeżdżających.

 

Na obniżeniu stawki podatku PIT z 18 do 17 proc. skorzystają nie tylko pracownicy najemni, ale też osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które nie wybrały podatku liniowego czy ryczałtu, jak również emeryci i renciści, którzy na obniżce PIT zyskają od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie w zależności od wysokości pobieranej emerytury. Szacuje się, że w sumie obniżka PIT objęła ok. 25 milionów Polaków. 

 

Jako że obniżona stawka podatkowa obowiązuje od 1 października tego roku, to w zeznaniu PIT za 2019 rok stawka dla rozliczających się w pierwszym progu, czyli z rocznym dochodem nieprzekraczającym 85.528 zł wyniesie 17,75 proc. W 2020 roku będzie to już 17 proc. przez całe 12 miesięcy.

 

Według wyliczeń resortu finansów, zmiany będą kosztować 2,7 mld zł w 2019 roku. W kolejnych latach ma to być ok. 9,7 mld zł.

Pensja minimalna osiągnie poziom 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia!

Rząd podjął decyzję o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku do wysokości 2600 zł. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie w relacji do przeciętnego wynagrodzenia osiągnie poziom 50 proc. Taka decyzja jest realizacją jednego ze sztandarowych postulatów NSZZ „Solidarność”, który w formie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej złożyliśmy już w 2011 roku. 

Większy niż pierwotnie planowany wzrost płacy minimalnej to również efekt prowadzonego od kilku miesięcy dwustronnego dialogu pomiędzy Rządem i NSZZ „Solidarność” w ramach tzw. „Piątki Solidarności”. Udało się w ostatnim czasie m.in. wyłączyć z płacy minimalnej dodatki stażowe, przyspieszyć wzrost wskaźnika naliczania zakładowego funduszu socjalnego, zwiększyć środki na podwyżki w sferze finansów publicznych, ustanowić lepszą ochronę przed bezprawnym zwolnieniem, czy przywrócić pluralizm związkowy w służbach mundurowych.

Z satysfakcją należy też odnotować zapowiedź dalszego wzrostu minimalnego wynagrodzenia. To pierwsza taka sytuacja, gdzie tempo wzrostu zostało określone w perspektywie kilkuletniej.

Ciągle otwartym problemem pozostaje wprowadzenie emerytur stażowych, a więc możliwości przechodzenia na emeryturę po przepracowaniu 40 lat przez mężczyzn i 35 lat przez kobiety bez względu na wiek.


OMBUDSMAN NA POLSKICH UCZELNIACH – ORYGINAŁ CZY PODRÓBKA?

Kim jest ombudsman? Jakie są kompetencje jego urzędu? Czy ombudsman w Polsce ma szansę funkcjonować tak samo, jak jego odpowiednik za granicą?


Odpowiedzi na te pytania oraz porównanie sposobu i możliwości działania ombudsmanów akademickich w Polsce i za granicą można znaleźć w artykule „Ombudsman na polskich uczelniach – oryginał czy podróbka?”.
Zachęcamy do lektury!

Mobbing, a może bullying?


Temat mobbingu wydaje się wszystkim znany. Każdy słyszał o tym zjawisku, a niektórzy znają kogoś, kto dochodził swoich praw przed sądem z powodu mobbingu ze strony pracodawcy. Podświadomie myśląc o przemocy w miejscu zatrudnienia skupiany się na relacji pracodawca – pracownik, pomijając jednocześnie wszystkie inne powiązania i związki, jakie istnieją w miejscu pracy. Negatywne zachowania ze strony współpracowników określamy złośliwością, z którą musimy sobie jakoś radzić, bo przecież szef oczekuje od nas niezawodnego współdziałania w zespole.  Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że są w naszym miejscu pracy osoby, które traktuje się inaczej niż inne, wyklucza się je z pewnych gremiów lub ignoruje.

Tymczasem o problemie mobbingu w przestrzeni publicznej mówi się coraz więcej. Organizuje się szkolenia, seminaria i konferencje, co roku opracowuje się coraz dokładniejsze statystyki i opisuje nowe formy tego zjawiska. Znamy pojęcie mobbingu prostego, ukośnego, mobbingu mikropolitycznego, czy cybermobbingu, a w niektórych krajach prześladowanie ze strony innych osób w miejscu pracy określa się dwoma różnymi pojęciami: mobbingiem i bullyingiem.

Czym różni się mobbing od bullingu? Jak polskie prawo interpretuje problem przemocy w pracy? Jak zachować się w obecności mobbera?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule: „Mobbing, a może bullying?”  - przejdź do artykułuZniżki na Ubezpieczenia w PZU dla Członków NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU, dzięki programowi „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”, Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A.


Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc. Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń. Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.


O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia; właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony; zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej; z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.


Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.


Mobbing na Uczelniach Wyższych


Aż 65 proc. pracowników naukowych przyznało w anonimowej ankiecie przeprowadzonej przez Fundację Nauka Polska, że doświadczyli mobbingu na uczelni, w której pracują. Skala zjawiska w placówkach państwowych może być ogromna. - Uczelnie to środowisko silnie zhierarchizowane, dlatego ryzyko wystąpienia zachowań mobbingowych jest tam bardzo duże - mówi prawnik Grzegorz Ilnicki. Władze uczelni w wielu przypadkach ignorują skargi zgłaszane przez pracowników lub wymuszają na nich wycofanie się z oskarżeń. Nękani niekiedy latami pracownicy są bezsilni. Czytaj dalej...
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,24821405,mobbing-na-uczelniach-wyzszych-bylam-szykanowana-obrazana.html

Elektroniczna Legitymacja NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Witam, informuję, że są już elektroniczne legitymacje NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT. Zapraszam po odbiór do sekretariatu. Przypominam, że legitymacja uprawnia do zniżek na paliwo na stacjach LOTOS.