2010 - 2014

Przewodniczący Komisji Zakładowej

BOGDAN GRZYWACZ


WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ZAKŁADOWEJ:
1.Marek Gutkowski
2.Danuta Szpilewska


PREZYDIUM KOMISJI ZAKŁADOWEJ:
1. Grzywacz Bogdan- przewodniczący KZ
2. Gutkowski Marek - wiceprzewodniczący KZ
3. Pauszek Andrzej - skarbnik
4. Szpilewska Danuta - wiceprzewodnicząca KZ
5. Zarzycki Bogusław- przewodniczący Podkomisji OrganizacyjnejSkład Komisji Zakładowej


1. Ambrożek Bogdan
2. Borowiak Piotr
3. Delecka Aleksandra
4. Gutkowski Marek
5. Jureczko Jerzy
6. Kieruczenko Jerzy
7. Majewski Eugeniusz
8. Moskowicz Stanisław
9. Olszewska Tamara
10. Pauszek Andrzej
11. Szpilewska Danuta
12. Wojtas Gabriel
13. Woźniak Romuald
14. Zarzycki Bogusław


PODKOMISJE:

Socjalna
1. Gutkowski Marek - przewodniczący
2. Jureczko Jerzy
3. Majewski Eugeniusz
4. Olszewska Tamara
5. Wojtas Gabriel

ds. Pracy i Wynagrodzeń
1. Szpilewska Danuta - przewodnicząca
2. Ambrożek Bogdan
3. Borowiak Piotr
4. Woźniak Romualad

Organizacyjna
1. Zarzycki Bogusław - przewodniczący
2. Jureczko Jerzy
3. Kieruczenko Jerzy
4. Pauszek Andrzejds. Nauczycieli Akademickich
1. Grzywacz Bogdan - przewodniczący
2. Ambrożek Bogdan
3. Moskowicz Stanisław
PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKU W ORGANACH KOLEGIALNYCH UCZELNI

1.Przedstawiciel w Senacie:
Bogdan Grzywacz

2. Przedstawiciele w Komisji Socjalnej
Marek Gutkowski
Jerzy Kieruczenko
Ryszard Konopiński
Marian Woźnica
Bogusław Zarzycki

3. Przedstawiciele w Radzie Wydziału
WBiHZ - Katarzyna Wojdak - Maksymiec
WBiA - Artur Winiecki
WE - Jakub Pęksiński
WIMiM - Jerzy Kieruczenko
WKŚiR - Piotr Borowiak
WNOŻiR - Bogusław Zarzycki
WTiCh - Jadwiga Nowak
WTMiT - Zbigniew Łosiewicz

4. Przedstawiciele w Komisjach Uczelnianych
Komisja ds. Przetargów - Andrzej Pauszek
Komisja pojednawcza - Bogdan Ambrożek, Danuta Szpilewska, Zbigniew Pawlak
KOMISJA REWIZYJNA:
1.Szubert-Lewandowska Agata - przewodnicząca
2.Barszczewicz Elżbieta
3.Gutkowska Jolanta
4.Nowak Jadwiga