Oferta dla Członków NSZZ Solidarność na wypoczynek w Holiday Park & Resort również w wakacje


 


Dzień dobry,


 


Przesyłam Państwu ofertę na vouchery na tygodniowe (7 dni/6 nocy) pobyty w sieci naszych Resortów nad morzem i w górach Karkonoszach 


(w Pakiecie Złotym dostępne także w okresie wakacyjnym).---


 


W tym roku podjęliśmy także współpracę z ZOO Borysew (niedaleko Łodzi). Szczegóły poniżej, przy każdym z pakietów.


 


Więcej na temat ZOO na stronie ZOO Borysew (zoosafari.com.pl)


 


 


Zakupu voucherów można dokonać klikając w ten link -> Holiday Park & Resort – oferta ważna do 14.02.2023Ważna informacja! Od 15 lutego ceny voucherów wzrastają o około 15%.---Pakiet Złoty – Pakiet Srebrny


 


Cennik podany na plakacie w załączniku


 


---


 


Pakiet Złoty 


 


Ważność vouchera 3 lata, dostępność rezerwacji w terminach od 1.01 do 12.07 i od 16.08 do 31.12


(z wyłączeniem drugiej połowy lipca i pierwszej połowy sierpnia).


 


Dodatkowo w Pakiecie Złotym:


 • wszystkie terminy specjalne dostępne bez dopłat
 • możliwość dokupienia 4 biletów do ZOO w cenie jednego za 59zł brutto – wartość 236zł (ważne przez 3 lata)

 


Pakiet Srebrny


Ważność vouchera 5 lat – dostępność rezerwacji od 1.01 do 30.06 i od 1.09 do 31.12


(z wyłączeniem terminów 1.07-31.08)


 


Dodatkowo w Pakiecie Srebrnym:


 • możliwość dokupienia 4 biletów do ZOO w cenie jednego za 59zł brutto – wartość 236zł (ważne przez 3 lata)
Wybory - Emeryci

obrazek

Zwolnienia na Uczelni

Witam, w związku z szerzącymi się wśród pracowników  informacjami dotyczącymi planów zwolnień pracowników informuje, że informacja ta jest NIE PRAWDZIWA.
Potwierdził to Pan Rektor na Senacie w dniu 30.01.2024, który w sposób stanowczy zaprzeczył takim planom.


Komunikat Wyborczy nr 1

obrazek
Plik do pobrania.

Wybory 2023-2028

W Y B O R Y 
NOWYCH WŁADZ NSZZ”SOLIDARNOŚĆ” W ZUT 
NA KADENCJĘ 2023-2028 
      W Związku z kończącą się kadencją 2018-2023 statutowych władz Zakładowej Organizacji Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” naszej Uczelni, Komisja Zakładowa w dniu 17.01.2023 powołała Zakładową Komisję Wyborczą, która na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 24.01.2023 ukonstytuowała się następująco: 
 1. Eugeniusz Kornatowski – przewodniczący 
 2. Joanna Buczek – wiceprzewodnicząca 
 3. Bogdan Grzywacz 
 4. Marek Gutkowski 
 5. Jerzy Kieruczenko 


Zadaniem Zakładowej Komisji Wyborczej jest przeprowadzenie wyborów nowych władz NSZZ „Solidarność w ZUT. Komisja postanowiła, że nowe władze zostaną wybrane na Walnym Zebraniu Delegatów. 
Wcześniej, muszą odbyć się wybory delegatów w Okręgach Wyborczych utworzonych z Wydziałów ZUT i innych jednostek organizacyjnych Uczelni. Ustalono klucz wyborczy, wg którego na każdych 8 członków w Okręgu Wyborczym przypada 1 mandat (delegat). Wybrano wariant ruchomej urny wyborczej. 
Podział na Okręgi Wyborcze wraz z ilością delegatów na nie przypadających, szczegółowy kalendarz wyborczy i inne komunikaty podane zostaną w oddzielnych ogłoszeniach.

Wybory 2023-2028

      W Y B O R Y na kadencję 2023-2028

 W związku z kończącą się kadencją 2018 - 2023, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” na zebraniu w dniu 17.01.2023 r. powołała Zakładową Komisję Wyborczą.Szczegóły dotyczące wyborów będą przekazywane w Komunikatach Komisji Wyborczej.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki o zwiększonej subwencji

obrazek
Plik do pobrania.

Protkokół ze Spotkania w Sprawie Regulaminu Wynagradzania

Witam, zapraszam do zapoznania się z protokołem ze spotkania w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników ZUT.
obrazek
Plik do pobrania.

Dotyczy Regulaminu Wynagrodzzeń

obrazek

Obchody 52 Rocznicy Grudnia 1970r

obrazek

Podwyzki 2023

[Aktualizacja 06.12.2023] - To już pewne podwyżki będą od stycznia 2023 r - Informację potwierdził Pan Rektor na wczorajszym Senacie.
Witam,
Wydaje się, że działania NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przyniosły skutek i udało się wymusić wzrost płac w Szkolnictwie Wyższym o około 7.5% od 1 stycznia 2023, zamiast od 1 maja 2023.
obrazek
Jak widać wynagrodzenie minimalne profesora ma wynosić od stycznia 7210 zł (obecnie jest to 6410 zł).


Odliczenie Składek Członkowskich od Podatku Dochodowego

Od 1 stycznia br. można odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.
W ramach Niskich Podatków limit ulgi zwiększył się do 500 zł.
Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11.
Od 1 stycznia 2022 r. podatnik możne odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyła limit odliczenia zapłaconych składek z 300 zł do 500 zł. Pierwszego odliczenia za bieżący rok będzie można dokonać w przyszłorocznym rozliczeniu.

W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11. Przed wprowadzonymi zmianami potrzebne było dodatkowo oświadczenie organizacji związkowej.
Wykazana w PIT-11 kwota składki na rzecz związku zawodowego nie może być większa niż podlegająca odliczeniu w roku podatkowym, tj. 500 zł.
Odliczenie możliwe jest w przypadku podatników opodatkowanych według skali podatkowej (PIT 37, PIT 36) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28). Z ulgi nie można korzystać odliczając ją od podatku liniowego. Jeśli podatnik będzie łączył opodatkowanie liniowe z innym rodzajem tj, PIT 36L z PIT 37, PIT 28 lub PIT 36, to dopuszczalne jest skorzystanie z odliczenia - opodatkowanie poprzez PIT 36L nie wyklucza zastosowania go w ramach pozostałych źródeł przychodów.
Odliczenie dopuszczalne jest w przypadku przekazania wpłaty w każdej wartości, tzn. również niższej. Limit 500 zł powoduje, że składki wyższe nie są już odliczane a podatnik w deklaracji wpisuje ich maksymalny limit, tj. 500 zł.
Aby korzystać z odliczenia posiadać trzeba dowód wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek, a w przypadku odprowadzania przez pracodawcę, wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11.


Swiąteczny Podarunek

Witam, jak co roku KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT przygotowała dla naszych członków świąteczny prezent.
Prezent będzie można odebrać osobiście w sekretariacie naszego związku od 28.11.2022.
Zapraszam po odbiór.

Odpowiedz MNiSW na Pismo w sprawie Wzrostu Wynagrodzeń

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią pisma MNiSW, która jest odpowiedzią na pismo Przewodniczącego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Pomorza Zachodniego Pana Mieczysława Jurka w sprawie wzrostu wynagrodzeń na uczelniach wyższych.
obrazek

Plik do pobrania.

17 LISTOPAD - MARSZ GODNOŚCI

obrazek
Plik do pobrania.

Podwyżki 2022

Witam, informuję, że w dniu 10.10.2022 Związki Zawodowe działające W ZUT podpisały z Władzami ZUTporozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń na naszej uczelni:
obrazek

3 x P

obrazek

Wynagrodzenia w Szkolnictwie Wyższym - Posiedzeniue Sejmowej Podkomisji ds. Nauki z dnia 15 wrzesnia 2022

We wtorek 15 września odbyło się Sejmowej Podkomisji stalej d/s Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Transmisja z tego posiedzenia jest pod linkiem:
TRANSMISJA Z POSIEDZENIA
Warto to zapoznać  się z całością (1,5 godziny). Wszystkie wystąpienia były ciekawe i ważne.
Przybliżone minuty poszczególnych wystąpień:
14.10 Min. Wojciech Murdzek
14.19 Janusz Szczerba Rada Glowna Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZNP
14.26 Tomasz Wojcik- przew. KZ "S" Politechniki Wrocławskiej członek Komisji Krajowej
14.33 przew. KRASP- Rektor Arkadiusz Meżyk -Politechnika Sląska
14.39 KRASP Rektor Stanisław Mazur- Un. Ekonomiczny Kraków
14.42 posel Zbigniew Dolata ( PiS)
14.47 KRASP Rektor Jacek Popiel Un. Jagieloński
15.15 Aneta Trojanowska ZNP
15.18 Maria Starnawska Komitet Kryzysowy Hum. Polskiej 15.22 Rektor UJ, Jacek Popiel
15.23 Min. Wojciech Murdzek
Wystąpienia przedstawicieli NSZZ "SOLIDARNOŚĆ":
14.26 i 15.15 Tomasz Wojcik
15.04- Marek Kisilowski
15.09 -Julian Srebrny
Dla tych co mają mało czasu polecam przesłuchać wystąpienia Rektora Stanislawa Mazura 14:39 i posła Zbigniewa Dolata 14:42Płaca Minimalna w 2023

Informuje, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 22,80 zł.Pielgrzymka do Częstochowy

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego zaprasza członków Związku do udziału w corocznej Pielgrzymce Ludzi Pracy do Częstochowy, która odbędzie się w dniach 17 – 18 września 2022 r. Koszt udziału członka Związku w dwudniowym wyjeździe (przejazd autokarem, nocleg, trzy posiłki, ubezpieczenie) wynosi 320 złotych.


Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane są w sekretariacie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, tel. 91 422 74 22.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres e-mail:  <span>solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl</span>
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 


 


Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 1 września 2022 r.Wpłat należy dokonywać na konto:
ZR NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego Bank Santander SA 
Nr konta 36 1500 1722 1217 2006 0540 0000
Tytuł wpłaty: opłata za pielgrzymkę Częstochowa 2022 r., nazwa organizacji, imię i nazwisko uczestnika.
Termin dokonania wpłaty: 1 września 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA WYJAZDU SZCZEGÓŁY W SEKRETARIACIE.

Spotkanie z Ministrem

witam, informuję, że w dniu 07.07.2022 odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" szczecińskich uczelni wyższych z Panem Ministrem Przemysławem Czarnkiem. Spotkanie dotyczyło sytuacji finansowej uczelni wyższych. Na spotkaniu Pan Minister zapowiedział podwyżki wynagrodzeń od października 2022 i dalsze 7.8% wzrostu wynagrodzeń od stycznia 2023.

Apel o Podwyżki w Szkolnictwie Wyższym

obrazek
Plik do pobrania.

Posłanie do Ludzi Pracy

Podczas jubileuszowego XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w Zakopanem odczytano "Posłanie do Ludzi Pracy".Oto treść posłania:

"I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 41 lat temu przesłał walczącym o godność człowieka pracy - zwłaszcza w krajach obozu komunistycznego - wyrazy poparcia i nadziei.
Dzisiaj istota tego posłania jest szczególnie aktualna. W imię kolejnego totalitaryzmu, wyrosłego na komunistycznej tradycji, zabito tysiące ludzi na Ukrainie i nadal zagrożone jest życie kolejnych tysięcy. Miliony ludzi straciły swoje domostwa i dorobek życia. Ukraińcom odmawia się prawa do własnej ojczyzny, do samostanowienia, do wolności. Podobna groźba kierowana jest też do innych narodów.
Dlatego my, Delegaci zebrani na XXX Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”, wołamy z całą mocą do Rosjan – NIE ZABIJAJCIE!
Z taką samą mocą wołamy do wszystkich pełniących jakąkolwiek władzę w świecie, jak i mających wpływ na te władze – NIE POZWALAJCIE ZABIJAĆ!
Żadne argumenty nigdy nie usprawiedliwią nawet najmniejszego wsparcia dla agresora, którym wobec Ukrainy jest Rosja.
Tak jak wtedy – w 1981r. przesyłamy robotnikom i wszystkim ludziom żyjącym na Ukrainie, wolnym Białorusinom, odważnym Gruzinom oraz innym narodom byłego Związku Sowieckiego – pozdrowienia i wyrazy poparcia. Głęboko czujemy wspólnotę naszych losów. Jesteśmy z Wami i do tego zjednoczenia wzywamy wszystkich pracowników Europy - zarówno tej części, która zrzuciła pęta komunizmu, jak i tej, którą ominęło nieszczęście życia w komunistycznym totalitaryzmie.
Wzywamy więc wszystkich związkowców i pracowników w Europie do takiej solidarności, której ceny nie sposób wyrazić w euro.
Ukraińcom przesyłamy wyrazy wsparcia, otuchy i niewzruszonej nadziei na sprawiedliwy pokój.

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność”
Zakopane, 26 maja 2022 r"
Komunikat NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Sprawie Wzrostu Wynagrodzeń

Szanowni Państwo,
w załączeniu zamieszczam komunikat rzecznika prasowego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w sprawie pojawiających się w mediach informacji o wzroście wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym i nauce.
Zamieszczam również link do informacji na ten temat przekazanych przez Polską Agencję Prasową:
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news,92168,zwiazkowcy-na-podwyzki-na-uczelniach-i-w-instytutach-potrzeba-ok-32-mld-zl?fbclid=IwAR2LmkJKY-q0N621UBG497vh8NHYfKSfP9VemOmd-7Ws6rxu-fg7TC1ix7k

 obrazek
Plik do pobrania.

Pielgrzymka do Lichenia

obrazek
Plik do pobrania.

Pomoc dl Uchodzców z Ukrainy

obrazek
Plik do pobrania...

Informacje Sztabu Protestacyjnego

Informacje z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"
16.02.2022
Ogólnopolski Protest Pracowników Szkolnictwa Wyższego i Nauki


«««    »»»
Poparcie dla akcji protestacyjnej

Ogólnopolska akcja protestacyjna NSZZ „Solidarność”, która ma na celu zwrócenie uwagi wszystkich obywateli naszego kraju na trudną sytuację nauki i szkolnictwa wyższego, a także realizację postulatów ogłoszonych w listopadzie 2021 r. przez Sztab Protestacyjny KSN wciąż trwa i zatacza coraz szersze kręgi. Dziękujemy wszystkim organizacjom zakładowym, które włączają się w różnej formie w akcję informacyjno-protestacyjną, m.in. poprzez oflagowanie i oplakatowanie budynków, informowanie swojej społeczności o naszych postulatach, organizowanie pikiet przed uczelniami, czy wysyłanie listów do decydentów. Dziękujemy za wszystkie wyrazy wsparcia, przesyłanie uchwał komisji zakładowych popierających i włączających się do protestu. Otrzymaliśmy uchwały z kilkudziesięciu ośrodków akademickich i naukowych. Również część senatów uczelni poparło naszą ogólnopolską akcję. Do akcji protestacyjnej włączają się regionalne struktury Solidarności. Stosowne stanowiska i apele przyjęły już Region Ziemia Łódzka, Region Mazowsze i Region Wielkopolska.


Zachęcamy do popierania naszej akcji również pozostałe organizacje zakładowe, struktury regionalne i branżowe, ponieważ dobra kondycja nauki i szkolnictwa wyższego z pewnością przełoży się na wzrost gospodarczy naszego kraju.

«««    »»»
Petycja do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentarzystów w sprawie poprawy sytuacji finansowej w uczelniach i instytutach

Przypominamy, że Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” jest organizatorem zbiórki podpisów pod elektroniczną petycją do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentarzystów w sprawie trudnej sytuacji finansowej w uczelniach i instytutach naukowych.


Zwróciliśmy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją. Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
https://www.petycjeonline.com/w_sprawie_poprawy_sytuacji_finansowej_w_uczelniach_i_instytutach
Na stronę z petycją można również wejść wykorzystując poniższy kod QR
obrazek

Do dziś na nasz apel odpowiedziało ponad 5800 osób, składając swój podpis pod petycją. Najwięcej osób podpisało się z następujących ośrodków akademickich: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław.


Nadal apelujemy do wszystkich osób o włączenie się w akcję składania podpisów pod petycją.
Okażmy SOLIDARNOŚĆ z naszym środowiskiem, ponieważ dobra kondycja nauki i edukacji leży w interesie każdego obywatela i całej Polski.

«««    »»»
Spotkanie przedstawicieli Krajowej Sekcji Nauki z członkami Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
W dniu 11 stycznia br. przedstawiciele NSZZ „Solidarność” spotkali się z Klubem Parlamentarnym PiS - posłami wchodzącymi w skład Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, w celu przedstawienia postulatów Sztabu Protestacyjnego i porozmawiania o zmianach w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Stronę związkową reprezentowali: Dominik Szczukocki, przewodniczący KSN, Marek Kisilowski, wiceprzewodniczący KSN, Ryszard Zieliński, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UW oraz Julian Srebrny, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UW. Parlamentarzyści, którzy wzięli udział w spotkaniu to Pani Poseł Mirosława Stachowiak-Różecka (Wrocław), przewodnicząca Komisji oraz Posłowie: Zbigniew Dolata (Konin), Witold Czarnecki (Konin), Andrzej Kryj (Kielce), Jacek Kurzępa (Zielona Góra), Marek Kwitek (Kielce), Aleksander Mrówczyński (Słupsk).


Związkowcy przedstawili Posłom postulaty Sztabu Protestacyjnego KSN, omówili trudną sytuację finansową szkolnictwa wyższego i nauki, a także niskie wynagrodzenia pracowników uczelni, instytutów badawczych i naukowych w Polsce. Konsekwencją tego jest m.in. powstająca luka pokoleniowa wśród pracowników naszego sektora oraz przechodzenie pracowników do innych zawodów. Jeśli sytuacja finansowa nie zostanie poprawiona, grozi nam całkowita zapaść naukowa i uzależnienie się od zagranicznych rozwiązań technologicznych, które będziemy zmuszeni kupować, aby nasza gospodarka pozostawała konkurencyjna.


Przedstawiciele KSN przekazali również propozycje koniecznych zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, które w listopadzie ub. r. były przedstawione ministrowi edukacji i nauki, ale pozostały bez odpowiedzi.

Posłowie ze zrozumieniem przyjęli przedstawione problemy naszego sektora, w tym postulaty Sztabu Protestacyjnego. Czekamy na efekty naszych rozmów.«««    »»»
Informacja z prac Zespołu do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych

Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. został powołany Zespół do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych. W skład tego zespołu wchodzą przedstawiciele: Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dyrektorzy departamentów w MEiN. Zespołowi przewodniczy wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek.


Zadaniem zespołu jest dokonanie analizy aktualnego stanu wynagrodzeń w uczelniach publicznych i przygotowanie, w terminie do dnia 31 marca 2022 r., propozycji rozwiązań w tym zakresie oraz ich przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Pierwsze - inauguracyjne, spotkanie zespołu odbyło się w czwartek 16 grudnia 2021 r. i miało charakter organizacyjny. KSN reprezentowali przewodniczący KSN kol. Dominik Szczukocki oraz zastępca przewodniczącego kol. Bogusław Dołęga. Przewodniczący Zespołu poinformował w jakim celu został powołany zespół i czym będzie się zajmował. Następnie, w krótkich wystąpieniach przedstawiciele poszczególnych instytucji przedstawili najbardziej pilne problemy z jakimi spotykają się w temacie finansowania szkolnictwa wyższego.


Przedstawiciele związków zawodowych poinformowali zebranych o trwającej ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, która ma na celu poprawę sytuacji materialnej pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Przewodniczący KSN przedstawił postulaty „Solidarności”. Zauważył, że zespół został powołany do przedstawienia propozycji rozwiązań problemów tylko w uczelniach, a chroniczne niedofinansowanie i pauperyzacja pracowników dotyczy całego sektora, w szczególności instytutów badawczych i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Brak realizacji zobowiązań, które w 2018 roku publicznie, a także w rozmowach z KSN artykułował ówczesny minister nauki i szkolnictwa wyższego, a zarazem wicepremier Rządu RP bardzo niekorzystnie wpływają na wizerunek Zjednoczonej Prawicy. Przedstawiciele KSN zwrócili uwagę zebranych na poważny problem luki pokoleniowej, która pojawia się w szkolnictwie wyższym i nauce. Młodzi, dobrze wykształceni absolwenci nie chcą podejmować się pracy naukowej i dydaktycznej za wynagrodzenie bliskie wynagrodzeniu minimalnemu, zwłaszcza w czasach, gdy mogą otrzymać bezpośrednio po studiach dobrze płatną pracę w swoim zawodzie. Zauważyli także, że dobrze finansowana nauka to racja stanu. Bez intensywnego rozwoju nauki nie będzie dobrze prosperującej polskiej gospodarki, konkurencyjnej na światowym rynku, a Polska będzie zdana na kupowanie rozwiązań technologicznych poza naszymi granicami. Równocześnie najlepsi naukowcy są zachęcani przez zagraniczne uczelnie i koncerny do pracy na ich rzecz. Podobnie wygląda sytuacja z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami administracji i inżynieryjno-technicznymi, bez których dobrze prosperująca uczelnia czy instytut nie mają racji bytu.


W dniu 20 stycznia br. przewodniczący KSN kol. Dominik Szczukocki oraz zastępca przewodniczącego kol. Bogusław Dołęga wzięli udział w drugim posiedzeniu Zespołu. Spotkanie zostało poświęcone w głównej mierze problemom finansowania nauki w Polsce na tle międzynarodowym, które zreferował prof. Marian Szczerek. Następnie odbyła się dyskusja. Podczas spotkania przedstawiciele związków zawodowych ponownie zaakcentowali potrzebę realizacji postulatów dotyczących systemów wynagradzania. Postulaty KSN zostały omówione w komunikacie rzecznika prasowego Sztabu Protestacyjnego KSN z dnia 6 grudnia 2021 r. oraz w wywiadzie z przewodniczącym KSN pt. Zagłodzony system nauki w Forum Akademickim 12/2021.


Na dzień dzisiejszy nie został jeszcze wyznaczony termin kolejnego spotkania Zespołu.

«««    »»»
Termin spotkania Ministra Edukacji i Nauki ze Sztabem Protestacyjnym KSN
W związku z trudną sytuacją finansową w naszym sektorze, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zwróciła się do Pana Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki
z prośbą o pilne wyznaczenie terminu spotkania ze Sztabem Protestacyjnym KSN, na którym omówione zostaną możliwości realizacji przedstawionych przez nas postulatów. Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi z Ministerstwa.

Nadchodzą zmiany w urlopach rodzicielskich i zwolnieniach z pracy

Polacy zyskają najpewniej w tym roku dodatkowe dziewięć tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego. To zmiana narzucona przez unijną dyrektywę w sprawie polityki zatrudnienia tzw. work-life balance. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna w wykazie prac legislacyjnych rządu są założenia projektu nowelizacji kodeksu pracy.  Do 2 sierpnia br. Polska musi implementować unijną dyrektywę.


Osiem miesięcy ma Polska na wdrożenie unijnej dyrektywy, która zmieni zasady przechodzenia na urlop rodzicielski. Rząd musi wprowadzić przepisy, które każdemu z rodziców zagwarantują co najmniej dwa miesiące urlopu rodzicielskiego. W praktyce dni wolne będą zagwarantowane ojcu dziecka.  Jeśli nie wykorzysta ich ojciec dziecka, to przepadną.


Matki wciąż będą mogły korzystać z urlopów po urodzeniu dziecka, którym można dowolnie się dzielić (z wyjątkiem pierwszych 14 tygodni macierzyńskiego zagwarantowanych matce).


Jak podaje „DGP” wszyscy zatrudnieni zyskają też pięć dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego, w trakcie którego będą mogli zajmować się niesamodzielnymi członkami rodziny, np. dziadkami. W razie nagłego wypadku lub choroby każdy pracownik będzie mógł też skorzystać z dwóch dni zwolnienia z pracy, za które otrzyma połowę wynagrodzenia.


W sprawie wypowiedzeń umów o pracę na czas określony trudniej będzie rozwiązać umowy czasowe m.in. z uwagi na ryzyko zaskarżenia powodów zwolnienia do sądu. Obowiązkowa będzie też konsultacja zamiaru wypowiedzenia z reprezentującym czasowo zatrudnionego pracownika związkiem zawodowym.  


Przepisy dyrektywy należy implementować do sierpnia 2022 r, ale można wdrożyć odpowiednio długie vacatio legis, które ułatwi przystosowanie się do zmian. Zmodyfikowane zasady mogą więc obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. I tu uwaga: nie jest też przesądzone, w jaki sposób ustawodawca dostosuje krajowe zasady do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, tzn. czy wydzieli dwa miesiące dla każdego rodzica z obecnego wymiaru urlopu (co w praktyce oznacza skrócenie urlopów kobiet z 12 miesięcy do 10 miesięcy), czy wydłuży płatną opiekę o te dwa miesiące – z 12 do 14 miesięcy.

Teoretycznie jej celem jest poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, włączenie partnera w obowiązki rodzinne i poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy. Jednak unijna dyrektywa zakłada przyznanie rodzicom prawa do urlopu rodzicielskiego dzielonych po równo i nie będzie możliwe przeniesienie urlopu na jedno z rodziców. O ile polski rząd utrzyma obecny wymiar urlopu rodzicielskiego i wydzieli dwa obowiązkowe miesiące dla każdego rodzica to de facto maksymalny urlop kobiet skróci z 12 do 10 miesięcy. Możliwe jest również wydłużenie opieki o dodatkowe dwa miesiące, czyli do 14 miesięcy. To oznaczałby jednak nowe koszty dla budżetu państwa.


Obecnie urlop rodzicielski przysługuje zarówno ojcu, jak i matce. Może on trwać do 32 tygodni. Możliwe jest, że np. ojciec nie skorzysta z tej możliwości. Wówczas cały urlop rodzicielski może wykorzystać matka. W takiej sytuacji, wraz z urlopem macierzyńskim, kobieta ma do wykorzystania roczny urlop. Po nim może pójść na bezpłatny urlop wychowawczy.


Na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego decyduje się w Polsce co setny ojciec. Zatem zachętą dla ojców, by pójść na urlop rodzicielski, byłaby pewność zatrudnienia oraz usunięcie zagrożenia finansowego obniżenia dochodu rodziny. Matki chętniej zostawiałyby dziecko w domu, jeśli byłoby je stać na opłacenie opiekunki.


Swoją rolę grają stereotypy i kwestie kulturowe. „Macierzyństwo i praca zawodowa” przegrywa z podejściem: „albo macierzyństwo, albo praca zawodowa”. Kobieta powracająca wcześniej z urlopu rodzicielskiego jest „karierowiczką”, ale pracujący więcej mężczyzna postrzegany jest jako ten dbający o rodzinę. Są firmy, które wdrożyły rozwiązania sprzyjające angażowaniu się ojców poprzez wprowadzenie dodatkowego płatnego urlopu na opiekę nad dzieckiem. Sprzyja to budowaniu więzi przedsiębiorstwa z pracownikami. Z jednej strony to wsparcie dla pracowników, a z drugiej pracownikom bardziej zależy na danej pracy, czują się związani z firmą.


Do tej pory dyrektywę implementowały: Austria, Belgia i Czechy.

Informacja z prac zespołu ds. wynagrodzeń w uczelniach publicznych

Informacja z prac Zespołu do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych

 


Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. został powołany Zespół do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych. W skład tego zespołu wchodzą przedstawiciele: Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dyrektorzy departamentów w MEiN. Zespołowi przewodniczy wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek.


Zadaniem zespołu jest dokonanie analizy aktualnego stanu wynagrodzeń w uczelniach publicznych i przygotowanie, w terminie do dnia 31 marca 2022 r., propozycji rozwiązań w tym zakresie oraz ich przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Pierwsze - inauguracyjne, spotkanie zespołu odbyło się w czwartek 16 grudnia 2021 r. i miało charakter organizacyjny. KSN reprezentowali przewodniczący KSN kol. Dominik Szczukocki oraz zastępca przewodniczącego kol. Bogusław Dołęga. Przewodniczący Zespołu poinformował w jakim celu został powołany zespół i czym będzie się zajmował. Następnie, w krótkich wystąpieniach przedstawiciele poszczególnych instytucji przedstawili najbardziej pilne problemy z jakimi spotykają się w temacie finansowania szkolnictwa wyższego.


Przedstawiciele związków zawodowych poinformowali zebranych o trwającej ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, która ma na celu poprawę sytuacji materialnej pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Przewodniczący KSN przedstawił postulaty „Solidarności”. Zauważył, że zespół został powołany do przedstawienia propozycji rozwiązań problemów tylko w uczelniach, a chroniczne niedofinansowanie i pauperyzacja pracowników dotyczy całego sektora, w szczególności instytutów badawczych i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Brak realizacji zobowiązań, które w 2018 roku publicznie, a także w rozmowach z KSN artykułował ówczesny minister nauki i szkolnictwa wyższego, a zarazem wicepremier Rządu RP bardzo niekorzystnie wpływają na wizerunek Zjednoczonej Prawicy. Przedstawiciele KSN zwrócili uwagę zebranych na poważny problem luki pokoleniowej, która pojawia się w szkolnictwie wyższym i nauce. Młodzi, dobrze wykształceni absolwenci nie chcą podejmować się pracy naukowej i dydaktycznej za wynagrodzenie bliskie wynagrodzeniu minimalnemu, zwłaszcza w czasach, gdy mogą otrzymać bezpośrednio po studiach dobrze płatną pracę w swoim zawodzie. Zauważyli także, że dobrze finansowana nauka to racja stanu. Bez intensywnego rozwoju nauki, nie będzie dobrze prosperującej polskiej gospodarki, konkurencyjnej na światowym rynku, a Polska będzie zdana na kupowanie rozwiązań technologicznych poza naszymi granicami. Równocześnie najlepsi naukowcy są zachęcani przez zagraniczne uczelnie i koncerny do pracy na ich rzecz. Podobnie wygląda sytuacja z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami administracji i inżynieryjno-technicznymi, bez których dobrze prosperująca uczelnia czy instytut nie mają racji bytu.


W dniu 20 stycznia br. przewodniczący KSN kol. Dominik Szczukocki oraz zastępca przewodniczącego kol. Bogusław Dołęga wzięli udział w drugim posiedzeniu Zespołu. Spotkanie zostało poświęcone w głównej mierze problemom finansowania nauki w Polsce na tle międzynarodowym, które zreferował prof. Marian Szczerek. Następnie odbyła się dyskusja. Podczas spotkania przedstawiciele związków zawodowych ponownie zaakcentowali potrzebę realizacji postulatów dotyczących systemów wynagradzania. Postulaty KSN zostały omówione w Komunikacie Rzecznika prasowego Sztabu Protestacyjnego KSN z dnia 6 grudnia 2021 r. oraz w wywiadzie z przewodniczącym KSN pt. Zagłodzony system nauki w Forum Akademickim 12/2021.


Prasówka z Protestu

Pikieta przed gmachem ZUT w Szczecinie. Pracownicy uczelni żądają podwyżek. Czytaj dalej...


Profil na Facebook

Koleżanki i Koledzy,
 zachęcamy Was do śledzenia naszego profilu na Facebooku (znaleźć nas można
wpisując w wyszukiwarkę: Region NSZZ ,,Solidarnosc" Pomorza Zachodniego.
Polubcie nas, śledźcie i udostępniajcie nasze posty

W jaki sposób pracownik może zwolnić się z pracy?

<span>Zawierając umowę o pracę, pracownik oświadcza, że będzie pracował na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy. Z dużą pewnością można też przyjąć, że chce tę pracę wykonywać. Jednakże, nawet podpisując umowę na czas nieokreślony, tzw. umowę na stałe, często z upływem czasu i z bardzo różnorodnych powodów może przestać być chętny do dalszego świadczenia pracy na rzecz swojego pracodawcy. W takiej sytuacji powstaje pytanie o to, w jaki sposób pracownik może zakończyć swoje zatrudnienie w sposób zgodny z prawem. Czytaj dalej....</span>

Bon na Wypoczynek dla Członków NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

[Aktualizacja 21.07.20200] - W związku z pytaniami dotyczącymi czy bon 200 zł łączy się ze zniżką dla członków NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" informuję, że tak oferty łączą się (warunkiem jest posiadanie legitymacji związkowej).
Chętni na otrzymanie bonu proszę przesyłać informację na email: solidarność@zut.edu.pl.
Bon jest ważny do 31 lipca 20201 roku - nie wykorzystany bon należy zwrócić.
DOMS na 40 lat NSZZ „Solidarność”
Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach DOMS w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem. Z bonem zapłacicie Państwo o 200 zł mniej za wszystkie usługi świadczone w naszych obiektach, a w szczególności wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu.
Jak dostać bon na wypoczynek
 • Bon należny jest każdemu, kto na dzień 15 lipca 2020 r. jest członkiem Związku NSZZ „Solidarność”. Bon powinniście Państwo otrzymać w organizacji Związku, w której jesteście Państwo zarejestrowani.
 • Jeśli nie jesteście Państwo członkiem Związku NSZZ "Solidarność", a chcecie otrzymać bon to należy się zapisać do zakładowej bądź terenowej organizacji NSZZ „Solidarność”, a po miesiącu członkostwa otrzymają Państwo bon 200 zł na wypoczynek.

Gdzie można wykorzystać bon i w jakim terminie

Jak zarezerwować pobyt
 • Rezerwacji można dokonać poprzez kontakt e-maila z recepcją wybranego ośrodka lub dzwoniąc telefonicznie. W trakcie rezerwacji należy poinformować o chęci skorzystania z bonu.
 • Rezerwując poprzez Booking, lub inne portale pośredniczące w sprzedaży usług DOMS nie będzie możliwości realizacji bonu. 

Na jakich warunkach można wykorzystać bon
 • Pobyt minimum dwa noclegi.
 • Wypoczynek z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja, bądź zamiennie śniadanie i obiadokolacja).

Czy bon łączy się z innymi promocjami DOMS
Posiadacze elektronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność” otrzymują dodatkowo 10% rabatu przy dokonaniu rezerwacji i po okazaniu legitymacji w trakcie rejestracji w recepcji. Rabat dotyczy wyłącznie posiadacza legitymacji.Bonu nie można zrealizować korzystając z ofert specjalnych i promocji.
Jeśli macie Państwo dalsze pytania prosimy o ich zadawanie w pierwszej kolejności poprzez adres e mail: solidarnosc@doms.com.pl
Ewentualnie prosimy o kontakt z telefoniczny z naszymi opiekunami klienta dostępnymi dla Państwa w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 18 201 27 63.
Regulamin DOMS na 40 lat NSZZ "Solidarność"
Nasz dom Polska
Wywiad Tygodnik Solidarność

OPINIA KSN NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA WS EWALUACJI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Witam, zapraszam do zapoznania się z opinią Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w sprawie projektu rozporządzenia ewaluacji działalności naukowej. NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" podtrzymuje swoje krytyczne uwagi.
obrazek
Plik do pobrania.

Zniżki na Ubezpieczenia w PZU dla Członków NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU, dzięki programowi „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”, Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A.


Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc. Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń. Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.


O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia; właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony; zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej; z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.


Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.


Elektroniczna Legitymacja NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Witam, informuję, że są już elektroniczne legitymacje NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT. Zapraszam po odbiór do sekretariatu. Przypominam, że legitymacja uprawnia do zniżek na paliwo na stacjach LOTOS.