Dni Wolne

Aktualizacja 10.10.2018 - Witam, poniżej komunikat nr 25 Rektora ZUT w sprawie dni wolnych od pracy. W imieniu wszystkich pracowników Związki Zawodowe dziękują JM Rektorowi za przychylne ustosunkowanie się do prośby.

obrazek
Plik do pobrania.
W związku z licznymi prośbami pracowników Związki Zawodowe wystosowały uprzejmą prośbę do JM Rektora , aby ustanowić dni:

  • 2.11.2018 r.
  • 24.12. 2018 r.

dniami rektorskimi dla pracowników Uczelni. 
obrazek
Plik do pobrania.


Koszty Uzyskania Przychodu

Wynagrodzenie nauczycieli akademickich jest wynagrodzeniem za pracę twórczą. Rozwiązania zawarte w Konstytucji dla Nauki wypełniają wszelkie przesłanki uprawniające do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu przez nauczycieli akademickich. Czytaj dalej...

Algorytm Podziału Dotacji

Witam, zapraszam do zapoznania się z graficzną prezentacją algorytmu podziału dotacji.
obrazek
Plik do pobrania.

Przemówienie Ministra. J.Gowina z Okazji Rozpoczęcia Roku Akademickiego

Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią ministra J.Gowina z okazji rozpoczęcia roku akademickiego.
obrazek
Plik do pobrania.

Legitymacja Elektroniczna Członka NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Witam, zapraszam wszystkich naszych członków do składania wniosków o elektroniczną legitymację.

 Każdy członek NSZZ Solidarność posiadający elektroniczną legitymację związkową może ubiegać się o kartę rabatową uprawniającą do zniżek na paliwo oraz na wybrane produkty i usługi na stacjach Lotos i Lotos Optima.  Zgodnie z ofertą przygotowaną dla członków NSZZ Solidarność karta rabatowa uprawnia do zniżek w wysokości od 7 do 15 groszy za litr paliwa w zależności od jego rodzaju. Dodatkowo właściciel karty rabatowej może liczyć na 10-proc. zniżkę na oleje i płyny do spryskiwaczy sprzedawane na stacjach Lotos i Lotos Optima oraz 15 proc. upustu na myjnie samochodową. Wydanie i korzystanie z karty rabatowej jest całkowicie bezpłatne. Użytkownik karty ma prawo udostępniać ją dowolnym członkom rodziny. Miesięczny limit na zakupy z rabatem wynosi 2 tys. zł. 


 Wypełnione wnioski proszę składać w sekretariacie.


obrazek
Plik do pobrania

Wzrost Płacy Minimalnej

Informuję, że od 01.01.2019 nastąpi wzrost płacy minimalnej o 150 zł czyli do kwoty 2250 zł brutto

Zaległy Urlop Wypoczynkowy

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Natomiast, zgodnie z art. 163 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Jeżeli pracodawca nie sporządza planu urlopu – a jest to możliwe w sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa albo gdy zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę – wówczas pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem.


Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym w myśl art. 163 k.p. (czyli w terminie ustalonym w planie urlopów bądź po porozumieniu z pracownikiem) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Zdaniem Sądu Najwyższego w takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu w terminie określonym w przywołanym przepisie. Dla zachowania wymagań wynikających z ustawy wystarczy, że udzielony urlop rozpocznie się najpóźniej dnia 30 września.


Nieudzielanie pracownikowi niewykorzystanego urlopu w terminie przewidzianym w art.168 k.p. w większości przypadków (poza przypadkami losowymi, np. chorobą pracownika) stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, zagrożone karą grzywny.