Społeczni Inspektorzy Pracy


w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie


na kadencję 2015 – 2019Mgr inż. Joanna Buczek - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
Osiedle Studenckie ZUT
Ul. Sikorskiego 31/32
71-313 Szczecin
Pokój nr 5
tel. (91) 449 40 63, (91) 484 21 33
e-mail: jbuczek@zut.edu.pl
sip@zut.edu.pl

Dr inż. Roman Drozdowski – Zastępca ZSIP
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Ul. Papieża Pawła VI nr 3, bl. B
71-459 Szczecin
Tel. (91) 449 66 06
e-mail:  Roman.Drozdowski@zut.edu.pl

Andrzej Daról – SIP
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Tel. (91) 449 67 04

Dawid Sokół – SIP
Wydział Budownictwa i Architektury
Tel. (91) 449 46 11
e-mail:  Dawid.Sokol@zut.edu.pl

Sławomir Prorok – SIP
Wydział Ekonomiczny
Tel. (91) 449 68 60 / 61
e-mail:  Slawomir.Prorok@zut.edu.pl

mgr inż. Marek Federczyk  - SIP
Wydział Informatyki
Tel. (91) 449 56 01
e-mail:  Marek.Federczyk@zut.edu.pl

inż. Grzegorz Osinka – SIP
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Tel. (91) 449 46 45
e-mail:  Grzegorz.Osinka@zut.edu.pl

dr Andrzej Mila – SIP
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Tel. (91) 449 64 49
e-mail:  Andrzej.Mila@zut.edu.pl


dr inż. Zbigniew Łosiewicz – SIP
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
e-mail:  Zbigniew.Losiewicz@zut.edu.pl


dr Anna Szady-Chełmieniecka – SIP
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (Nowa Chemia)       
Tel. (91) 449 44 83
e-mail:  Anna.Szady@zut.edu.pl


mgr inż. Marek Żwir  -  SIP
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (Stara Chemia)
Tel. (91) 449 40 12
e-mail:  Marek.Zwir@zut.edu.pl


lic. Sylwia Duchnowska – SIP
Administracja Centralna
Tel. (91) 449 41 22
e-mail:  Sylwia.Duchnowska@zut.edu.pl

mgr Marzena Olszewska – SIP
Wydział Elektryczny
Tel. (91) 449 41 13
e-mail:  Marzena.Olszewska@zut.edu.pl


mgr Agnieszka Ławrynowicz – SIP
Jednostki Międzywydziałowe: Budynek Jednostek Międzywydziałowych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Kultury Muzycznej, Biblioteka Główna
Tel. (91) 449 49 16

e-mail:  Agnieszka.Lawrynowicz@zut.edu.pl